ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แทบจะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แทบจะ*, -แทบจะ-

แทบจะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แทบจะ (adv.) almost See also: nearly, just about, practically, virtually Syn. แทบ, เกือบจะ
English-Thai: HOPE Dictionary
almost(แอล' โมสทฺ) adv. เกือบจะ, แทบจะ, จวนจะ, จวนเจียน (nearly, approximately)
apple iii(แอปเปิลทรี) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดแอปเปิลที่ผลิตตามหลังชุดทู แต่แล้วก็ต้องยกเลิก เพราะไม่ติดตลาด ปัจจุบันแทบจะไม่มีใครใช้คอมพิวเตอร์ชื่อนี้อีกแล้ว (ดู Apple II ประกอบ)
c(ซี) n. พยัญชนะอังกฤษตัวที่3,ตัวเลข100ของโรมัน,สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุคาร์บอน ภาษาซีเป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษานี้เริ่มต้นมาจากห้องปฏิบัติการของบริษัท Bell ในช่วงทศวรรษ 1970 ภาษาซีนี้ เป็นภาษาที่ใช้ทั่วไปเทียบเคียงได้กับภาษาเบสิก (BASIC) หรือภาษาปาสกาล (Pascal) ความที่ภาษาซีเป็นภาษาที่ใช้ง่ายและสะดวก โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี เช่น Lotus 1-2-3 และ Microsoft FoxPro ก็เขียนด้วยภาษาซี ภาษาซีได้เปรียบภาษาอื่น ๆ อย่างน้อย 3 ประการด้วยกัน คือ 1. ภาษาซีง่ายในการเขียน และเรียนรู้ได้ง่ายเกือบจะเท่ากับภาษาเบสิก2. โปรแกรมภาษาซีใช้เวลาของเครื่อง (คอมพิวเตอร์) น้อยมาก พอ ๆ กับภาษาแอสเซมบลี (Assembly) แต่เขียนได้ง่ายกว่ากันมาก3. ภาษาซีใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นแมคอินทอชหรือไอบีเอ็ม (แทบจะไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงอะไรเลย ผิดกับภาษาเบสิกและภาษาปาสกาล ซึ่งหากนำไปใช้กับเครื่องต่างตระกูลกันแล้ว จะต้องแก้ไขมากจนเรียกได้ว่าไม่คุ้ม
detailed flowchartผังงานละเอียดหมายถึงผังงานที่แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด จนแทบจะนำแต่ละขั้นตอนมาถอดโยงกันเป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมได้เลยดู program flowchart ประกอบ
fortran(ฟอร์แทรน) เป็นชื่อภาษาระดับสูง (high level language) ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่ง สร้างขึ้นเป็นภาษาแรก ๆ เพื่อให้นัก คณิตศาสตร์ใช้ได้สะดวก และรวดเร็ว ย่อมาจากคำว่า FORmular TRANslator ซึ่งก็แปลได้ว่า ตัวแปลสูตรคณิตศาสตร์ นั่นเอง โปรแกรมภาษาฟอร์แทรนนั้น สามารถนำไปใช้กับ เครื่อง คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้หลายยี่ห้อ โดยแทบจะไม่ต้อง ปรับ แก้เลย ก่อนหน้าที่จะมีการใช้ภาษานี้ นักเขียนโปรแกรม รู้จัก แต่ภาษาแอสเซมบลี (Assembly)
inappreciable(อินอะพรี' เชียเบิล) adj. ไม่สำคัญ, เล็กน้อย, แทบจะไม่รู้สึก, แทบจะไม่เห็น., See also: inappreciability, inappreciableness n. inappreciably adv.
less(เลส) adv. น้อยกว่า,แทบจะไม่. adj. น้อยกว่า,เล็กน้อย,ไม่ใหญ่นัก,ไม่มากนัก. n. จำนวนที่น้อยกว่า. -prep. ลบออก,ปราศจาก
little(ลิท'เทิล) adj. เล็ก,น้อย,ไม่มาก,จ้อย,หน่อย,สักหน่อย,ปลีกย่อย,หยุมหยิม, (ใจ) แคบ,คับแคบ. adv. ไม่เลย,แทบจะไม่,ไม่บ่อย. n. จำนวนเล็กน้อย,ระยะสั้น,ระยะเวลาสั้น -Phr. (little by little ทีละเล็กทีละน้อย), Syn. small, young, mean, weak
prairie(แพร'รี) n. ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ (ที่แทบจะไม่มีต้นไม้) ,ทุ่งหญ้า
scarcely(สแคสฺ'ลี) adv. อย่างขาดแคลน,อย่างไม่เพียงพอ,หายาก,ไม่ค่อยพบ,บอบบาง,เกือบจะไม่,แทบจะไม่,ไม่สู้จะ, Syn. just,barely
English-Thai: Nontri Dictionary
near(adj,adv) ชิด,เกือบจะ,แทบจะ,ใกล้เคียง,หวุดหวิด
scarcely(adv) หายาก,ไม่ใคร่จะ,เกือบจะไม่,แทบจะไม่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be pushed for (phrv.) แทบจะมีไม่พอ See also: ไม่เพียงพอ Syn. press for, press hard
hardly (adv.) แทบจะไม่ See also: เกือบจะไม่, เกือบไม่ Syn. barely, scarcely Ops. greatly
little (adv.) แทบจะไม่ Syn. hardly
seldom (adv.) แทบจะไม่ See also: ไม่ค่อยจะ, หายาก
next to nothing (idm.) แทบจะไม่มีค่า See also: เกือบจะไม่มีราคา
has-been (n.) บุคคลที่เคยมีชื่อเสียงในอดีต แต่ปัจจุบันนี้แทบจะถูกลืม (คำไม่เป็นทางการ) See also: บุคคลที่เคยมีความสำคัญ แต่ปัจจุบันนี้แทบจะถูกลืม
