ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อีกทั้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อีกทั้ง*, -อีกทั้ง-

อีกทั้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อีกทั้ง (adv.) also See also: but also, as well, too Syn. อีกต่างหาก
อีกทั้ง (conj.) moreover See also: furthermore
English-Thai: HOPE Dictionary
casette tapeตลับแถบบันทึกหมายถึง ม้วนแถบพลาสติกอาบแม่เหล็ก นำมาใช้ในการเก็บข้อมูล ใช้ทั้งกับไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องขนาดใหญ่ (mainframe) ที่นำมาใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์นั้น มีลักษณะเหมือนตลับเทปเพลงธรรมดา สมัยหนึ่งเรานิยมใช้แถบบันทึกนี้เก็บข้อมูล เพราะราคาถูกกว่าสื่ออย่างอื่น แต่จะมีปัญหาตามมามากมาย เช่นในเรื่องความคลาดเคลื่อนของข้อมูล อีกทั้งยังมักจะเสียง่าย ในปัจจุบัน จึงหันมานิยมใช้จานบันทึก (diskette) จานบันทึกอัดแน่นหรือซีดี (CD) แทนกันหมดแล้ว
macintosh(แมค' คินทอช) n. ชื่อคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่ง แมคอินทอชเป็นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตระกูลสำคัญตระกูลหนึ่ง ออกแบบสร้างขึ้นโดยบริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ นำออกสู่ตลาดครั้งแรกในปี ค.ศ.1984 คอมพิวเตอร์ตระกูลนี้ประกอบด้วยตัวประมวลผลแบบจุลภาค (microprocesssor) ขนาด 32 บิต เป็นเครื่องแรก อีกทั้งได้สร้างตัวประสานกับผู้ใช้ (user interface) ทำให้ผู้ใช้เครื่องรู้สึก สะดวกสบายเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถเรียนรู้เข้าใจได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในวิทยาการคอมพิวเตอร์มากนัก เนื่องจากใช้ภาพเป็นสื่อทำให้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ต่อมาเครื่องพีซีก็สร้างระบบวินโดว์ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม เครื่องยี่ห้อนี้มีส่วนแบ่งการตลาดสูงรองจากเครื่องของบริษัทไอบีเอ็มเท่านั้น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Book jacketใบหุ้มปกแผ่นหุ้มปกนอกของหนังสือ เป็นกระดาษมีสีสันสวยงาม มีรูปภาพประกอบหรือไม่มีก็ได้ ด้านหน้ามีชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ส่วนที่พับเข้าข้างในและด้านหลัง อาจมีคำวิจารณ์ของนักวิจารณ์ หรือมีภาพ และประวัติโดยสังเขปของผู้แต่ง และรายชื่อเล่มอื่น ๆ ของผู้แต่งอีกด้วย ใบหุ้มปกเป็นเครื่องตกแต่งหนังสือให้สวยงาม ดึงดูดสายตาผู้อ่านให้เกิดความสนใจ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่ช่วยรักษาปกนอกให้ใหม่อยู่เสมอ
Ethanolแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก, เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (ethy alcohol) คือ แอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก (fermentation) พืชทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ของพืชบางชนิดคือ แอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก (fermentation) พืชทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ของพืชบางชนิด ได้แก่ อ้อย น้ำตาล กากน้ำตาล กากอ้อย บีทรูท (หัวผักกาดหวาน) แป้ง มันสำปะหลัง มันเทศ ธัญพืชต่างๆ เช่น ข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง ผลไม้ ต้นไม้ ขี้เลื่อย และทุกส่วนของพืชสามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้ทั้งสิ้น รวมทั้งเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส ของพืชทุกชนิด เป็นต้น เอทานอลที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงจะต้องมีความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 95% โดยปริมาตร (denatured alcohol) ซึ่งจะเป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทสูงเพราะมีออกซิเจนสูงถึง 35% โดยน้ำหนัก