ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-holder-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น holder, *holder*,

-holder- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd rather you didn't. There are still some things that are-- l'm the world-record holder in chewing gum.อย่าดีกว่า มันยังมีอย่างอื่นอีก
We have last year's North American champion and holder of the Canadian cup,เรามีปีที่แล้ว แชมป์ทวีปอเมริกาเหนือ และผู้ถือ จากถ้วยแคนาดา
I'm a black belt holder of Taekwondo. You know.ฉันเทควันโดสายดำนะ นายรู้รึเปล่า
My mom died ten years ago, and he still keeps her toothbrush on the holder by their sink.พ่อฉันก็เหมือนกัน แม่ฉันเสียไปสิบปีแล้ว เขายังเก็บแปรงสีฟันของแม่ไว้เลย
And only the holder of the dagger is aware of what's happened.มีแต่ผู้ถือกริชนี้เท่านั้น ที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
A business card holder by Lita S.ที่เก็บนามบัตรจากลิต้า เอส
Further, the holder of the television will never be targeted by Velma.ที่มากกว่านั้นผู้ที่ถือทีวี จะไม่ถูกเวลม่าโจมตี
Half-a-million-dollar sunglasses, a solid-gold toilet-brush holder --แว่นกันแดดราคา ครึ่งล้านดอลล่าร์ ด้ามจับแปรงขัดห้องน้ำเลี่ยมทอง
I was prepared to give James Holder a chance to right his wrongs, but this Deadshot has no morality, no honor, no code.ผมคิดไว้ว่าจะให้โอกาสแก่เจมส์ โฮล์เดอร์ ในการแก้ไขสิ่งเลวทรามของเขา แต่ "เดดช็อต" นั้นไร้ศีลธรรม ไร้เกียรติ ไร้กฏเกณฑ์
Tell them I say hi. Got ballistics back on the Holder murder.บอกพวกเขาด้วยนะว่าสวัสดี เราได้วิถีกระสุนย้อนกลับไปหาตัวคนยิง
The police will not comment if there's a connection between Mr. Rasmussen's death and the murder of James Holder a few nights ago.ตำรวจจะไม่แสดงความเห็น ถ้าเกิดเกี่ยวกับการเชื่อมโยง ระหว่างการตายของคุณรัสมุสเซน และการฆาตกรรม เจมส์#8203;
Can we find out who the account holder is?เราหาได้มั้ยว่าใครเป็นเจ้าของบัญชี?

-holder- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铺首[pū shǒu, ㄆㄨ ㄕㄡˇ, 铺首 / 鋪首] holder for door knocker
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 爵] nobility; (ancient wine holder with 3 legs and loop handle)

-holder- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シガレットホールダー[, shigarettoho-ruda-] (n) cigarette holder
データホルダー[, de-tahoruda-] (n) copy holder (wasei
優先株主[ゆうせんかぶぬし, yuusenkabunushi] (n) holder of preferred stock
名主[みょうしゅ, myoushu] (n) (arch) (See 名田・みょうでん) nominal holder of an allocated rice field (ritsuryo system)
執金鋼[しっこんごう, shikkongou] (n) Diamond Holder (name of a Buddhist celestial being)
孔雀妙王[くじゃくみょうおう, kujakumyouou] (n) {Buddh} Mayuri Vidya-raja; holder of the mantras
抵当権者[ていとうけんしゃ, teitoukensha] (n) mortgagee; loan holder
特許主[とっきょぬし, tokkyonushi] (n) patentee; holder of a patent
著作権所有者[ちょさくけんしょゆうしゃ, chosakukenshoyuusha] (n) copyright holder
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ペンホルダ[ぺんほるだ, penhoruda] pen holder
原稿台[げんこうだい, genkoudai] copy holder

