ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โอหัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โอหัง*, -โอหัง-

โอหัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โอหัง (adj.) conceited See also: arrogant Syn. ผยอง, ยโส, จองหอง Ops. อ่อนน้อม, ถ่อมตน
โอหัง (v.) be conceited See also: be arrogant Syn. ผยอง, ยโส, จองหอง Ops. อ่อนน้อม, ถ่อมตน
English-Thai: HOPE Dictionary
assuming(อะซูม'มิง) adj. หยิ่ง,โอหัง,อวดดี,ถือสิทธิ, Syn. presumptuous)
assumptive(อะซัมพฺ'ทิฟว) adj. สันนิษฐาน, สมมุติ,หยิ่ง,โอหัง (taken for granted)
bumptious(บัมพฺ'เชิส) adj. อวดดี,หยิ่งโอหัง,ทะลึ่ง, See also: bumptiousness n.
contemptuous(คันเทมพฺ'ชุอัส) adj. น่าดูถูก,น่าชัง,น่ารังเกียจ,หยิ่งยโส,โอหัง. n., Syn. acornful ###A. respectful
funny(ฟัน'นี) adj. น่าขบขัน,สนุก,ตลก,แปลกประหลาด,พิลึก,น่าสงสัย,หลอกลวง,โอหัง,อวดดี. n., See also: funnies n. เรื่องขบขัน,เรื่องสนุก. funniness n., Syn. comical
grand(แกรนดฺ) adj. ใหญ่โต,มหึมา,ชั้นหนึ่ง,สำคัญมาก,ดีเยี่ยม,ผึ่งผาย,งดงาม,น่านับถือ,โอหัง,อวดดี,สมบูรณ์,ครอบคลุม. n. เปียนโนขนาดใหญ่,1000 ดอล-ลาร์., See also: grandly adv. grandness n., Syn. stately,main,excellent,good -A.
grandiloquencen. คำพูดที่โอหัง,การพูดที่โอหัง
haugty(ฮอ'ทิ) adj. หยิ่งยโส,โอหัง,อวดดี,จองหอง,สูงส่ง., See also: haugtiness n., Syn. snobbish
high(ไฮ) adj. สูง,รุนแรง,ใหญ่,แพง,จริงจัง,หยิ่ง,โอหัง,เบิกบานใจ,ไกล,รวย,ฟุ่มเฟือย,เมาแล้ว, adv. สูง,แพง,หรูหรา., Syn. lofty
high-flownadj. ทะเยอทะยาน,เห่อเหิม,ยโส,โอหัง
highfalutinadj. หยิ่ง,อดสู,โอหัง., Syn. highfalutin,hifalutin
hoity ###SW. hoity (ฮอย'ที,ฮอย'ที) adj.,n. (ความ) หยิ่ง,ยโส,โอหัง,เลิ่นเล่อ,สะเพร่า
huffish(ฮัฟ'ฟิช) adj. ขุ่นเคือง,ฉุน,ทะลึ่ง,หยิ่งยโส,โอหัง., See also: huffishly adv. huffishness n., Syn. irritable,insolent
imperial(อิมเพีย' เรียล) adj. เกี่ยวกับอาณาจักร, เกี่ยวกับจักรพรรดิ, เกี่ยวกับจักรพรรดินี, เกี่ยวกับจักรวรรดิ, ยิ่งใหญ่, โอ่อ่า, ชั้นพิเศษ, โอหัง, ยโส. -n. ขนาดกระดาษพิมพ์หรือกระดาษวาดที่เท่ากับ 23 x 31 นิ้ว (อังกฤษ) หรือ 22 x 30, 32 นิ้ว (อเมริกา) , จักรพรรดิ, จั
imperious(อิมเพอ' เรียส) adj. โอหัง, ยโส, เป็นเชิงบังคับ, ครอบงำ, เผด็จการ, จำเป็น, ด่วน., See also: imperiously adv. imperiousness n., Syn. domineering, commanding
impertinence(อิมเพอ' ทะเนินซฺ) n. ความทะลึ่ง, ความโอหัง, ความเสือก, ความไม่เข้าเรื่อง, ความไม่เหมาะสม, Syn. insolence)
impertinent(อิมเพอ' ทิเนินทฺ) adj. ทะลึ่ง, โอหัง, เสือก, ไม่เข้าเรื่อง, ไม่เหมาะสม, หยาบคาย. impertinently adv., See also: impertinent-ness n., Syn. impudent, rude