ดังนั้น หากผสมเอทานอลในน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วด้วยอัตราที่เหมาะสมแล้ว จะทำให้ได้น้ำมันเชื้อเพลิงที่สะอาดและเผาไหม้ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดการเกิดมลพิษในอากาศ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสภาวะแวดล้อมอีกด้วย การใช้เอทามนอลเป็นเชื้อเพลิง นอกจากจะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารเติมแต่ง เช่น MTBE จากต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กับพืชผลทางการเกษตร ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Solar energyโซลาร์เอ็นเนอร์จีพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ พลังงานนี้เป็นต้นกำเนิดของวัฏจักรของสิ่งมีชีวิต ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำและธาตุต่างๆ เช่น คาร์บอน พลังงานแสงอาทิตย์จัดเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูง ปราศจากมลพิษ อีกทั้งเกิดใหม่ได้ไม่สิ้นสุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Or perhaps of those driven to the camps at gunpoint amid the barking dogs and glaring searchlights, with the flames of the crematorium in the distance, in one of those night scenes so dear to a Nazi's heart.หรือศพของผู้ที่ถูกยิง ขณะเดินเท้าไปยังแคมป์ทรมาน ที่ปักหลักท่ามกลางเสียงสุนัขเห่า และแสงไฟสาดส่อง อีกทั้ง มีเปลวไฟจากปล่องเผาศพ อยู่ลิบตา
Armed with a phone number, Obtaining the mysterious text-messenger's i.d.มีเบอร์โทรศัพท์เป็นอาวุธ อีกทั้ง ผู้ส่งข้อความลึกลับ
And feds being run off the road.อีกทั้ง FBI ยังมาขับตกถนนอีก
Plus the Cao's camp has many talentsอีกทั้ง กองทัพของท่านก็มีผู้มีฝีมืออยู่มาก
And in NetCast, fledged by technical difficulties and dead spots the report could not be confirmed, however Kable, born John Tillman of Albany, New York and convicted of murder just 4 years ago, has been removed from Slayers rosters and upcoming events liอีกทั้ง การถ่ายทอดทางเนทที่มีทั้งการขัดข้อง Nและจุดบอดที่มองไม่เห็นมากมาย ทำให้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าNเค้าเสียชีวิตไปหรือยัง อย่างไรก็ตาม เกบิ้ล หรือ จอห์น ทิลแมน Nจากอัลบานี นิวยอร์ค
Also, you cannot trace where that $2,000,000 came from.อีกทั้ง คุณยังไม่สามารถสืบได้ว่าเงินสองล้านดอลลาร์นั้นมาจากไหน
Through your avatar, you can also try your hand at various sports.อีกทั้ง อวตาร์ของคุณ สามารถสนุกกับการเล่นกีฬาได้ค่ะ
Also, Robin's birth certificate says she was born in.อีกทั้ง ในสูติบัตรของโรบิน ยังบอกว่าเธอเกิดที่
Also, Michael Bolton has a new album out, and track number one is called "So Proud to Be Your Father, Robin Sylvester."อีกทั่ง ไมเคิล บอลตัน ยังมีอัลบั้มใหม่ และแทร็คแรก ชื่อเพลงว่า "ภูมิใจมากที่ได้ เป็นพ่อของเธอ โรบิ้น ซิลเวสเตอร์"
Other than that, I'm not seeing any evidence of the Speed Force in his system.อีกทั้ง ไม่เห็นเลยว่า เขามีพลังวิ่งเร็ว เท่าที่ตรวจดู
Also... being unable to forgive the younger brother who tried to kill you...อีกทั้ง... ยังไม่สามารถอภัยให้น้องชาย ที่พยายามจะฆ่าพระองค์...
I would also like to commend you on the children's presentation.อีกทั้งข้าพเจ้าขอยกย่องเด็ก ๆ ที่พร้อมใจมาแสดงในวันนี้
And despite the importance of this case, you gambled its success on three men.อีกทั้งคดีล่าสุดนี้มีความสำคัญยิ่ง ใช้คนสามคนไม่เสี่ยงไปเหรอ
Recent battle damage couldn't have helped.อีกทั้งความเสียหายจากการต่อสู้ ยิ่งไม่ไ่ด้ช่วยอะไรเราเลย
She was intelligent, and strong, and...อีกทั้งฉลาด แข็งแรง และ...
