ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*rampage*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rampage, -rampage-

*rampage* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rampage (n.) ความโมโห See also: การอาละวาด, พฤติกรรมรุนแรง Syn. anger
rampage (vi.) โมโหโทโส See also: แสดงโทสะ, ตึงตัง, อาละวาด
rampage along (phrv.) (เรือ) แล่นอย่างเร็ว
English-Thai: HOPE Dictionary
rampage(แรม'พิจฺ) n. ความโมโหโทโส,พฤติกรรมที่รุนแรง,ความตึงตัง. vi. แสดงออกด้วยความโมโหโทโส,วิ่งพล่าน,ตึงตัง,อาละวาด, -Phr. (on the rampage อาละวาด,มากมาย), Syn. outbreak,frenzy,storm,rage
English-Thai: Nontri Dictionary
rampage(n) การอาละวาด,ความวุ่นวาย,ความโมโห,การวิ่งพล่าน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำพยศ (v.) rampage See also: unyielding Syn. อาละวาด, ทำฤทธิ์ทำเดช, แผลงฤทธิ์, ออกฤทธิ์
ทำฤทธิ์ (v.) rampage See also: unyielding Syn. ทำพยศ, อาละวาด, ทำฤทธิ์ทำเดช, แผลงฤทธิ์, ออกฤทธิ์
ทำฤทธิ์ทำเดช (v.) rampage See also: unyielding Syn. ทำพยศ, อาละวาด, แผลงฤทธิ์, ออกฤทธิ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But now he has the incident he requires to go on a rampage of conquest.เเต่ตอนนี้ เขามีข้ออ้างที่จะยกทัพไปรุกรานชาวบ้าน
Why do you rampage so?O พระเจ้าที่ไม่สามารถจะไม่มีชื่อทำไมคุณจึงอาละวาดป่า?
There's a witch on the rampage in there.พอดีมีแม่มดกำลังหัวเสียอยู่ในนั้นน่ะ
Police have declined to name the man they say is still at large, on a citywide rampage that has left one man dead, dozens injured, and hundreds of thousands of dollars of damage... in it's smoking, bloody wake.ตำรวจยังไม่สามารถระบุชื่อ ชายที่ว่ากำลังอาละวาด ไปทั่วทั้งเมือง หลังจากทิ้งคนให้ตายคนหนึ่ง เจ็บเป็นโหล และเสียหาย อีกหลายแสนเหรียญ
So, the wild rampage that began 9am in L.A. continues.และการทำลายล้างที่เริ่ม เมื่อ 9 โมงเช้าในแอลเอ มีต่อ
I shall no longer bear to see Muhyul's rampageous affronts!ข้าทนให้มูฮุลสบประมาทต่อไปไม่ได้อีกแล้ว
About a year after the rampage, he tracked me down.ประมาณหนึ่งปีหลังจากนั้น เขาตามหาฉัน
Over the last 50 years I have captured monsters on the rampage and locked them up in a secret prison facilityกว่า 50 ปีมาแล้วที่ผมจับพวกเจ้าสัตว์ประหลาด\ มาขังไว้ในคุกลับ
He escaped, and went on a rampage in his old watering ?เขาเคยหลบหนีไป พร้อมด้วยความโมโห\ กลับไปในแถบแม่น้ำที่เขาเคยอยู่
But going on a bloody rampage nowแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นความโมโหโทโสซะแล้ว
And she's on a rampage. Run for your lives!เธอกำลังคลั่ง ตัวใครตัวมัน!
This rampage is her final attempt to be heard.มันเป็นฝางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เธอหมดความอดทน

*rampage* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
横行[héng xíng, ㄏㄥˊ ㄒㄧㄥˊ, 横行 / 橫行] rampage; riot

*rampage* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乱暴狼藉[らんぼうろうぜき, ranbourouzeki] (n) running amok (amuck); committing an outrage; rampageous behavior
暴走[ぼうそう, bousou] (n,vs) running wildly; reckless driving; runaway; rampage; (P)
荒らし回る[あらしまわる, arashimawaru] (v5r) to break into (houses here and there); to rampage

*rampage* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; act up ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; kick up a fuss ; bully ; make a scene ; go berserk ; bluster FR: semer le désordre
เฮี้ยว[v.] (hīo) EN: go berseck ; act madly ; go on a rampage FR:
ทำฤทธิ์[v.] (thamrit) EN: act up ; rampage FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *rampage*
Back to top