ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เรือท้องแบน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เรือท้องแบน*, -เรือท้องแบน-

เรือท้องแบน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรือท้องแบน (n.) landing craft
English-Thai: HOPE Dictionary
barge(บาร์จฺ) n. เรือท้องแบน,เรือบรรทุก vt. ใช้เรือบรรทุกหรือขนส่ง vi. เคลื่อนไปอย่างช้า ๆ ชนกัน,ถลา,โผล่พรวดเข้าไป, Syn. boat
pontoon(พอนทูน') n. เรือท้องแบน,ทุ่นลอย,ทุ่นท่าเรือ,โป๊ะ,แพ,เรือปั้นจั่น
English-Thai: Nontri Dictionary
pontoon(n) เรือท้องแบน,แพ,โป๊ะ,ทุ่นลอย,เรือปั้นจั่น
punt(n) เรือถ่อ,เรือท้องแบน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bargeแท่นเจาะในทะเลมีลักษณะเป็นเรือท้องแบน อุปกรณ์การเจาะติดตั้งอยู่บนตัวเรือ เดิมพัฒนาเพื่อใช้ในการเจาะบริเวณชายฝั่ง น้ำตื้น และบริเวณทะเลสาบ [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
flatboat (n.) เรือท้องแบน Syn. lighter, barge
pontoon (n.) เรือท้องแบน See also: เรือปั้นจั่น Syn. barge, float
punt (n.) เรือท้องแบน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เรือท้องแบน
Back to top