ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*punctuality*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น punctuality, -punctuality-

*punctuality* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
punctuality (n.) ความตรงเวลา See also: ความฉับไว promptness
English-Thai: Nontri Dictionary
punctuality(n) ความตรงเวลา,การรักษาเวลา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's the Perfect Attendance Award and the Punctuality Award.นี่เป็นรางวัลไม่เคยขาดเรียน และนี่รางวัลตรงต่อเวลา
I know how much punctuality means to you.ฉันรู้ว่าความเที่ยงตรงสำคัญกับเธอแค่ไหน
I'm sorry, Martin, but none of us have been able to reach them. Unfortunately, Mario and Enzo Calvini are not known for their punctuality. They do realize this is the closing?ขอโทษด้วย,มาร์ติน.เรายังไม่เจอตัวพวกเขาเลย พวกเขารู้หรือเปล่าว่าแค่นิดเดียวเอง?
I'm well. I can't say that I'm that impressed with your punctuality, though.เธ™เธฑเนˆเธ™เธ„เธทเธญเธ„เธธเธ“เนƒเธŠเนˆเน„เธซเธก?
The Fox doesn't care much for punctuality.หมาป่าไม่สนใจเรื่องการตรงเวลาหรอก
Right on time, Mr. Punctuality.มาตรงเวลาเป๊เลยค่ะ คุณตรงเวลา
Actually, that used to be my nickname, Mr. Punctuality.อันที่จริงแล้ว ผมมีฉายาว่าคุณตรงเวลา
The father who was compulsive about punctuality.พ่อซึ่งชอบบังคับและเจ้ายศเจ้าอย่าง
I hear you don't like my stuffed animals, my driving or my punctuality.ตุ๊กตาสัตว์ยัดนุ่นของฉัน การขับรถหรือการรักษาเวลาของฉัน
Nothing says "soul mate" like punctuality.ไม่มีอะไรสื่อถึง เนื้อคู่ ได้ดีเท่าความตรงเวลา
The Dothraki are not known for their punctuality.ดอธแรคคีก็ไม่ได้มีชื่อเสียงเรื่องการตรงต่อเวลา
And our award for Sue Heck. MVP Punctuality.และรางวัลให้ซู เฮค เอ็มวีพี ตรงต่อเวลา

*punctuality* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
正確さ[せいかくさ, seikakusa] (n) accuracy; punctuality; exactness; authenticity; veracity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *punctuality*
Back to top