ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-injury-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น injury, *injury*,

-injury- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But that can only be achieved by injury to others.เพียงแค่ให้สำเร็จได้ โดยการทำร้ายผู้อื่น
"They walked both Hindu and Muslim alike with heads held high without any hope of escape from injury or death.พวกเขาเดินเข้าไป ทั้งฮินดูและมุสลิม ศีรษะตั้งตรง
Say that after a major injury accident.เอาเป็นว่า หลังจากประสบอุบัติเหตุขั้นร้ายแรง
But you should know that sudden, serious brain injury causes the victim to bite down hard.แต่คุณควรรู้ว่าฉับพลันบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรงทำให้เหยื่อที่จะกัดลงอย่างหนัก
Uh, he suffered a head injury a few months ago.เขาได้รับบาดเจ็บทางสมอง เมื่อ 2-3 เดือนก่อนค่ะ
When you conceal a serious injury and put my life at risk...คุณปิดเรื่องแผลหนักไว้แบบนี้ ทำให้ผมเสี่ยงชีวิตนะ
I never would've wished that injury on you.ฉันก็ไม่เคยต้องการให้คุณบาดเจ็บ
And to make it worse. There is a makeshift look to the Newcastle United line-up today with all their injury problems.ซ้ำร้ายวันนี้นิวคาสเซิ่ล อาจต้องปรับโผยกใหญ่
There's no way this injury happened by stepping on a blade in a garden shed.ไม่มีทางที่แผลนี่จะเกิดจากการเหยียบกรรไกรในโรงเก็บของ
The hospital sent a report saying there's no injury or whatsoever.ทางโรงพยาบาลส่งรายงานมผลการรักษามา ซึ่งก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไร
The injury sustained is severe, he is still in critical condition.อาการบาดเจ็บรุนแรงมาก, องค์ชายยังไม่ได้สติเลย
The injury Prince Dae-So sustained is unusually severe, why is that so?อาการบาดเจ็บขององค์ชายร้ายแรงอย่างไม่ธรรมดา ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?

-injury- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摔伤[shuāi shāng, ㄕㄨㄞ ㄕㄤ, 摔伤 / 摔傷] bump; bruise; child's injury from falling
跌打损伤[diē dǎ sǔn shāng, ㄉㄧㄝ ㄉㄚˇ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, 跌打损伤 / 跌打損傷] injury such as contusion, sprain or fracture from falling, blow etc

-injury- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インジャリータイム;インジュリータイム[, injari-taimu ; injuri-taimu] (n) injury time
仇;寇;讐;賊[あだ;あた(仇)(ok);あたん(仇)(ok), ada ; ata ( ada )(ok); atan ( ada )(ok)] (n) (1) foe; enemy; rival; (2) resentment; enmity; grudge; (3) harm; injury
傷害罪[しょうがいざい, shougaizai] (n) (crime of) inflicting bodily injury
傷害致死[しょうがいちし, shougaichishi] (n) manslaughter; bodily injury resulting in death
怪我[けが, kega] (n,vs) injury (to animate object); hurt; (P)
痛み分け;痛分[いたみわけ, itamiwake] (n) match declared drawn due to injury (sumo)
脳低体温療法[のうていたいおんりょうほう, nouteitaionryouhou] (n) therapeutic hypothermia for brain injury
負わせる[おわせる, owaseru] (v1) (1) (See 負う) to put something on someone's back; to make someone carry something; (2) to lay responsibility on someone; to charge someone with a duty; (3) to inflict injury on someone
轢き逃げ;ひき逃げ;轢逃げ[ひきにげ, hikinige] (n,vs) (uk) hit-and-run accident causing personal injury
過失傷害[かしつしょうがい, kashitsushougai] (n) accidental infliction of injury
過失傷害罪[かしつしょうがいざい, kashitsushougaizai] (n) accidental infliction of injury
頭部外傷[とうぶがいしょう, toubugaishou] (n) head injury

-injury- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการบาดเจ็บ[n. exp.] (ākān bātjep) EN: injury FR: blessure [f]
บาดแผล[n.] (bātphlaē) EN: wound ; injury ; cut FR: blessure [f]
การบรรเทาความเสียหาย[n. exp.] (kān banthao) EN: abatement of injury FR:
การบาดเจ็บ[n.] (kān bātjep) EN: injury FR: blessure [f]
การบาดเจ็บภายใน[n. exp.] (kān bātjep ) EN: intrinsic injury FR:
การบาดเจ็บที่หัวเข่า [n. exp.] (kān bātjep ) EN: knee injury FR:
การบาดเจ็บที่เข่า[n. exp.] (kān bātjep ) EN: knee injury FR: blessure au genou [f]
การบาดเจ็บที่คอ[n. exp.] (kān bātjep ) EN: neck injury FR:
การบาดเจ็บที่ศีรษะ[n. exp.] (kān bātjep ) EN: head injury FR: blessure à la tête [f]
การบาดเจ็บที่ทรวงอก[n. exp.] (kān bātjep ) EN: chest trauma ; thoracic injury ; thoracic trauma FR:
การบาดเจ็บที่ตับ[n. exp.] (kān bātjep ) EN: liver injury FR:
การบาดเจ็บต่อหนังศีรษะ[n. exp.] (kān bātjep ) EN: head injury FR: blessure à la tête [f]
การละเมิดสิทธิ[n. exp.] (kān lamoēt ) EN: legal injury ; infringement FR:
การระงับความเสียหาย[n. exp.] (kān ra-ngap) EN: abatement of injury FR:
เคราะห์ซ้ำกรรมซัด[v.] (khrǿsamkams) EN: add insult to injury ; make matters even worse FR:
ความผิดต่อร่างกายอันได้กระทำโดยประมาท[n. exp.] (khwām phit ) EN: negligent bodily injury FR:
ความเสียหาย[n.] (khwām sīahā) EN: damage ; injury FR: dégâts [mpl] ; dommage [m] ; perte [f]
ไม่เป็นอะไร[v. exp.] (mai pen ara) EN: no damage or injury ; it's okay FR:
โรคกลัวบาดเจ็บ[n. exp.] (rōk klūa bā) EN: traumatophobia ; fear of injury ; fear of battle FR:
ทำให้เสียหาย[v. exp.] (thamhai sīa) EN: damage ; do damage to ; cause injury ; injure ; mar FR: abîmer ; endommager ; détruire
ทำร้ายร่างกาย[v.] (thamrāirāng) EN: attack ; injure ; molest ; harm ; abuse ; hurt ; assault ; commit bodily harm ; cause bodily injury FR: attaquer
เวลาบาดเจ็บ[n. exp.] (wēlā bātjep) EN: injury time FR: temps additionnel [m]

-injury- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verletzung {f} durch wiederholte Belastungrepetitive strain injury
Verbalinjurie {f}verbal injury

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -injury-
Back to top