ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ในไม่ช้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ในไม่ช้า*, -ในไม่ช้า-

ในไม่ช้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ในไม่ช้า (adv.) soon See also: in the near future, shortly Syn. เร็วนี้ๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
soon(ซูน) adv. ในไม่ช้า,ไม่นาน,มิช้ามินาน,เร็ว,ก่อนกำเนิด,ในอนาคตอันใกล้,รวดเร็ว,ฉับพลัน,พร้อมเพรียง,โดยเต็มใจ,ทันที, sooner of later ในที่สุด มิช้ามินาน, Syn. shortly
English-Thai: Nontri Dictionary
bald(adj) ในไม่ช้า
erelong(adv) ในไม่ช้า,ไม่นาน,ไม่ช้าไม่นาน
presently(adv) ในเวลานี้,เดี๋ยวนี้,ในไม่ช้า,อีกสักครู่,ประเดี๋ยว,ปัจจุบัน
shortly(adv) ในไม่ช้า,โดยย่อ,โดยสั้นๆ,ห้วน,คร่าวๆ,โดยสรุป
soon(adv) เร็ว,ในไม่ช้า,ไม่นาน,รวดเร็ว,ทันที
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
all in good time (idm.) ในไม่ช้า
anon (adv.) ในไม่ช้า Syn. soon, shortly
at an early date (idm.) ในไม่ช้า See also: เร็วๆ นี้
before long (adv.) ในไม่ช้า See also: ไม่นาน, เร็วๆ นี้ Syn. shortly, quickly
directly (adv.) ในไม่ช้า Syn. soon, in a while
in a jiffy (idm.) ในไม่ช้า See also: เร็วๆ นี้
in a while (adv.) ในไม่ช้า Syn. soon
in the near future (idm.) ในไม่ช้า See also: เร็วๆ นี้
presently (adv.) ในไม่ช้า See also: เร็วๆ นี้ Syn. soon
shortly (adv.) ในไม่ช้า See also: ในเร็วๆ นี้ Syn. presently, quickly
soon (adv.) ในไม่ช้า See also: ไม่นาน, เร็วๆ นี้ Syn. before long, shortly, quickly
sooner (adv.) ในไม่ช้า
toward (adj.) ในไม่ช้า
impending (adj.) ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า See also: ที่ใกล้จะเกิดขึ้น, ใกล้เข้ามา
on the horizon (idm.) จะเกิดขึ้นในไม่ช้า (คำไม่เป็นทางการ)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Soon she has no time for themในไม่ช้าเธอก็จะไม่มีเวลาให้พวกมัน
I hope you'll be well soonฉันหวังว่าคุณจะหายในไม่ช้านี้
We're about to graduate soonพวกเรากำลังจะสำเร็จการศึกษาในไม่ช้านี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I soon became expert in that difficult task and my fame spread throughout Italyฉันกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญใน that difficult งาน... ในไม่ช้า ...และชื่อเสียงของฉัน throughout ltaly แผ่ขยาย
But if along the way you act like someone you're not, pretty soon that's who you become.แต่ถ้าทำอะไรอย่างนั้นไปนานๆ ในไม่ช้า เธอก็จะกลายเป็นแบบนั้นไปจริงๆ
They know they minute that you stabilize your country, the second you end civil war, you'll kick 'em out.พวกมันรู้ว่า ในไม่ช้า คุณก็จัดการประเทศคุณได้ และหยุดสงครามกลางเมือง คุณเตะ พวกมัน ออกไป
Our world is going to change soon, gentlemen.โลกของเราแปรเปลี่ยนไป ในไม่ช้า ท่านสุภาพบุรุษ ! .
We will all be together again soon, I promise.เราจะได้อยู่กันพร้อมหน้าอีกครั้ง ในไม่ช้า ข้าสัญญา
Start trying to work out who deserves what and before long you'll spend the rest of your days weeping for each and every person in the world.ถ้าเริ่มคิด ว่าใครควรได้อะไร ในไม่ช้า เจ้าคงต้องใช้เวลาทั้งวัน มาร้องไห้สงสารคนทุกคนบนโลก
Soon Crassus will give command!ในไม่ช้า Crassus ที่จะให้คำสั่ง ...
Soon, I will be sultan, not that addlepated twit. -And then I stuff the crackers down his throat!ในไม่ช้า ข้าจะเป็นสุลต่าน ไม่ใช่เจ้าโง่นั่น และข้าจะยัดขนมปังเหล่านั้นเข้าไปในลำคอมันเอง!
