ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แจกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แจกัน*, -แจกัน-

แจกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แจกัน (n.) vase
English-Thai: HOPE Dictionary
boughpot(เบา'พอท) n. แจกันดอกไม้ขนาดใหญ่
mat(แมท) n. พรมเช็ดเท้า,เสื่อ,ที่รองจานอาหาร (หรือตะเกียง แจกันหรืออื่น ๆ) ,พรมปูพื้น. vt. ปูพรม,ปูเสื่อ,ทำเป็นเสื่อหรือพรม. vi. พัวพัน,ยุ่งเกี่ยว- adj. ด้าน,ไม่เป็นเงา,n. ผิวหน้าที่ด้าน เอ็มเอที ย่อมาจาก machine aided translation (การแปลใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย การแปลในลักษณะนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำศัพท์ ไวยากรณ์ รวมทั้งบริบท (context) ต่าง ๆ โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วคือโปรแกรมที่แปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศส และฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ
vase(ฺBritish:วาซ,Ameri.:เวส,เวซ) n. แจกัน,ขวด,ภาชนะกลวง,โถ,กระถาง., Syn. pot,urn
English-Thai: Nontri Dictionary
plinth(n) ฐานเสาหิน,เชิง,ฐานแจกัน
vase(n) แจกัน,โถ,ขวด,กระถาง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Malachite มาลาไคต์ แหล่ง - พบที่จังหวัดนครราชสีมา อุตรดิตถ์ และทั่ว ๆ ไปในแหล่งแร่ทองแดง ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดง ใช้ทำเครื่องประดับแจกัน หุ้มโต๊ะภายนอก บริเวณพื้นบนของโต๊ะ เจียระไนรูปหลังเบี้ยทำหัวแหวน [สิ่งแวดล้อม]
Vase-paintingจิตรกรรมบนแจกัน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
vase (n.) แจกัน See also: ขวด, กระถาง, ภาชนะทรงสูง Syn. jar, pottery, urn
ledge (n.) แนวชั้นที่ทำยื่นจากผนัง (เช่นบริเวณหน้าต่างเพื่อวางแจกันดอกไม้) Syn. shelf, molding
mat (n.) ที่รอง (แก้ว, แจกัน, จานอาหาร, ตะเกียง ฯลฯ) See also: แผ่นรอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The vases, the calligraphy. The two styles...แจกัน, งานเขียนพู่กัน สองอย่างนี้
The vase was going to be our payment.แจกันที่กำลังจะเป็นค่าจ้างของเรา
Ohh. Isn't that vase divine?แจกันนั้นสวยเลิศไปเลยใช่มั้ยล่ะคะ
That vase is not stupid.แจกันนั่นไม่ได้น่าเกลียดนะ
It is such a stunning piece.แจกันนี่ช่างงดงามเสียนี่กระไร
My tribal vases. Why were they under the sink?แจกันประจำเผ่า ทำไมถึงมาอยู่ใต้ที่ล้างจาน?
I'll get you one of my grandpa's antiques.แจกันลายครามนี่น่ะเหรอ เดี๋ยวฉันเอาของปู่มาให้
Is that vase stupid?แจกันอันนั้นน่าเกลียดเหรอ
The bullet broke that vase on the mantle.กระสุนไปถูกแจกันที่บนนั้น
I knew you would sell your mother for an Etruscan vase, but I didn't know you would sell your country and your soul to the slime of humanity.ฉันน่าจะรู้ ว่าแกจะขายแม่แกเองเพื่อ แจกันของอิทรูเรีย, แต่.. ฉันไม่รู้ว่า แกจะขาย
And I take the dead flowers out of the vase.แล้วก็ เอาดอกไม้เหี่ยวออกจากแจกัน
Oh, these are glorious. I'll put them in some water.โอ้ ดอกไม้สวยมาก ฉันจะเอาไปใส่แจกัน
Don't leave your keys behind.ไม่นะ! ต้องไม่ลืมพกกุญแจกันสิ
Why are my tribal vases under the sink?ทำไมแจกันประจำเผ่าของแม่ ถึงมาอยู่ใต้ที่ล้างจาน?
