ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-aroma-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น aroma, *aroma*,

-aroma- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That aroma of old sweat. like fried chicken.ที่นี่ปลอดภัยที่สุดเลยครับ คุณคิดว่าผมคือใคร
Imported tea usually lose their aroma during the long distribution process.ชานำเข้ามักไม่มีกลิ่นหอม และเก็บไว้นาน
Forget about the massage. I just want a simple aroma therapy.ไม่เอานวด ฉันแค่อยอยากได้aroma therapy ธรรมดาๆ
Well, ladies and gentlemen, that aroma enriching the breeze...ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ กลิ่นหอมที่โชยมาในสายลมนั้น...
The whole aroma of it. Like a woman, you know?กลิ่นของมัน ราวกับกลิ่นของหญิงสาว คุณรู้มั้ย?
A faint aroma of excrement from where you've been standing.รวมทั้งมีกลิ่นจางๆบางอย่าง ติดมากับตัวคุณด้วย
The aroma is amazing. Okay.- กลิ่นหอมอโรม่ามันแสนวิเศษมาก
With the aroma of fresh baking breadด้วยกลิ่นหอมอโรม่า ของขนมปังใหม่สด
It was probably my imagination, but there seemed to be an overpowering aroma of cinnamon.มันอาจเป็นเพียงจินตนาการของผม แต่ดูเหมือนว่าจะมี กลิ่นอะโรมาของซินนาม่อนซึ่งแรงมาก
Of Astrakhan fur snagged on a nail from my left shoulder, You couldn't have failed to notice the overpowering aroma of herring pickled in vodka.On my left, I felt a pungent smell of vodka.
So all my heartfelt attempts to save our friendship had no impact, but the aroma of cheese and dough turned you instantly sentimental?ถ้าอย่างนั้นหัวใจที่แตกสลายของฉันพยายามที่จะรักษามิตรภาพของเราไว้ ไม่ให้มีอะไรมากระทบ แต่ว่ากลิ่นหอมของชีสและแป้งโด ทำให้คุณรู้สึกได้ทันที
Correct me if I'm wrong, but I... smell the distinct aroma of retribution in the air.และถ้าความรู้สึกของฉันไม่ผิด เหมือนฉันได้กลิ่นอะไรแปลก มันลอยอยู่ในอากาศแถวนี้

-aroma- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アロマオイル[, aromaoiru] (n) aroma oil
アロマを焚く[アロマをたく, aroma wotaku] (exp,v5k) to burn aromatherapy oils; to diffuse aromatherapy oils
気品[きひん, kihin] (n) (1) elegance; refinement; grace; dignity; (2) aroma
郁郁;郁々[いくいく, ikuiku] (adj-t,adv-to) flourishing; teeming with culture; aromatic; emitting an aroma

-aroma- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความหอม[n.] (khwām høm) EN: aroma FR: arôme [m]
กลิ่น[n.] (klin) EN: smell ; scent ; odour ; odor (Am.) ; savour ; savor (Am.) ; aroma FR: odeur [f] ; senteur [f] ; fumet [m]
กลิ่นหอม[n. exp.] (klin høm) EN: flagrance ; sweet smell ; aroma ; perfume ; pleasing scent FR: senteur [f] ; arôme [m] ; parfum suave [f] ; parfum [m] ; fumet [m]
อวล[adj.] (ūan) EN: redolent ; pervasive ; full of aroma FR:

-aroma- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wohlgeruch {m}pleasant aroma; agreeable aroma

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -aroma-
Back to top