ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อ่อนๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อ่อนๆ*, -อ่อนๆ-

อ่อนๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อ่อนๆ (adj.) light Syn. รุมๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
blond(adj) สีบลอนด์,สีทอง,สีเหลืองอ่อนๆ
blonde(adj) สีบลอนด์,สีทอง,สีเหลืองอ่อนๆ
light(adj) สว่าง,อ่อนๆ,ง่าย,เบา,เล่นๆ,คล่องแคล่ว,นิดหน่อย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
light (adj.) เบาๆ อ่อนๆ (ลม, ฝน) Syn. soft, gentle Ops. heavy
cumin (n.) เครื่องเทศสีแดงอ่อนๆ See also: เครื่องชูรส Syn. coriander, chilli
eau de toilette (n.) น้ำหอมอ่อนๆ See also: น้ำหอมที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ
go bananas (sl.) เป็นประสาทอ่อนๆ See also: เพี้ยนๆ, ติ๊งต๊อง
paprika (n.) เครื่องเทศสีแดงอ่อนๆ See also: เครื่องชูรส Syn. coriander, cumin, chilli
stew in (phrv.) ต้มด้วยไฟอ่อนๆ See also: เคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆ
toilet water (n.) น้ำหอมอ่อนๆ See also: น้ำหอมที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ Syn. eau de toilette
whiff (n.) กลิ่นอ่อนๆ Syn. odor, scent, smell
whiff (n.) ลมโชยอ่อนๆ Syn. gust, puff
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Patron, chilled, double.พาทรอน อ่อนๆ 2 แก้วเลย
So I followed it, and it led me to a hatch over there in the parlor.มือถือฉันมีสัญญาณ อ่อนๆ ล่ะ จริงดิ
It starts with a slight fever, dryness of the throat.มันเริ่มด้วยการมีไข้อ่อนๆ คอแห้ง
Take a good look,lady. The only thing I'm ready for is a dirt nap.ดูให้ดีนะ สิ่งเดียว ฉันพร้อมสำหรับหญ้าอ่อนๆบนดิน
Clear skies in Raccoon City and a light breeze coming in from the west.ท้องฟ้าใสที่เมืองแรคคูนและ ลมอ่อนๆมาจากทางตะวันตก
Your tender, vulnerable... so-easily-hurt flesh.เนื้ออ่อนๆ แสนบอบบางของคุณ
Looks like it's pretty choppy up there.ดูเหมือนจะเจอคลื่นอ่อนๆข้างบนนี่
Better catch a square, Fish.นายควรเล่นงานพวกอ่อนๆ นะน้องใหม่
Light wasabi, but like light-light, almost as if you just washed your hands and only the residue Of previous orders remains.แล้วขอวาซาบิแบบอ่อนๆ เอารสอ่อนมาก ๆ เหมือนน้ำล้างเท้าน่ะ
Colin, or as he's been dubbed by the queen, "Sir Colin " has gone on to sell millions of records, star in blockbuster films and create his own cologne, "A Whiff of Colin. "คอลิน ผู้ที่สมเด็จพระราชินีแต่งตั้งให้เป็น "เซอร์คอลิน" ซึ่งทำยอดขายได้ถึงล้านแผ่น แถมยังเป็นดาราให้กับหนังของบล็อคบลาสเตอร์ และสร้างแบรนด์โคโลญจ์ของตัวเองในชื่อว่า กลิ่นหอมอ่อนๆของคอลิน
Unless the connection is closed, the weak energy condition will continue to expand the wormhole, until it absorbs everything.จนกว่าการเชื่อมต่อจะถูกปิด พลังงานอ่อนๆจะยังคงรูหนอนไว้ จนกว่ามันจะดูดซับบางอย่าง
But I'm going to give you a mild sedative To reduce any anxiety.แต่ฉันจะให้ยาสลบอ่อนๆเพื่อลดความกังวล
So, next, you shock it with a little jolt of electricity.แล้ว,ต่อไป,คุณก็ช็อคมัน ด้วยไฟโวลต์อ่อนๆ
So low light indoors, dark glasses outside--ดังนั้นให้อยู่ในที่ร่มที่มีแสงอ่อนๆ ใส่แว่นกันแดดเข้มๆเมื่ออยู่ข้างนอก
No, no, no. It's not white. It's soft ecru.ไม่สิ มันไม่ขาว มันออกน้ำตาลอ่อนๆนะ
