ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-able-bodied-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น able-bodied, *able-bodied*,

-able-bodied- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All able-bodied men must leave the city, go across the river, set up a new line of defense.- คนที่มีแข้งขาต้องย้ายออกจากเมือง ข้ามแม่น้ำไป มีการตั้งแนวรับใหม่ ข่าวบอกมาแค่นี้
You look pretty able-bodied to me.ฉันว่าเธอดูร่างกายเเข็งเเรงดีนี่
Men and able-bodied women, security personnel will provide you with stakes and silver just outside the chapel.ผู้ชายและผู้หญิงที่สามารถ พนักงานรักษาความปลอดภัย จะมอบไม้กับสายเงินให้นอกโบสถ์
They discourage our able-bodied students From getting their proper exercise by using the stairs.มันทำให้นักเรียนของเรา เลิกออกกำลังด้วยการขึ้นบันได
All right, the able-bodied go hunt some demons.เอาล่ะคนที่ทำได้ ออกไปล่าปิศาจกันเถอะ
One demon for every able-bodied man.ปีศาจหนึ่งตัว ต่อร่างคนที่ใช้ได้
Every able-bodied young man is lining up to serve his country.คนหนุ่มพากันต่อแถวเพื่อรับใช้ชาติ
Now he has sworn to me that he is a first-class, able-bodied seaman, capable of earning passage if only given a chance.ั–ฮŸffั–ัั–ะฐl ัะฐuั•ะต ะพf ะฐััั–dะตnt, lั–ั•tะตd ะพn hะพั•ั€ั–tะฐl fะพrm... /ั–
Round up the deputies. Enlist every able-bodied man you can.ไปตามผู้ช่วยนายอำเภอ รวบรวมสมัครพรรคพวกมาให้หมด
We're asking everyone able-bodied if they could help with the most injured.เราขอให้ทุกคนฉกรรจ์ ถ้าพวกเขาสามารถช่วยให้ ที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากที่สุด
All able-bodied gentlemen, bring their hats to this tree.ทั้งหมดสุภาพบุรุษฉกรรจ์ นำหมวกของพวกเขาไปยังต้นไม้ต้นนี้
These are all the able-bodied people we have.นี่คือคนทั้งหมดที่เรามี

-able-bodied- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
頑健[がんけん, ganken] (adj-na,n) robust health; able-bodied

-able-bodied- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
กำยำล่ำสัน[adj.] (kamyam lams) EN: able-bodied FR:
ลูกผู้ชาย[n.] (lūkphūchāi) EN: able-bodied man FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -able-bodied-
Back to top