important(อิมพอร์' เทินทฺ) adj. สำคัญ, มีความหมาย, เด่น, โอหัง, ยะโส, มีอิทธิพลมาก, มีอำนาจมาก, มีฐานะสูง, ใหญ่โต, มากมาย., See also: importantly adv., Syn. subtantial, serious
impudence(อิม' พิวเดินซฺ) n. ความทะลึ่ง, ความยโส, ความโอหัง, ความอวดดี, ภาษาหรือคำพูดที่ทะลึ่งหรือยโส., Syn. impudency
impudent(อิม' พิวเดินทฺ) adj. ทะลึ่ง, ยโส, อวดดี, โอหัง., See also: impudently adv. impudentness n., Syn. brazen, saucy, bold
lofty(ลอฟ'ทิ) adj. สูงตระหง่าน,สูงมาก,สูงส่ง,ชั้นสูง,โอหัง,อวดดี., See also: loftily adv. loftiness n., Syn. tall,exalted,arrogant
lordly(ลอร์ด'ลี) adj.,adv. สูงศักดิ์,สูงส่ง,สง่าผ่าเผย,หยิ่ง,ยโส,โอหัง,เกี่ยวกับท่านลอร์ด,เกี่ยวกับขุนนาง, See also: lordiliness n. ดูlordly, Syn. lofty,insolent
pride(ไพรดฺ) n. ความภูมิใจ,ทิฐิ,ความโอหัง,ความหยิ่ง,ความลำพองใจ,ความทะนง,สิ่งที่น่าภูมิใจ,สิ่งที่ดีที่สุด,ภาวะที่รุ่งโรจน์,กำลังของม้า,ความดีเด่น,ฝูงสิงโต. vt. มีความภูมิใจ,ลำพองใจ., See also: prideful adj. pridefulness n. คำที่มีความหมายเหมื
purse prideความหยิ่งยโสหรือโอหังที่เนื่องจากร่ำรวย, See also: purseproud adj.
rooster(รูส'เทอะ) n. สัตว์ปีกตัวผู้,ไก่ตัวผู้,นกตัวผู้,คนที่หยิ่งยโส,คนที่โอหัง, Syn. cock
self-conceitn. ความหยิ่ง,ความทะนงตัว,ความโอหัง., See also: self-conceited adj. self-conceitedly adv.
snippy(สนิพ'พี) adj. หุนหันพลันแล่น,มีอารมณ์ร้อน,ยโส,โอหัง,วางมาด,ดูถูกเหยียดหยาม, See also: snippily adv. snippiness n. snippetiness n., Syn. insolent,impudent
stilt(สทิลทฺ) n. ไม้ต่อขา,เสาค้ำ,สิ่งค้ำ,นกขายาวคอยาวปากยาว มักพบตามหนองน้ำ. vi. ยกไม้ต่อขา,โอหัง.
stilted(สทิล'ทิด) adj. โอ้อวด,หยิ่งทะนง,โอหัง., See also: stiltedly adv. stiltedness n.
stuck-up(สทัค'อัพ) adj. หยิ่ง,ยโส,โอหัง,อวดดี., See also: stuck-upness n., Syn. snobbish
stuffy(สทัฟ'ฟี) adj. อบอ้าว,อุดอู้,หายใจไม่ค่อยออก,บูดบึ้ง,น่าเบื่อหน่าย,โอ้อวด,โอหัง,ล้าสมัย,อยู่ในกรอบประเพณี. -stuffily adv., See also: stuffiness n., Syn. stifling,airless
superior(ซะเพีย'เรีย) adj. อยู่เหนือ,เบื้องบน,ดีกว่า,เหนือกว่า,สูงกว่า,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ, (ดาวนพเคราะห์) มีวงจรนอกวงจรโลก,ยโส,โอหัง. n. สิ่งที่เหนือกว่า,ผู้บังคับบัญชา,ผู้อาวุโส,เจ้าอาวาสหรือสำนักนางชี, Syn. important,higher,chief,better,gr
swollen(สโว'เลิน) adj. ขยายใหญ่,พองตัว,บวม,โอ้อวด,คุยโว,ทะนงตัว,โอหัง., See also: swollenness n., Syn. swelling
turgid(เทอ'จิด) adj. บวม,บวมโต,โป่ง,พอง,ขยายออก,โอ้อวด,คุยโว,โอหัง., See also: turgidity n. turgidness n. turgidly adv.