I like the ecru myself,ผมชอบที่มันเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ ฮะ
Push them rough the soft fontanelle of an infant, you skewer the brain, and the hair hides the entry wounds.จิ้มพวกมันลงไปบนกระหม่อมอ่อนๆของทารก คุณจะเสียบสมองแล้วเส้นผมก็จะซ่อนรอยแผลไว้
We're picking up a faint signal from a droid, it's not one of ours.เราพบสัญญาณอ่อนๆ มาจากดรอยด์
Monica has a cellphone, and the battery emits a tiny gps signal.โมนิกามีมือถือ, และแบตจะส่งสัญญาณจีพีเอสอ่อนๆ
Yeah, there's like some green in there and then... on the pupil, there's like a hazel starburst sort of thing going on.ใช่ นั้นดูเหมือน สีเขียวในนั้น แล้วก็... ตรงตาดำ มันเหมือนสีน้ำตาลอ่อนๆ สะท้อนแสงออกมา
I'm picking up low-Level brain activity.ฉันรู้สึกถึงคลื่นสมองอ่อนๆ
We're both mildly attractive and extremely grating.เราทั้งคู่มีเสน่ห์อ่อนๆ และน่ารำคาญอย่างสูง
Get that mildly attractive groove back.เอาเสน่ห์อ่อนๆนั่นออกมา
No, I'm just using regular psychology on a spineless, British twit.ไม่ ผมแค่ใช้จิตวิทยาอ่อนๆกับคนอังกฤษขี้บ่นคนหนึ่ง
They accidentally carburized the iron while heating it over charcoal, thus turning it into low-grade steel.พวกเขาทำให้เกิดคา์ร์บอน ด้วยการนำเหล็กร้อน ไว้บนถ่านหิน ดังนั้นมันจึงเปลี่ยนสภาพ ให้กลายเป็นเหล็กกล้าอย่างอ่อนๆ
This is a mild sedative, something to calm your nerves.นี่คือยาระงับประสาทอย่างอ่อนๆ ที่จะทำให้ประสาทของคุณสงบลง
Or robin's egg blue. Something that's warm.คุณควรจะให้มันเป็นสีออกครีมๆ ไม่ก็สีฟ้าอ่อนๆ
This is just a mild sedative...เป็นแค่ยากล่อมประสาทอ่อนๆ
Under hypnosis and pentobarbital sedation... she presented two quite distinct and consistent alters.ภายใต้การสะกดจิตและฤทธิ์ยานอนหลับอ่อนๆ เธอแสดงบุคลิกสองแบบที่ต่างกันอย่างชัดเจน
Consider this a gentle lesson.พิจารณาเสียว่า เป็นบทเรียนอ่อนๆ
But why is he dealing them soft serve like swine fluแต่ทำไมมันถึงจัดการพวกเขาด้วย เชื้ออ่อนๆอย่างไข้หวัดหมูหล่ะ
This seat is ideally located both in relation to the heat source in the winter and a cross breeze in the summer.ที่นั่งตรงนี้มีตำแหน่งเหมาะสม ทั้งในแง่เครื่องทำความร้อน ในฤดูหนาว และสายลมอ่อนๆในฤดูร้อน
Uh, we were thinking all the furniture in an antique white, and, uh, pale rose for the walls.เราคิดว่า เครื่องเรือนทั้งหมดจะเป็นสีขาวแบบโบราณ กำแพงห้องสีกุหลาบอ่อนๆ
At a country estate, there is fireplace scene as it grows late into the night.ที่บ้านพักต่างอากาศ มักจะมีแสงไฟอ่อนๆออกมาจากเตาผิง
My tire just feels a little low.ยางรถชั้นรู้สึกจะอ่อนๆ
We're thinking soft wood, an overstuffed linen sofa.เราคิดถึงไม้อ่อนๆ กับโซฟาลินินเยอะๆ
He's definitely a soft wood kind of guy.เขาเป็นผู้ชายประเภทที่ชอบไม้อ่อนๆ
Light breeze carrying the scent of fresh meat.สายลมพัดอ่อนๆ กลิ่นของเนื้อหนังมังสา
Sorry if that was intrusive, but... considering your skin tone, I'd go lighter.ขอโทษ ถ้ามันเป็นการก้าวก่าย แต่... จากสีผิวของคุณ เป็นผมจะเลือกสีอ่อนๆ
Uh, fair-haired, youngish, with a beard.ผมสีอ่อนๆ อายุก็ยังน้อย และมีเครา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อ่อนๆ
Back to top