ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fatally-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fatally, *fatally*,

-fatally- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Also fatally wounded:และผู้ต้องสงสัยอีกคน โดแนลด์ บรีเคน
The person who fatally poisoned two children on the subway was none other than their 32-year old motherมีคนพบศพเด็กสองคนถูกวางยา /Nบนรถไฟใต้ดิน ไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์นอกจากแม่วัย สามสิบสองปี
Listen, I've been fatally poisoned.ฟังนะ ผมโดนพิษร้ายแรง
Her timing was fatally flawed.จังหวะที่เธอเลือก มันพลาด มหันต์
Furthermore, be aware that my nephew has withdrawn his addresses to someone without family, fortune, importance and fatally tainted by suspicion.ยังไงก็ตาม รู้เอาไว้ด้วยว่า หลานฉันขอถอนข้อเสนอของเขา จากผู้หญิงที่ไม่มีครอบครัว ไม่มีเงิน ไม่มีความสำคัญ และก็ถูกสงสัยว่าจะด่างพร้อย
Patient is fatally wounded.แล้วก็ระดับ 4.. คนไข้ที่บาดเจ็บสาหัส
We can wound but not fatally harm one another.เราสามารถทำร้ายกันซึ่งกันและกันได้ แต่ไม่ถึงตาย
They stuck their noses into other people's world and got fatally injuredพวกเขาติดจมูกของพวกเขาเข้าสู่โลกของคนอื่นและได้รับบาดเจ็บสาหัส
And he, in his comical speech, was fatally seen as ridiculous.และในโลกของตัวการ์ตูน ตัวเขาก็ถูกมองเป็นตัวตลกมากๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fatally-
Back to top