Pretty soon, there's gonna be more psychos running around this town.ในไม่ช้า จะมีพวกตัวประหลาดวิ่งกันเต็มเมือง
The Cup of Life will soon be in our hands.ในไม่ช้า ถ้วยแห่งชีวิตจะตกอยู่ในมือของพวกเรา
Soon you'll get in the ring, Kusano keep working hard all eyes are on youในไม่ช้า นายจะได้ขึ้นสังเวียน คุซาโนะ พยายามน่ะ ทุกคนกำลังจับตามองนายอยู่ - ครับ
Soon, this will be all she knows.ในไม่ช้า นี่จะเป็นสิ่งเดียวที่เธอรู้
Esther Lee is going to start buying our shares soon.ในไม่ช้า ประธานลีของอาร์เอสกรุ๊ป จะพยายามกว้านซื้อหุ้นของเรา
On the twelfth chime, I will summon the dark powers.ในไม่ช้า ผมจะเรียกพลังมืดให้ออกมา
To get what they want themselves.ในไม่ช้า พวกเขาจะ มาเอาสิ่งที่ต้องการด้วยตัวเอง
Pretty soon there'll be more of us dead than alive.ในไม่ช้า พวกเราคงเหลือไม่ถึงครึ่ง
As soon as we're done, this is coming off.ในไม่ช้า พวกเราจะทำสำเร็จ แล้วฉันจะถอดมันออกไป
Soon, it will be a commanding unit of the five armies!ในไม่ช้า มันก็จะมีการบังคับบัญชาเป็น 5 เหล่าทัพ
We're almost halfway there.ในไม่ช้า มันก็เหลืออีกแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น
Soon it will be too late.ในไม่ช้า มันอาจจะช้าเกินไป
Soon he will see exactly how much.ในไม่ช้า เขาจะเข้าใจได้ลึกซึ้งทีเดียว
Soon, technology will affect the way you live your life every day.ในไม่ช้า เทคโนโลยี จะมีผลต่อการดำรงชีวิตของคุณ ในทุกๆวัน
Were prepared to reenlist.ในไม่ช้า เธอจะควบคุมยานของตัวเอง
She will take it hard.ในไม่ช้า เธอจะทำให้มันยากขึ้น
We'll soon stroll through the seven circular gardens of your palace.ในไม่ช้า เราจะเดินทาง ผ่านสวนเจ็ดวงแหวนของราชวังคุณ
Soon, this will all be behind us, and maybe I can meet my grandson.ในไม่ช้า เรื่องนี้จะกลายเป็นอดีต และบางทีฉันอาจจะได้พบหลานของฉัน
Soon you will stand among them.ในไม่ช้า แกจะยืนอยู่ในหมู่พวกเขา
Soon, even his breathing will start to bother you.ในไม่ช้า แม้แต่เขาหายใจก็ทำให้เธอรำคาญ
Pretty soon, Earth is chock-full of Sunbeams.ในไม่ช้า โลกก็แน่นขนัดไปด้วยแสงอาทิตย์
Pretty soon he'll just be another oil portrait lining these hallways.ในไม่ช้า... เขาก็คงเป็นแค่อีกภาพวาดที่ติดตามทางเดินนี้
And reunification will come eventuallyในไม่ช้าความฝันก็จะเป็นจริงได้
You will soon hear the cry to rise up and renew.ในไม่ช้าคุณจะได้ยินและร้องไห้ที่จะลุกขึ้นและก่อตั้งใหม่
The sooner you go,the sooner you can come back.ในไม่ช้าคุณจะไป\ อีกไม่ช้าคุณก็จะกลับมา
China will be mine.ในไม่ช้าจีนจะต้องเป็นของข้า
Soon, another pulse of energy comes along.ในไม่ช้าชีพจรของพลังงานอื่นมา พร้อม
Soon theokoles will honor the gods with blood,ในไม่ช้าดีโอโคลิสจะประทาน เลือดแก่พระเจ้า
Soon all of Camelot will believe that their king is going mad.ในไม่ช้าทั้งคาร์เมล็อตจะเชื่อว่ากษัตริย์ของพวกเขากำลังเป็นบ้า
Soon you'll have to thin it once a week!ในไม่ช้าท่านจะต้องเล็มมันสัปดาห์ละครั้ง
Soon, Stan will issue a statement the world won't be able to ignore.ในไม่ช้านี้ สแตนจะแถลงการณ์ โลกไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แล้ว
The sooner we get out of here, the better.ในไม่ช้านี้ เราจะได้ออกไปที่ ที่ดีกว่านี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ในไม่ช้า
Back to top