ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fanny-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fanny, *fanny*,

-fanny- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now get your fanny off that stool.ทีนี้ย้ายก้นเธอมานี่สิ.
Cos I'm all about crunchin' some of that boo fanny tonight.เพราะคืนนี้พี่กะจะหาซักนาง มาระเบิดระเบิงด้วย
Aunt Fanny we were using our arms.ป้าแฟนนี่... เราใช้แขนนะคะ
Would you please tell your daughter to drag her fanny out of bed.ช่วยบอกลูกสาวคุณหน่อยได้มั้ยให้ลุกขึ้นมาได้แล้ว
Claire, drag your fanny out of bed! Claire!แคลร์ ตื่นได้แล้วลูก แคลร์
It was me.x At the time, i felt it was very important for me to have a backstreet boys fanny pack.ตอนนั้น พี่อยากได้ของเล่นใหม่มาก
Look, anyone who trades theirtrust fund for a fanny pack flies in the face of all that is holy to chuck bass.เอาหล่ะ ใครก็ตามที่สามารถแลกเปลี่ยนความเชื่อ กับแมลงสาวๆรุมตอม นั้นแหละ พระเจ้าชัค แบส
Namely a Sergeant Knickerless Asswipe and a Constable Fanny Batterbum.กล่าวก็คือ ส.ต.อ.งี่เง่า กับพลตำรวจไม่ได้เรื่อง
All right? I'm not here five minutes, and I'm already pulling your fanny out of the fire.พ่อมาถึงแค่ห้านาที ก็ต้องดึงลูกออกจากกองไฟเลย
You shave your fanny with Dad's Gillette Mach3.แล้วข้าวเที่ยงผมล่ะ เอาไปเลย
Once that's the place to be seen, you'll be so booked, you can turn away the tasteless tourists in fanny packs.เมื่อที่แห่งนี้ได้เปิดทำการ เธอจะต้องจองคิวนาน จนอยากจะหนีไปที่อื่นเลยนะ นักท่องเที่ยวมีรสนิยมกับสาวๆสวยๆ
Miss annie fanny panties in a bunch!หนูแอนนี่ กางเกงแฟนซี!

-fanny- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
方妮[Fāng nī, ㄈㄤ ㄋㄧ, 方妮] Fanny (name)

-fanny- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก้น[n.] (kon) EN: buttocks ; bottom ; ass ; behind ; fanny (inf.) ; butt ; vent FR: fesses [fpl] ; derrière [m] ; postérieur [m] ; cul (vulg.) [m] ; pétard [m] (fam.) ; croupion [m] (fam. - péj.) ; popotin [m] (fam.) ; baba [m] (arg.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fanny-
Back to top