This is the fertility vase of the Ndebele tribe.นี่เป็นแจกันที่สมบูรณ์ที่สุด ของชาวNdebele นะ
She placed the flowers in the vase by the door.เธอเอาดอกไม้ใส่ในแจกันข้างประตู
She took the vase in one hand, along with the whiskey tumbler in the other went across the room to the decanter of whiskey let the flowers get too close to her nose.เธอถือแจกันไว้ในมือข้างหนึ่ง และแก้ววิสกี้ในมืออีกข้าง.. ..แล้วเดินข้ามห้องไปยังที่วางเหล้า และเผลอเอาดอกไม้เข้าใกล้จมูก
I want to see you now, to give your tender self cherry-blossom kisses, and if your heart beats faster, let's let our love bloom.มีลูกค้า 48 คน ที่ถามหาเธอ การเพิ่มจำนวนเงินที่ได้จากการขายสินค้า และหักออกมาจากค่าแจกันแล้ว...
I'll just go put them in some water.ฉันเอาไปใส่แจกันก่อนนะ
There really are vase trees. This is amazing.มันมีต้นไม้ทรงแจกัน จริงๆด้วย อัศจรรย์จริงๆ
It really looks like a vase, right?มันดูเหมือนแจกันใช่มั้ย
Did you break another vase?คุณทำแจกันแตกอีกใบแล้วเหรอ
Can you tell me that you are an amateur potterer, that you like to make bowls and vases?คุณบอกฉันว่าคุณเป็นช่างปั้นสมัครเล่น - คุณชอบปั้นชามและแจกันไม่ใช่เหรอ
I think the lilies need their own vase.ลิลลี่น่าจะถูกจัดแยกแจกันต่างหากนะ
Would you like me to put them in water{\ for you}?ท่านหญิงจะให้หม่อมฉันเอาไปใส่แจกันให้เลยไหม?
He's got this fruity little mustache and this ugly-ass vest.มันมีหนวดเหมือนขนเงาะ แล้วก็มีก้นเหมือนแจกัน
Yeah,I don't see no "fruity moustache," and where's his "ugly-ass vest," brad?ใช่ ฉันไม่เห็น "หนวดเหมือนขนเงาะ" แล้ว"ก้นอย่างกับแจกัน" ไปอยู่ที่ไหนล่ะ แบรด?
Whether it was a broken vase... a leaky pipe... or a shaky banister,ไม่ว่ามันจะเป็นแจกันแตก ท่อน้ำรั่ว หรือราวบันไดเขย่า
I have a broken vase.ฉันมีแจกันแตกอยู่ใบนึง
I need my vase fixed.ฉันอยากซ่อมแจกันจริงๆ
Do you remember this?คุณจำแจกันนี่ได้มั้ย
They're supposed to be making clay vases.พวกเขาควรจะ กำลังปั้นแจกันดินเหนียวกันอยู่นี่
Grab some clay. We're making vases.หยิบดินเหนียวมา เราจะปั้นแจกันกันจ๊ะ
And your 19th century french crystal vase as an ashtray.แล้วใช้แจกันคริสตัลจากฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 19 เป็นที่เขี่ยบุหรี่
So when daddy finds out how much I spent, would it be okay if I used you as a human shield?งั้นเวลาพ่อของลูกรู้ว่าแม่ซท้อแจกันนี้มาเท่าไหร่ ลุกให้แม่ใช้ลูกเป็นเกาะกำบังนะ
Oh, but you can spend millions of dollars on a stupid vase?โอ้ แต่เม่สามารถใช้เงินหลายล้านเหรียญเพื่อซื้อแจกันน่าเกลียดเหรอตะ
I thought we were just trying out the vase.ผมก็นึกว่าเราแค่เอาแจกันมาลองวางดูเฉยๆ
A guy who can't even distinguish between a tea ware and a vase.ผู้ชายที่ไม่เคยแยกแยะความแตกต่างระหว่างถ้วยชากับแจกันได้
Take it. White porcelain, white porcelain.ท่องไว้ แจกันสีขาว แจกันสีขาว
At first, we were thinking of getting you a vase.ในตอนแรกเราคิด \ ที่จะให้แจกันคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แจกัน
Back to top