lowprofile (n.) ลักษณะที่แทบจะสังเกตไม่เห็น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He hardly sleeps at the momentเขาแทบจะนอนไม่หลับในขณะนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can't imagine heaven without both.แทบจะจินตนาการถึงสวรรค์ไม่ออกเลยถ้าไม่มีสองสิ่งนี้
Almost as if She was watching you.แทบจะดูเหมือนว่า... ...เธอกำลังเฝ้ามองคุณอยู่
He's nearly impossible to communicate with.แทบจะติดต่อไม่ได้เลย
Couldn't wait to get started this morning.แทบจะทน เริ่มงานเช้านี้ไม่ไหว
You're instantaneously susceptible to any suggestion.แทบจะทันที คุณจะอ่อนไหวต่อคำเชิญชวนไปชั่วขณะ
At every instant we fell into each other's arms.แทบจะทันที เราจะอยู่ในอ้อมกอดกันและกัน
Screw up your career.แทบจะทำให้อาชีพคุณจบได้เลย
Immediately later... soon to now.แทบจะทีหลังเลย เกือบจะใช่แล้ว
Very animated too, rises and falls, up and down. Then he looks for the father and says:แทบจะทุกท่า ขึ้นลง ๆ
Almost as much as you Lannisters with your debts.แทบจะบ่อยพอๆกับคำกล่าวเรื่องหนี้ของเลนนิสเตอร์
Flying through the Omega. It's not the same team we saw yesterday.แทบจะบินเข้าโค้งเลย ไม่เหมือนที่เราเห็นเมื่อวาน
I practically grew up here.แทบจะพูดได้เลยว่า ฉันโตขึ้นที่นี่.
You can barely see anything out there.แทบจะมองอะไรไม่เห็นอยู่แล้ว
Practically handed us Zubov as a suspect, and then there's the drugs.แทบจะยกให้ซูโบเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยซ้ำ แล้วก็ยังมีเรื่องยาอีก
I look forward to it.แทบจะรอดูไม่ไหวเชียวล่ะ
I can't wait to go in his house.แทบจะรอให้ถึงบ้านมันไม่ไหว
Can't wait to get to know you better.แทบจะรอไม่ไหวที่จะได้รู้จัีกเธอมากกว่านี้
Can't get enough of it.แทบจะรอไม่ไหวอยู่แล้ว
Isn't it just breathtaking?แทบจะลืมหายใจเลยใช่มั๊ยละ?
Can't hardly run anymore.แทบจะวิ่งไม่ได้อีกต่อไป
It looks like she'll be boarding a train for the sky.แทบจะสุขล้นฟ้าอยู่แล้ว
It's fallen out of fashion, flaying.แทบจะหมดสมัยนิยมแล้วล่ะ ţêbjà hmd smáyníym lê·vl'à อ้ายการถลกหนังเนี่ย o·aykarđlkhnág nei'y
I can hardly breathe, and I can't get out of it without putting it around someone else's.แทบจะหายใจไม่ออก และผมไม่สามารถจัดการมันได้
It's almost too conceptual to follow, but...แทบจะเกี่ยวกับกรอบความคิดทั้งนั้น แต่...
It was so important to her, almost like part of her identity. But maybe it was just in her head.แทบจะเป็นตัวตนของเธอ แต่เธออาจคิดไปเอง
Most likely a word or letter game.แทบจะเป็นเหมือนเกมต่อคำต่อความหมาย
She did the lion's share of the work.แทบจะเป็นแม่งานหลักเลยล่ะ
There was someone else there,แทบจะเป็นไปไม่ได้ มีคนข้างนอกนั่น
Well, it's nearly impossible to figure out when he arrived and departed New York, but we should try.แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เวลาที่เขาเข้าออกนิวยอร์ค
Almost like you're on the island all over again.แทบจะเหมือนพี่ไปอยู่ที่เกาะอีกรอบ
It´s like the goddamn Young and the restless.แทบจะเหมือนละครน้ำเน่าอยู่แล้ว
Almost like he's running from something.แทบจะเหมือนว่า เขากำลังหนีอะไรบางอย่าง
Almost certainly indicating our victim was involved in a high-speed collision while wearing a helmet.แทบจะแน่ใจได้ว่าเหยื่อของเราเกี่ยวข้อง ในการชนกันด้วยความเร็วสูงตอนที่ใส่หมวกกันน็อก
It's almost like I hear their thoughts, you know. My thoughts need to be on the board.แทบจะได้ยินความคิด ผมต้องจดจ่อที่กระดาน
He tried desperately to control himself.แทบจะได้ลิ้มรสของมัน เขาพยายามอย่างที่สุดที่จะควบคุมตัวเอง
As long as they keep to themselves... it makes no difference to me.แทบจะไม่ต่างจากผมเลย
Hardly any active cell phones.แทบจะไม่มีการใช้โทรศัพท์มือถือ
Hardly the most reliable tools.แทบจะไม่มีความน่าเชื่อถือ
There's not much fish left in you.แทบจะไม่มีความเป็น ปลาเหลือในตัวแล้ว
There's barely any parts worth salvaging.แทบจะไม่มีชิ้นส่วนไหนที่จะกู้ขึ้นมาได้เลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แทบจะ
Back to top