ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*manicure*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น manicure, -manicure-

*manicure* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
manicure (n.) การตกแต่งเล็บและมือ (การเสริมสวย) See also: การทำเล็บ Syn. buffing, nial-polishing
manicured (adj.) ซึ่งตกแต่งเล็บและมือ
English-Thai: HOPE Dictionary
manicure(แมน'นะเคียวร์) n. การ (อาชีพ) ตกแต่งมือและเล็บมือ,ช่างแต่งเล็บ. v. แต่งเล็บ
English-Thai: Nontri Dictionary
manicure(n) การแต่งเล็บ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm saying if all I get in exchange for this crappy situation is a nice parking spot for my $8 manicure, then I'm taking it!ฉันหมายถึง ถ้าผลตอบแทนของเวลาที่แย่ๆนี้ คือการได้ที่รถดีๆในการมาทำเล็บ 8 เหรียญ
And their manicured lawns.และสนามหน้าบ้านที่ได้รับการดูแล
Although I did just get a manicure, so nothing that might chip a nail.ถึงแม้ฉันเพิงจะทำเล็บมาก็เหอะ งั้นอะไรก็ได้ที่ไม่ทำให้เล็บฉันบิ่น
One for a manicure in Newport Beach and the other at a gas station in Utah, like, two minutes later.รายการแรกจ่ายค่าทำเล็บ ที่ชายหาดนิวพอร์ต และอีกรายการ เกิดที่ปั้มน้ำมันในรัฐยูท่าห์ อีก 2 นาทีให้หลัง
Wealthy, assertive, arrogant, got manicures all the time.ร่ำรวย ความมั่นใจสูง หยิ่ง ชอบทำหน้าทำผมอยู่ตลอด
Are we doing manicures or what? Who has their kit?เรามาแต่งเล็บกันเถอะ หรือทำอะไรดี ใครมีชุดเครื่องมือบ้าง?
Thanks, and you... And your fingernails are nice and manicured. It's nice.คิม "กุก จอง" แร็ปได้ดีนี่!
Four Daughters of the Confederacy with French manicures told me I was the best server they ever had.แบบฝรั่งเศส เพิ่งบอกฉัน ว่าฉันเป็นคนเสริฟที่ดีที่สุด เท่าที่พวกเขาเคยเจอ อย่าบอกนะ ว่าพวกเขาให้ฉันแค่สองเหรียญ
A colleague of mine did her graduate thesis on the fungus that grows on improperly sterilized manicure implements.เพื่อนร่วมงานของฉันทำวิทยานิพนธ์ เรื่องเชื้อราที่เติบโตในอุปกรณ์ทำแล็บ ที่ฆ่าเชื้อไม่ถูกต้อง
Not even a manicure can mask those peasant hands.เพราะว่า ต่อให้ทำเล็บมาดีแค่ไหน ก็ทำให้มือน่าเกลียดของเธอดูดีขึ้นไม่ได้หรอก
Where everyone uses their perfectly manicured nails to scratch each other eyes out.ที่ซึ่งใครๆต่างใช้เล็บ ที่ลับคมมาอย่างดี ข่วนตาคนอื่น
Fresh manicures and tiny keyboards-- a deadly combination.ทำเล็บใหม่ และคีย์บอร์ดจิ๋วนี่ การรวมตัวกันที่แย่สุดๆ

*manicure* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘアマニキュアー[, heamanikyua-] (n) hair manicure (temporary hair dye or streaks)
マニキュア(P);マニュキア[, manikyua (P); manyukia] (n) (1) manicure; (2) nail polish; varnish; (P)

*manicure* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แต่งเล็บ[v. exp.] (taeng lep) EN: pare one's nails ; dress a fingernail ; trim nails ; have a manicure ; manicure FR:

*manicure* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maniküre {f} | Maniküre machen; sich manikürenmanicure | to manicure oneself

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *manicure*
Back to top