ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-destroyer-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น destroyer, *destroyer*,

-destroyer- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yesterday a Soviet destroyer challenged the blockade.เมื่อวานนี้พิฆาตโซเวียต ท้าทายการปิดล้อม
None. The nuclear destroyer U.S.S. Cunningham launched two of her Falcon missiles.พิฆาตนิวเคลียร์ ยูเอสเอส คัน นิงแฮม
Could you stop the Destroyer if you wanted to?คุณสามารถหยุดเค้าได้มั้ย ถ้าคุณต้องการ
It is not I who draws the Destroyer here. It is the beacon.ไม่ใช่ผมที่ทำให้เค้ามาที่นี่ มันคือสัญญาณ
Victor, the board is drawing the Destroyer here. You have to give it up.วิคเตอร์,บอร์ดนั่นมันเป็นตัวนำ ผู้ทำลายล้างมาที่นี่ นายต้องเอามันมาให้เรา
Technology is a big destroyer of emotion and truth.เทคโนโลยีคือผู้ทำลายล้าง อารมณ์และสัจจะ
"Now I am become death, the destroyer of worlds.""ตอนนี้ ฉันกลายเป็นความตาย ผู้ทำลายโลก"
They called him Destro, destroyer of nations.และ้เรียกท่านว่า เดรดโต ผู้ขวางทำลายชาติ
Whoever that destroyer was, i haven't seen a sign of him since.ไม่ว่าไอ้จอมทำลายนั่นจะเป็นใคร ฉันก็ไม่ได้เห็นเงาของมันอีกเลย
"I am become death, destroyer of worlds. ""ฉันกลายเป็นคนที่ตายไปแล้ว" "เป็นผู้ทำลายล้างโลก"
At least, they're not destroyer droids.อย่างน้อยมันก็ไม่ใช่ดรอยด์พิฆาตล่ะนะ
The Destroyer did its work, the Casket is safe, and all is well.เดสทรอยเยอร์ได้ทำงานของมันแล้ว หีบปลอดภัยทุกอย่างเรียบร้อย

-destroyer- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伴侣号[bàn lǚ hào, ㄅㄢˋ ㄌㄩˇ ㄏㄠˋ, 伴侣号 / 伴侶號] HMS Consort, Royal Navy destroyer involved in 1949 Amethyst incident on Changjiang
驱逐舰[qū zhú jiàn, ㄑㄩ ㄓㄨˊ ㄐㄧㄢˋ, 驱逐舰 / 驅逐艦] destroyer (warship)

-destroyer- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あさぎり型護衛艦[あさぎりがたごえいかん, asagirigatagoeikan] (n) Asagiri class destroyer
あたご型護衛艦[あたごがたごえいかん, atagogatagoeikan] (n) Atago class destroyer
あぶくま型護衛艦[あぶくまがたごえいかん, abukumagatagoeikan] (n) Abukuma class destroyer escort
いしかり型護衛艦[いしかりがたごえいかん, ishikarigatagoeikan] (n) Ishikari class destroyer escort
こんごう型護衛艦[こんごうがたごえいかん, kongougatagoeikan] (n) Kongo class destroyer
しらね型護衛艦[しらねがたごえいかん, shiranegatagoeikan] (n) Shirane class destroyer
たかなみ型護衛艦[たかなみがたごえいかん, takanamigatagoeikan] (n) Takanami class destroyer
たちかぜ型護衛艦[たちかぜがたごえいかん, tachikazegatagoeikan] (n) Tachikaze class destroyer
はたかぜ型護衛艦[はたかぜがたごえいかん, hatakazegatagoeikan] (n) Hatakaze class destroyer
はつゆき型護衛艦[はつゆきがたごえいかん, hatsuyukigatagoeikan] (n) Hatsuyuki class destroyer
ミサイル駆逐艦[ミサイルくちくかん, misairu kuchikukan] (n) (guided) missile destroyer
むらさめ型護衛艦[むらさめがたごえいかん, murasamegatagoeikan] (n) Murasame class destroyer
ゆうばり型護衛艦[ゆうばりがたごえいかん, yuubarigatagoeikan] (n) Yubari class destroyer escort

-destroyer- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนทำลาย[n. exp.] (khon thamlā) EN: destroyer FR:
ผู้ทำลาย[n. exp.] (phū thamlāi) EN: destroyer FR: ravageur [m]
เรือพิฆาต[n. exp.] (reūa phikhā) EN: destroyer FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -destroyer-
Back to top