ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-boring-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น boring, *boring*,

-boring- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I think that's quite boring reallyฉันคิดว่านั่นค่อนข้างน่าเบื่อจริงๆ
It's boring to see the same film againมันน่าเบื่อที่ต้องดูหนังเรื่องเดิมอีก
Because of boring of their workเพราะความเบื่อหน่ายการงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Am I boring you with all this?ฉันทําพวกคุณเบื่อรึเปล่า
Enough about me. I hope this hasn't been boring for you.พอเรื่องของผมดีกว่า หวังว่าคงไม่ทำให้คุณเบื่อนะ
Can you get any more trite or boring than that?มีอะไรซ้ำซากน่าเบื่อกว่านี้มั้ย
I don't need another boring sermon from some frustrated glorified tour guide.ไม่อยากจะให้ไกด์ทัวร์ชื่อดัง ประสาทเสียมาเทศนาหรอกนะ
I know it's a boring job... but it's better than that last shit they had me doing.ฉันรู้ว่ามันเป็นงานที่น่าเบื่อ แต่ยังไงมันก็ดีกว่าอันก่อนๆ /ที่ฉันเคยถูกส่งไปทำหนะนะ
Now that you've tried to kill yourself... you can stop boring everybody and be useful for a change.ในเมื่อเลิกคิดฆ่าตัวตายแล้ว จงทำตัวให้เป็นประโยชน์ซะที
You know the most boring thing I've done?\ เธอก็รู้สิ่งที่ฉันทำมันน่าเบื่อแค่ไหนไม่ใช่เหรอ?
Well, no matter how boring you were you still all get a certificate for helping us out here and....ดี ไม่ว่าคุณจะบอกที่คุณเป็น คุณก็ยังได้รับการการันตี ที่ช่วยเราจากที่นี่และ
Law school is for people... who are boring and ugly and serious.โรงเรียนกฎหมายมีไว้สำหรับคนที่... น่าเบื่อ น่าเกลียด เเล้วก็จริงจัง
I'm going back to L.A. No more boring suits. No more pantyhose.ไม่เอาแล้วสูทน่าเบื่อๆ ไม่เอาแล้วถุงน่อง
Are we boring you?มันน่าเบื่อมากนักรึไง?
It's pretty boring but sometimes when we get together we have fun.แม่งโคตรจะน่าเบื่อเลยเวลาอยู่คนเดียว แต่ถ้าเมื่อไหร่ พวกเราได้มารวมตัวกันละก็... บอกได้คำเดียว เฟี้ยวสุดๆ

-boring- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
絮烦[xù fán, ㄒㄩˋ ㄈㄢˊ, 絮烦 / 絮煩] boring prattle
[míng, ㄇㄧㄥˊ, 螟] boring insect; snout moth's larva (Aphomia gullaris or Plodia interpuncuella or Heliothus armigera etc), major agricultural pest
螟虫[míng chóng, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄨㄥˊ, 螟虫 / 螟蟲] boring insect; snout moth's larva (Aphomia gullaris or Plodia interpuncuella or Heliothus armigera etc), major agricultural pest
钻心虫[zuān xīn chóng, ㄗㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄔㄨㄥˊ, 钻心虫 / 鑽心蟲] boring insect; snout moth's larva (Aphomia gullaris or Plodia interpuncuella or Heliothus armigera etc), major agricultural pest
莫名其妙[mò míng qí miào, ㄇㄛˋ ㄇㄧㄥˊ ㄑㄧˊ ㄇㄧㄠˋ, 莫名其妙] odd; baffling; unaccountable; mysterious; boring (e.g. movie)
莫名奇妙[mò míng qí miào, ㄇㄛˋ ㄇㄧㄥˊ ㄑㄧˊ ㄇㄧㄠˋ, 莫名奇妙] odd; baffling; unaccountable; mysterious; boring (e.g. movie)
陈谷子烂芝麻[chén gǔ zi làn zhī ma, ㄔㄣˊ ㄍㄨˇ ㄗ˙ ㄌㄢˋ ㄓ ㄇㄚ˙, 陈谷子烂芝麻 / 陳谷子爛芝麻] lit. stale grain, overcooked sesame (成语 saw); fig. the same boring old gossip

-boring- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャバい;しゃばい[, shaba i ; shabai] (adj-i) (1) (sl) (poss. from やばい) dangerous; (2) (sl) (poss. from しょぼい) unsatisfactory; boring
ボーリングマシン[, bo-ringumashin] (n) boring machine
芸がない;芸が無い[げいがない, geiganai] (exp,adj-i) (See 芸のない) lacking skill; uninspiring; unexciting; dull; unrefined; boring (from being too plain)
辛気くさい;辛気臭い;心気臭い;心気くさい[しんきくさい, shinkikusai] (adj-i) irritating (e.g. tone of voice); fretful; boring (e.g. work); depressing; dark (e.g. story)

-boring- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบื่อ[X] (beūa) EN: boring FR: ennuyeux
ชีวิตที่น่าเบื่อ[n. exp.] (chīwit thī ) EN: boring life FR:
ฟังดูน่าเบื่อ[v. exp.] (fangdū nābe) EN: it sounds boring FR: ça paraît ennuyeux
ของน่าเบื่อ[n. exp.] (khøng nābeū) EN: boring things FR: choses ennuyeuses [fpl]
เครื่องขุดเจาะอุโมงค์[n. exp.] (khreūang kh) EN: tunnel boring machine (TBM) ; mole FR: tunnelier [m]
กร่อย[adj.] (krǿi) EN: boring FR:
น่าเบื่อ[adj.] (nā beūa) EN: boring ; not fun ; arid ; banal ; ho-hum ; flat ; monotonous ; commonplace FR: ennuyeux ; fatigant ; pénible ; fastidieux ; banal ; monotone
น่าเบื่อหน่าย[adj.] (nā beūanāi) EN: boring ; tiresome FR:
งานที่น่าเบื่อ[n. exp.] (ngān thī nā) EN: boring job ; chore ; hack work FR: travail ennuyeux [m] ; corvée [f] (fig.)
เซ็ง[adj.] (seng) EN: boring ; dull FR:

-boring- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankerbohrgerät {n}anchor boring rig
langweilig {adj} | langweiliger | am langweiligstenboring | more boring | most boring
Brunnenbau {m}well digging; well boring
Bohrvorrichtung {f}drilling jig; boring jig
Waagerechtbohr- und -fräswerk {n} [techn.]horizontal boring and milling machine
Koordinaten-Bohrmaschine {f} [techn.]jig boring machine
Lehrenbohrwerk {n} [techn.]jig boring machine
Schablonenbohren {n} [techn.]jig boring
Vorrichtungsbohrmaschine {f} [techn.]jig boring machine; jig drilling machine
Feinbohrmeißel {m}precision boring tool

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -boring-
Back to top