uppish(อัพ'พิซ) adj. หยิ่ง,ยโส,โอหัง,อวดดี., See also: uppishly adv. uppishness n.
uppity(อัพ'พิช) adj. หยิ่ง,ยโส,โอหัง,อวดดี
English-Thai: Nontri Dictionary
bighead(n) ความยโส,ความอวดดี,ความถือดี,ความโอหัง
haughtiness(n) ความหยิ่งยโส,ความหยิ่ง,ความจองหอง,ความถือตัว,ความโอหัง
haughty(adj) หยิ่งยโส,หยิ่ง,จองหอง,ถือตัว,ไว้ท่า,วางท่า,โอหัง
impertinence(adj) ความทะลึ่ง,ความสะเออะ,ความโอหัง
important(adj) สำคัญ,เด่น,ใหญ่โต,โอหัง,ยโส,มากมาย
impudence(n) ความอวดดี,ความยโสโอหัง,ความทะลึ่ง
impudent(adj) ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,ยโสโอหัง,อวดดี
insolence(n) ความทะลึ่ง,ความโอหัง,ความหยาบคาย,ความอวดดี
insolent(adj) ทะลึ่ง,ทะนง,จองหอง,โอหัง,อวดดี,ยโส
STUCK-stuck-up(adj) หยิ่งยโส,ทะนงตัว,โอหัง,อวดดี
stuffy(adj) อบอ้าว,อับ,อุดอู้,น่าเบื่อ,ล้าสมัย,โอหัง
supercilious(adj) หยิ่งยโส,ทะนง,วางมาด,โอหัง,อวดภูมิ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sassy (adj.) โอหัง See also: ยโส, หยาบคาย Syn. rude
cockiness (n.) ความโอหัง See also: ความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปจนดูก้าวร้าว
high-handed (adj.) ยโสโอหัง See also: ไม่คิดถึงจิตใจคนอื่น Syn. arrogant, overbearing
highhanded (adj.) ยโสโอหัง See also: ไม่คิดถึงจิตใจคนอื่น Syn. arrogant, overbearing
sass (n.) การพูดจาโอหัง (คำไม่เป็นทางการ) Syn. rudeness, talk back
sass (vt.) พูดอย่างยโสโอหัง
squirt (n.) คนหนุ่มที่ไม่สำคัญแต่ทำโอหัง (คำไม่เป็นทางการ) Syn. whippersnapper
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's pride and vanity talking, not leadership.นั่นมันความยะโส โอหัง ไม่ใช่ความเป็นผู้นำ
Your handsome, arrogant, cruel Uncle Brandon.ลุงแบรนดอนที่รูปหล่อ โอหัง และโหดร้ายของเจ้าน่ะ
Stubbornness, arrogance, ambition.รวมทั้งความรั้น โอหัง ใฝ่สูง
Arrogant? Smokes too much, wears a string of onions.โอหัง สูบบุหรี่จัดพ่นควันปุ๋ยตลอดเวลา
How dare you? I already told you that the only way to get on is to die.โอหังนัก ข้าบอกแกแล้วไง ว่าคนตายเท่านั้นที่จะข้ามไปได้
Look here, you, you impudent young pup!ดูที่นี่คุณคุณยโสโอหังลูกสุนัข หนุ่มสาว!
Is that considered being domineering? Is that considered being disrespectful?นั่นเรียกว่าโอหังรึเปล่า เรียกว่า ไม่ให้เกียรติรึเปล่า
Impudence is rewarded with death. That's the law to protect the castle.ความโอหังต้องถูก จัดการด้วยความตาย นี่คือกฏของปราสาท
He's nosy and conceited.ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านแถมยังโอหัง
Jesus loves you but He also knows how to punish arrogant sinners like you.พระเยซูรักคุณแต่ท่านก็รู้ด้วยว่าจะลงโทษคนบาปที่โอหังเช่นคุณอย่างไร
You know, Briggs, I'd warn you not to be so arrogant, but then you'd have no personality at all.นายรู้ไหมบริ๊ค ฉันเคยเตือนนายไม่ให้ยโสโอหังออกไปนอกเส้นทางนะ แต่เวลานี้นายคงไม่ต้องพึ่งคนช่วยแล้วว่ะ
Come on, Top. Take away the arrogance...มาเลย ท็อป มาหยิบเอาไอ้โอหังคนนี้ได้เลย...
