ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-flown-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น flown, *flown*,

-flown- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We've had two battalions flown in specially to ambush your friends.ที่สาม คูครี ปืนบิน คือพิเศษเพื่อซุ่มโจมตีเพื่อนของคุณ
I can't, my flock of birds have flown away. - So?ผมไปไม่ได้ ฝูงนกของผมบินไปแล้ว
Oh, I haven't flown for a long time.ผมไม่ได้บินมานานแล้วน่ะ
You know I've never flown a bucket like this. I'll need all the luck there is.คุณก็รู้ว่าผมไม่เคยบินเครื่องแบบนี้ ผมต้องการโชคทั้งหมดที่มี
They'd be better off with someone who's never flown before.คนที่ไม่เคยบินมาก่อน ยังจะมีประโยชน์ซะกว่า
A Russian craft flown by Russians carrying a few poor Americans who need our help....ฝีมือรัสเซียรัสเซียบินโดยการ ดำเนินการ ชาวอเมริกันที่ไม่ดีไม่กี่คนที่ ต้องการความช่วยเหลือของเรา
My baby was so light in my arms, because his little spirit had flown away.ลูกของฉันตัวเบามากในอ้อมกอดของฉัน เพราะวิญญาณของเขาได้หลุดลอยไปแล้ว
Bet you've flown just about everything with two wings.พนันว่าคุณต้องบินเหนือทุกๆสิ่ง ด้วยสองปีก
Why else would she have flown in from Newport?เธอจะบินมาจากนิวพอร์ตเพื่ออะไรซะอีกล่ะ
They were flown in from Sanantonio ten minutes ago, sir.เพิ่งส่งมาจาก ซานอันโตนิโอ เมื่อ 10 นาทีที่แล้วครับ
Stewards usually prepare all the food, but today the president had ribs and coleslaw flown in from a smokehouse in San Antonio.พวกเขาก็แค่ อุ่นให้ร้อน แล้วเสริฟ มีใครได้เสริฟซี่โครงอีกมั๊ย ไม่มี
He's flown 6.000 miles on my say-so.เขาบินมาไกล 6 พันไมล์ เพียงเพราะคำพูดผม

-flown- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迂论[yū lùn, ㄩ ㄌㄨㄣˋ, 迂论 / 迂論] unrealistic argument; high flown and impractical opinion

-flown- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
窮鳥懐に入れば猟師もこれを殺さず[きゅうちょうふところにいればりょうしもこれをころさず, kyuuchoufutokoroniirebaryoushimokorewokorosazu] (exp) (obs) Even the hunter will refrain from killing the bird that has flown to him for shelter
窮鳥懐に入れば猟師も殺さず[きゅうちょうふところにいればりょうしもころさず, kyuuchoufutokoroniirebaryoushimokorosazu] (exp) (obs) Even the hunter will refrain from killing the bird that has flown to him for shelter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -flown-
Back to top