-holder- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้าม[n.] (dām) EN: handle ; shaft ; helve ; haft ; hilt ; holder ; stock FR: poignée [f] ; manche [m]
ด้ามปากกา[n. exp.] (dām pākkā) EN: pen holder ; barrel of a pen FR:
ดุษฎีบัณฑิต[n.] (dutsadīband) EN: doctor ; holder of a doctor's degree FR: docteur [m]
เจ้าของบัญชี[n. exp.] (jaokhøng ba) EN: account holder FR: titulaire d'un compte [m]
เจ้าของสถิติ[n. exp.] (jaokhøng sa) EN: record holder FR: détenteur d'un record [m] ; détentrice d'un record [f] ; recordman [m] ; recordwoman [f]
จุมพฏ[n.] (jumphot) EN: pot holder (made of coconut rind) FR:
กระจุบ ; กระจุ๊บ[n.] (krajup) EN: lamp holder FR:
มหาบัณฑิต[n.] (mahābandit) EN: holder of a master's degree ; Master (of science, engineering, medicine) FR:
มือ[n.] (meū) EN: handle ; handhold ; holder ; stakeholder FR: poignée [f]
นายอากร[n.] (nāi-ākøn) EN: tax farmer ; holder of a government monopoly FR:
นายอากรรังนก[n. exp.] (nāi-ākøn ra) EN: holder of a monopoly on collecting bird's nests FR:
นายอากรสุรา[n. exp.] (nāi-ākøn su) EN: holder of a monopoly on making liquors in a locality FR:
เปรียญ[n.] (parīen) EN: graduate of theology ; graduate in Pali studies ; holder of a certificate in Pali studies (from the third to the ninth level) FR: diplômé en théologie [m] ; diplôme écclésiastique [m]
เปรียญ ๓ ประโยค[n. exp.] (parīen sām ) EN: holder of a third level certificate in Pali studies FR:
พาหะ[n.] (phāha) EN: carrier ; holder FR: porteur [m]
ผู้เอาประกัน[n. exp.] (phū ao prak) EN: insuree ; insured ; insured party ; policy holder FR: assuré [m]
ผู้รับอนุญาต[n. exp.] (phū rap anu) EN: license holder ; permit holder ; licensee ; authorized person FR:
ผู้ทรง[n.] (phūsong) EN: holder FR:
ผู้ถือ[n.] (phūtheū) EN: bearer ; holder FR: porteur [m]
ผู้ถือพันธบัตร[n. exp.] (phūtheū pha) EN: bond holder FR:
เสวียน[n.] (sawīen) EN: pot holder (made of coconut rind) FR:
ที่แขวนแปรงสีฟัน[n. exp.] (thī khwaēn ) EN: toothbrush holder FR:
ที่ใส่ผ้าเช็ดมือ[n. exp.] (thī sai phā) EN: napkin holder FR: corbeille à serviettes [f]

-holder- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klebehalter {m}adhesive holder
Kleingärtner {m}allotment holder [Br.]; garden plot holder
Räumnadelhalter {m}broach holder
Bürstenhalter {m}brush holder
Kerzenhalter {m} (am Weihnachtsbaum)candle holder
Führungszeugnis {n} | polizeiliches Führungszeugnisgood-conduct certificate | certificate issued by the police (stating that the holder has no criminal record)
Zigarrenspitze {f}cigar holder
Zigarettenspitze {f}cigarette holder
Elektrodenhalter {m}electrode holder
Amtsträger {m}office holder
Rekordhalter {m}record holder
Stipendiat {m}scholarship holder
Wertpapier {n} | gängiges Wertpapier | mündelsichere Wertpapiere | Inhaber eines Wertpapiers | Art des Wertpapierssecurity paper | marketable security | gilt-edged securities | holder of a security | kind of security
Präparateträger {m}specimen holder
Gesellschafter {m} | geschäftsführender Gesellschafter | stiller Gesellschafterpartner; associate; share holder | acting partner | sleeping partner; silent partner [Am.]
Titelhalter {m}title holder
Werkzeughalter {m}tool holder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -holder-
Back to top