It's Mr. Vanity.ก็ คุณชายจอมโอหัง ไงล่ะ
You've found my weakness: Pride.เธอรู้จุดอ่อนของฉันจนได้ \โอหังนัก
Alright, brat. Such pride...ก็ได้ ไอ้เด็กสารเลว โอหังนัก
I see your Black Scorpion training also included lessons on how to become an arrogant jerk.ข้าเห็นการฝึกของแมงป่องดำ รวมทั้งวิธี.. ที่กลายเป็นพวกยะโสโอหัง
But he's also arrogant. That's gonna be his undoing.แต่ก็ยะโสโอหังด้วย นั่นจะทำให้เขาเจ็บ
She's a cold, stuck-up bitch.ฉันว่าเธอคนโอหังเย็นชานะ
She's a cold, stuck-up bitch.เธอเป็นคนโอหังเย็นชา
Because you called her a stuck-up bitch... in front of the whole school?เพราะว่านายไปเรียก เธอว่ายัยยะโสโอหังบ้า ต่อหน้าคนทั้งโรงเรียนใช่ม่ะ?
And now, they burst into the theatre and stone us knowing we will do nothing to defend ourselves.เฮ้! เจ้าคริสเตียน ช่างโอหังนัก ตอนนี้แกมาปากดีได้ก็เพราะ
Forgive my boldness.ขออภัยให้แก่ความโอหังของข้าน้อยด้วย
But I for one have no intention of listening to this kind of insolenceแต่ข้าคนหนึ่งล่ะที่ไม่สนใจจะฟังเรื่องโอหังแบบนี้
He gets this for being a cocky asshole.อย่ามาโอหัง กับพวกเรา
"the store-bought home perm?รอยยิ้มโอหัง? ทรงผมทุเรศนั่น?
You are so superior because you're nice to a man That you see for an hour or two a day.เธอมันโอหัง แค่เพราะเธอทำดีกับผู้ชาย ที่เจอกันแค่วันละ 1-2 ชั่วโมง
I will slap that smug lookไม่งั้นฉันจะตบเอาความยโสโอหัง
Look at me you piece of trashมองหน้าฉัน ไอ้สวะโอหัง
They were slaughtered for their insolenceพวกมันต้องถูกสังหารหมู่ สำหรับความโอหังของพวกมัน
That must have been frustrating for his superiors.และมันก็คงต้องน่าผิดหวังมาก สำหรับความโอหังของเขาเอง
Vanity, thy name is...แล้วความโอหังนั้นก็คือ...
Westerners... I swear, the sheer arrogance.พวกตะวันตกเอ๊ย ยโสโอหังที่สุด
And they call me prideful.และเขาว่าว่าฉันโอหัง
Next Generation, your smug self-satisfaction will be short-lived.แต่เหมือนอายุขัยของนายใน เรื่องสตาร์เทร็ค เน็กซ์เจนเนอเรชั่น นิสัยยะโสโอหังของนาย อยู่ได้อีกไม่นานหรอก
Mick Rawson is an arrogant,มิค รอว์สันเป็นคนโอหัง
Now we've established you have hubris but no leverage.ตอนนี้เราได้เห็นแล้วว่าเธอ มีความโอหังไม่ใช่อำนาจต่อรอง
They are arrogant thugs. Gwaine!พวกเขาเป็นวายร้ายจองโอหัง เกวน
Why did you hang up that way? So rudely?ทำไมนายถึงกดโทรศัพท์ปิดใส่ฉันอย่างนั้น นายโอหังมากไปแล้ว
Just like your father.เธอก็เหมือนพ่อเธอ ขี้เกียจและเย่อหยิ่ง ยโสและโอหัง
But I do find that little angel arrogant.แต่ฉันได้เห็นความโอหังของเทวทูตตัวจ้อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โอหัง
Back to top