ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-cinema-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cinema, *cinema*,

-cinema- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
But don't you want to go to the cinema too?แต่คุณไม่อยากไปดูหนังด้วยกันหรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Marcin wrote... he went to the cinema with an Arab girl.มาร์ชีนเขียนว่า... เขาได้ไปดูหนังกับสาวอาหรับ
The new Cinema Paradiso!ซิเนม่า พาราดิโซ่ โฉมใหม่ !
Only the French would house a cinema inside a palace."ที่สร้างโรงหนังอย่างกับเป็นพระราชวัง
This was where modern cinema was born.และมันคือที่นี่ ที่หนังสายพันธุ์ใหม่ ถือกำเนิดขึ้น
For someone who likes the cinema so much.สำหรับใครก็ตาม ที่รักหนังแบบสุดตีนอ่ะนะ
This is cinema verite.นี่เป็นหนังถ่ายจากสถานที่จริงเหตุการณ์จริง
What can I say? It's cinema verite.ผมจะพูดอะไรได้อีกล่ะ มันเป็นหนังสารคดี
Presented and Distributed by Cinema ServicePresented and Distributed by Cinema Service
No. We went to the cinema the other night, but just as friends.เปล่า เราไปดูหนังด้วยกัน คืนก่อน ก็แค่เพื่อนกัน
In association with MVP Venture Capital and Cinema Service world sales by Cinema Serviceโดยความร่วมมือระหว่าง เอ็มวีพี เวนเจอร์ แคปปิตอล และ ซีนีมา เซอร์วิส
You know, they're showing a Fritz Lang double feature at Rosewood cinema tonight.รู้มั้ยคืนนี้โรงหนัง ฉายหนังของฟริตซ์ แลง
One has to go to a cinema to watch a movie.ถ้าพวกเราจะดูหนัง งั้นพวกเราก็ต้องไปโรงหนัง

-cinema- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
放映室[fàng yìng shì, ㄈㄤˋ ˋ ㄕˋ, 放映室] cinema room; viewing room
电影票[diàn yǐng piào, ㄉㄧㄢˋ ˇ ㄆㄧㄠˋ, 电影票 / 電影票] cinema ticket
武侠[wǔ xiá, ˇ ㄒㄧㄚˊ, 武侠 / 武俠] martial arts chivalry (Chinese literary, theatrical and cinema genre); knight-errant
门票[mén piào, ㄇㄣˊ ㄆㄧㄠˋ, 门票 / 門票] ticket (for theater, cinema etc)

-cinema- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シネコン[, shinekon] (n) (abbr) (See シネマコンプレックス) cinema complex
シネマ[, shinema] (n) cinema (fre
シネマオルガン[, shinemaorugan] (n) cinema organ
シネマコンプレックス[, shinemakonpurekkusu] (n) cinema complex
ニューシネマ[, nyu-shinema] (n) new cinema
常設館[じょうせつかん, jousetsukan] (n) movie theater (theatre) (dated term); cinema
映画ファン[えいがファン, eiga fan] (n) cinema fan; cinema-goer; cinephile; film aficionado; film buff; film fan; movie buff; movie fan

-cinema- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบปิดหนัง[n. exp.] (baipit nang) EN: movie poster FR: affiche de cinéma [f]
ใบปิดภาพยนตร์[n. exp.] (baipit phāp) EN: movie poster FR: affiche de cinéma [f]
นักแสดง[n. exp.] (dārā naksad) EN: film star ; movie star FR: vedette de cinéma [f] ; étoile de cinéma [f]
ดาราหนัง[n. exp.] (dārā nang) EN: film star ; movie star FR: vedette de cinéma [f] ; étoile de cinéma [f]
ดาราภาพยนตร์[n. exp.] (dārā phāpph) EN: movie star ; film star ; film celebrity FR: vedette de cinéma [f] ; star (de cinéma) [f] ; étoile (du cinéma) [f]
แฟนภาพยนตร์[n. exp.] (faēn phāpph) EN: movie fan FR: passionné de cinéma [m] ; cinéphile [m]
โฮมเธียเตอร์[n.] (høm thīatoē) EN: home theater ; home theatre ; home cinema FR:
จอหนัง[n.] (jø nang) EN: screen ; film screen FR: écran de cinéma [m] ; écran de projection [m] ; grand écran [m] ; écran [m]
จอภาพยนตร์[n. exp.] (jø phāpphay) EN: movie screen ; silver screen FR: écran de cinéma [m] ; grand écran [m]
เครื่องฉายหนัง[n. exp.] (khreūangchā) EN: movie projector FR: projecteur de cinéma [m]
หนัง[n.] (nang) EN: movie ; cinema ; motion picture ; film FR: film [m] ; cinéma [m]
ไปดูหนัง[xp] (pai dū nang) EN: go to the cinema FR: aller au cinéma ; aller au cinoche (fam.)
ภาพยนตร์[n.] (phāpphayon) EN: movie ; film ; cinema FR: film [m] ; cinéma [m]
ภาพยนตร์อินเดีย[n. exp.] (phāpphayon ) EN: FR: cinéma indien [m]
ภาพยนตร์ 3 มิติ[n. exp.] (phāpphayon ) EN: 3D film ; three-dimensional film FR: cinéma en 3D [m] ; film en 3D [m]
โรง[n.] (rōng) EN: FR: salle de cinéma [f] ; salle [f]
โรงหนัง[n.] (rōng-nang) EN: movie theater ; cinema FR: cinéma [m] ; salle de cinéma [f]
โรงภาพยนตร์[n. exp.] (rōng phāpph) EN: cinema ; kinema ; movie theater (Am.) FR: cinéma [m] ; salle de cinéma [f]
ตั๋วหนัง[n. exp.] (tūa nang) EN: cinema ticket FR: billet de cinéma [m]
อุตสาหกรรมหนัง[n. exp.] (utsāhakam n) EN: FR: industrie du cinéma [f] ; industrie cinématographique [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -cinema-
Back to top