ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ปีนป่าย*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ปีนป่าย, -ปีนป่าย-

*ปีนป่าย* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปีนป่าย (v.) climb See also: clamber Syn. ป่ายปีน, ปีน
English-Thai: HOPE Dictionary
claw(คลอ) {clawed,clawing,claws} n. อุ้งเล็บ,ก้ามกุ้งและปู,ส่วนยื่นคล้ายคีม,เครื่องมือคล้ายคีม v. ใช้อุ้งเล็บหรือเล็บฉีก (ข่วน,แทง,ขุด,ควัก) ปีนป่าย,ตระกาย,ตะครุบ.
climber(ไคล'เบอะ) n. คนปีน,คนไต่,ไม้เลื้อย,คนใฝ่สูง,อุปกรณ์ที่ช่วยในการปีนป่าย
scramble(สแครม'เบิล) vi.,vt.,n. (การ) ปีนป่าย,ตะกาย,ช่วงชิง,แย่งหา,เบียดเสียดเข้าไป,นำเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินข้าศึกอย่างรวดเร็ว,กระทำอย่างรีบร้อน, Syn. crawl,clamber,mix
swarm(สวอร์ม) n. ฝูงผึ้ง,ฝูง,กลุ่มใหญ่,จำนวนมากมาย. -v. (ผึ้ง) อพยพออกจากรัง,ไปเป็นกลุ่มใหญ่,จับกลุ่ม,มีมากเกินไป,เต็มไปด้วย,ปีนป่าย,ปีนต้นไม้,ปีนเสา, See also: swarmer n., Syn. mass,throng,
English-Thai: Nontri Dictionary
clamber(vi) คลาน,ตะกาย,ปีน,ปีนป่าย
scramble(n) การแย่งชิง,การปีนป่าย,การช่วงชิง,การเบียดเสียด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
shin down (phrv.) ปีนป่ายลง Syn. skin down Ops. shin up, skid up
shin up (phrv.) ปีนป่ายขึ้นไป Syn. skin up Ops. shin down
skin down (phrv.) ปีนป่ายลง Syn. shin down
skin up (phrv.) ปีนป่ายขึ้นไป Syn. shin up
swarm (vi.) ปีนป่าย See also: ปีน Syn. climb, shin
swarm up (phrv.) ปีนป่ายรวดเร็วและง่ายดาย See also: ปีนคล่องแคล่ว, ปีนว่องไว Syn. shin down, shin up, skid up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Trust not in men honor the gods.ภักดีต่อคาร์เนอาเถิด การปีนป่ายลงมา กลับยากยิ่งกว่า
Of course, ambitious climbers don't want to stop on the second highest rung.แน่นอน พวกคนทะเยอทะยาน ต่างไม่อยากหยุดปีนป่ายอยู่แค่ที่ 2
Climb up a tree like other girls canปีนป่ายต้นไม้ ได้เหมือนกับผู้หญิงทั่วไป
The important thing about that freedom train is it's got to climb mountains.สิ่งสำคัญของขบวนเสรีภาพคือ... ต้องปีนป่ายให้ถึงยอดเขา
Ishida Mitsunari?ต่างก็ปีนป่ายขึ้นมาจนเป็นผู้มีอำนาจ
Get in that ditch?หมอบอกว่าห้ามปีนป่าย
(groans) I didn't know there'd be all this climbing. Shut up!ข้าไม่รู้ว่าเราต้องมาปีนป่ายอย่างนี้ด้วย
When I was climbing on the creature,เมื่อตอนที่ข้าปีนป่ายบนเจ้าสัตว์ประหลาดนี่
The boy was always sure-footed before.เด็กนั่น\ ปีนป่ายเก่งเสมอ
You rose to the occasion, kid.คุณปีนป่ายเพื่อโอกาส,หนุ่มน้อย
You've got a lot of D-rings.คุณมีห่วงสำหรับปีนป่ายนี่เยอะไปรึเปล่า
The D-rings clipped to your bag.ทั้งห่วงปีนป่ายพวกนั้นที่ติดอยู่บนกระเป๋าคุณ
The man who coould climb anything. Wonderful.ชายผู้ปีนป่ายได้เหนือทุกสิ่ง ลิงเรียกพี่
Look, clambering, climbing clamatis.แล้วดูนี่ ดอกพวงแก้วกุดั่นเลื้อยปีนป่าย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ปีนป่าย*
Back to top