ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใส่ร้ายป้ายสี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใส่ร้ายป้ายสี*, -ใส่ร้ายป้ายสี-

ใส่ร้ายป้ายสี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใส่ร้ายป้ายสี (v.) slander See also: defame, malign, traduce, incriminate Syn. ใส่ร้าย, ให้ร้ายป้ายสี
ใส่ร้ายป้ายสี (v.) slander See also: frame Syn. ใส่ความ, ใส่ไฟ
ใส่ร้ายป้ายสี (v.) incriminate See also: allege, blame, condemn, give evidence against Syn. กล่าวหา, ว่าร้าย, กล่าวร้าย, ป้ายร้าย, ให้ร้าย
English-Thai: HOPE Dictionary
defame(ดิเฟม') vt. ทำลายชื่อเสียง,ใส่ร้ายป้ายสี., See also: defamation n. ดูdefame defamatory adj. ดูdefame
slander(สแลน'เดอะ) vi.,vt.,n. (การ) ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง,ใส่ร้ายป้ายสี,หมิ่นประมาท, See also: slanderer n. slanderous adj.
snipe(สไนพฺ) n. นกปากซ่อม,การดักยิง,ผู้ที่น่าเหยียดหยาม,ก้นบุหรี่หรือซิการ์ vi. ล่านกดังกล่าว,ดักยิง,ดักโจมตี,ใส่ร้ายป้ายสี (โดยเฉพาะการทำอย่างลับ ๆ), See also: sniper n.
English-Thai: Nontri Dictionary
asperse(vt) กล่าวหา,ใส่ร้ายป้ายสี,แพร่ข่าวเท็จ
blacken(vi,vt) กลายเป็นสีดำ,ใส่ร้ายป้ายสี
defame(vt) ใส่ร้ายป้ายสี,ทำให้เสียชื่อเสียง,หมิ่นประมาท,สบประมาท
incriminate(vt) ใส่ความ,ปรักปรำ,ใส่ร้ายป้ายสี
slander(vt) หมิ่นประมาท,ใส่ร้าย,ใส่ร้ายป้ายสี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mudslinger (n.) คนใส่ร้ายป้ายสี
mudslinging (n.) การใส่ร้ายป้ายสี See also: การใส่ร้าย, การกล่าวร้าย
scandalizer (n.) คนใส่ร้ายป้ายสี
slur (n.) การใส่ร้ายป้ายสี See also: การใส่ความ
slur (n.) คำพูดใส่ร้ายป้ายสี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The rumor is full of slanderข่าวลือนั่นเต็มไปด้วยเรื่องใส่ร้ายป้ายสี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is nothing more than a smear campaign.นี่เป็นแค่การใส่ร้ายป้ายสี
This is an obvious stunt to present their own so-called evidence as a way of further defaming my client.มันเสี่ยงที่จะเสนอของตัวเอง งั้นเรียกหลักฐานว่าวิธีที่จะใส่ร้ายป้ายสีลูกความฉัน
But she's attracted just as many libel suits.แต่เธอถูกมองเหมือนๆกับพวกชอบใส่ร้ายป้ายสี
This was a coordinated smear campaign that I guarantee you was supposed to end with me in the grave.นี่มันโครงการใส่ร้ายป้ายสีกันชัดๆ ซึ่งฉันรับประกันได้เลยว่านายคงจะต้อง พบจุดจบลงหลุมไปด้วยกันกับฉัน
Accusations start flying. Neighbour turns on neighbour. Pretty soon, we're eating our children!จะเริ่มมีการปะทะคารมใส่ร้ายป่ายสีเพื่อนบ้าน
Listen to me, someone is trying to frame me.ฟังผมนะ มีคนใส่ร้ายป้ายสีผม
Yeah, and these people can sling their hatred and their mud anonymously.ช่ายค่ะ แล้วคนพวกนี้ก็สามารถสร้างความเกลียดชัง และใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นโดยไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนเริ่ม
I took Nanjo kun by force, and slandered Akie completely behind her back.ฉันแย่งนันโจคุงมา และใส่ร้ายป้ายสีอากิเอะลับหลัง
Well, thanks to your disgusting smears in the media, that might be true, which is why we're also filing a countersuit for libel, slander, and anything else that might be appropriate in this case.ขอบคุณสำหรับการใส่ร้ายป้ายสีอันน่าเกลียดของคุณ มันอาจจะเป็นความจริง ที่ว่าทำไมเรากำลังจะฟ้องกลับสำหรับการหมิ่นประมาท
You're so eager to believe any calumny, any vile thing said about this man you despise that you're taking the word of an inmate in a mental ward.คุณกระตือรือร้นอย่างมาก ที่จะเชื่อการใส่ร้ายป้ายสีใดๆ เรื่องเลวร้ายที่พูดกันมาเกี่ยวกับ ชายผู้นี้ที่คุณเกลียดชัง แล้วคุณยังเชื่อคำพูดของคนไข้ ในแผนกจิตเวชอีก
Unless he set you up.นอกเสียจากว่าเขาใส่ร้ายป้ายสีคุณ
I'm thinking more "incriminating,"ผมกำลังคิดว่านั่น"ใส่ร้ายป้ายสี"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใส่ร้ายป้ายสี
Back to top