ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*high-class*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น high-class, -high-class-

*high-class* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
high-class (adj.) ชั้นสูง See also: มีคุณภาพสูง
high-class woman (n.) ดอกฟ้า
English-Thai: HOPE Dictionary
high-classadj. ชั้นสูง,มีคุณภาพสูง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's a high-class intelligent piece.- แปลว่า เธอเป็นคนชั้นสูงทันสมัย
His car seemed pretty high-class. So stingy that he wouldn't pay?รถของเขาดูหรูมาก เขาไม่น่าจะไม่จ่ายนะ
Yeah, such high-class car and yet I can't even recognize...ใช่,รถเขาดูหรูมากและตอนนี้ฉันก็ไม่อยากจะจำเขาได้
Its a party with high-class people ready to get marriedงานเลี้ยงของพวกคนชั้นสูงที่พร้อมจะแต่งงาน
Well, it's not the tips or the high-class clientele.ไม่ใช่เพราะทิปหนักหรือลูกค้าชั้นเยี่ยมหรอกน่า
Premium alcohol, all-you-can-eat buffet, plus high-class adult entertainment.มีเหล้าชั้นดี มีบุฟเฟต์ให้กินไม่อั้น แถมความบันเทิงชั้นดีสำหรับผู้ใหญ่
We all can't live in high-class neighborhoods, morgan.เราอยู่บ้านผู้ดีกันไม่ได้ทุกคนหรอกนะ มอร์แกน
All high-class, alright?ของชั้นเยี่ยมทั้งนั้นเลย?
Your girlfriend dresses like a high-class call girl.ก็แฟนนายแต่งตัวเหมือนกะหรี่ชั้นสูงเองนี่หว่า
The car's registered to a high-class rent-a-car service.รถจดทะเบียนในนาม บริษัทรถเช่า "ไฮคลาส"
We ran it through the ACS database and came up with two coffee shops, a bakery, a winery, and a high-class escort service.เราลองใส่เข้าระบบแล้ว มีข้อมูลออกมาเป็นร้านกาแฟ สองร้าน, ร้านเบเกอรี่ ร้านขายไวน์ แล้วก็บริการ เพื่อนหญิงระดับไฮโซ
Are you looking for high-class female companionship?คุณกำลังมองหาเพื่อนสาว ผู้มีรสนิยมอยู่หรือเปล่าคะ?

*high-class* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优等[yōu děng, ㄧㄡ ㄉㄥˇ, 优等 / 優等] first-rate; of the highest order; high-class; excellent; superior
角伎[jiǎo jì, ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧˋ, 角伎] high-class prostitute; courtesan
角妓[jiǎo jì, ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧˋ, 角妓] high-class prostitute; courtesan

*high-class* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上酒[じょうしゅ, joushu] (n) high-class sake
参入[さんにゅう, sannyuu] (n,vs) (1) entering (the marketplace); introducing (something) to the market; access; (2) (original meaning) visiting a high-class or noble individual; (P)
御嬢様;お嬢さま;お嬢様[おじょうさま, ojousama] (n) (term of respect for) another's daughter; daughter of a high-class family
禿[はげ(P);かぶろ;かむろ, hage (P); kaburo ; kamuro] (n) (1) baldness; bald head; (2) (かぶろ, かむろ only) children's hairstyle of short untied hair; children with short untied hair; (3) (かぶろ, かむろ only) (See 太夫・3,天神・6) young girl working as a servant for a high-class prostitute (Edo period); (P)
高級品[こうきゅうひん, koukyuuhin] (n) high-class item

*high-class* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักษรเสียงสูง[n. exp.] (aksøn sīeng) EN: high-level consonant ; high-class letter FR: consonne haute [f]
อักษรสูง[n. exp.] (aksøn sūng) EN: high-level consonant ; high consonant ; high-class letter FR: consonne haute [f]
อภิชน[n.] (aphichon) EN: person of high birth ; aristocrat ; high-class person FR: aristocrate [m]
เกรดเอ ; เกรด A[adj.] (krēt Ē) EN: first-class ; first-rate ; top grade ; super ; foremost ; high-class ; number one ; grade A FR:
ผู้ลากมากดี[n.] (phūlākmākdī) EN: elite ; aristocrat ; high-class person ; refined person ; noble man ; noble woman FR: aristocrate [m]

*high-class* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wertarbeit {f}high-class workmanship

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *high-class*
Back to top