Plus I have something none of you do.อีกทั้งฉันทำอะไรที่พวกแกทำไม่ได้
SOMEONE WHO LIVES OR GREW UP IN ROYAL.อีกทั้งชุมชนนี้ยังใส่ร้ายเขาทางใดทางหนึ่ง
I still have sand in my ass.อีกทั้งต้องนั่งบนทรายที่ร้อน
Representative Seo taste is very weird.อีกทั้งตัวแทนซูยังมีรสนิยมแปลกๆอีก
We'll just pull up and check in.อีกทั้งพนักงานประสบการณ์เพียบอย่างคุณ
The Divine Constabulary is under investigation.อีกทั้งพวกเราต่างก็ต้องคดีอยู่
By the conspicuous gallantry, professional skill and determination of the pilots, together with the outstanding technical skill and devotion to duty of the ground personnel, the 332nd has reflected great credit on itself and on the Armed Forces of the Uniอีกทั้งมีประสิทธิภาพและคุณภาพของนักบิน ทีมช่างที่มีความสารถ และเจ้าหน้าที่ภาคพื้น ทั้งหมด
It's also good for your upper digestive...อีกทั้งยังดีต่อทางเดินอาหารของคุณ...
He even kills other serial killersอีกทั้งยังตามเก็บฆาตกรต่อเนื่องรายอื่นๆด้วย
Neither does knowing that caroline will be thereอีกทั้งยังมีแค่โรไลน์
And kidnapped one of my men!อีกทั้งยังลักพาตัวคนของข้าอีกด้วย
And conspire to plot against the Corporate Congress.อีกทั้งยังสมคบคิด โดยมิชอบ และต่อต้าน รัฐสภา
Still. I will carry the real secrets with me-อีกทั้งยังเป็นการนำความลับ เก็บไว้กับตัวได้ด้วย
So is my taste in music...อีกทั้งรสนิยม ทางดนตรีของฉัน...
Yet with science so woefully behind in cloning technology,อีกทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นจากการโคลนนิ่งล้มเหลว
He's also eaten an entire carton of sugar-free mint ice cream, which is only concerning, well, when you factor in the large consumptionอีกทั้งเขายังกินไอศครีมรสมิ้นส์ไร้น้ำตาลหมดอีกด้วย จริงๆมันก็ดีอยู่หรอก แต่ไม่ใช่กินกับเหล้าแบบนี้
And charming and very clean.อีกทั้งเจ้าเสน่ห์ เนื้อตัวสะอาดสะอ้านอีกด้วย
Plus the Barn's Double BB doesn't allow pets.อีกทั้งเดอะบาร์น ดับเบิ้ล บีแอนด์บี ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์น่ะ
Also travelling with Ahjussi.อีกทั้งเดินทางไปกับคุณลุงอีก
Besides, you defeated him because you trusted in people.อีกทั้งเธอชนะเขา เพราะว่าเธอมีความเชื่อใจ
He's a genius at making the right image.อีกทั้งเป็นอัจฉริยะในการสร้าง ภาพลักษณ์ที่ถูกต้องเหมาะสม
And we can even arrange for you to see your family from time to time- your dear Annabelle.อีกทั้งเรายังจัดให้ินาย ได้พบกับครอบครัวอีกด้วย เป็นครั้งคราวไป... แอนนาเบลน้องสาวที่รักของนาย
Okay, tell me you did not just say that, because if you did, I might have to forget that I was brought up to respect my elders.อีกทั้งไม่ใช่เป็นคนจริงๆ อีกต่างหาก? โอเค แค่ตอบว่าคุณจะำไม่ รับแจ้งความมาก็ได้ เพราะถ้าคุณรับแจ้ง ฉันอาจต้องลืมเรื่องนี้ไป
I've been playing cards all weekend and I've got an all-night game tonight.ฉันเล่นไพ่มาทั้งอาทิตย์เลย คืนนี้ก็ต้องเล่นอีกทั้งคืน
It's like... and then they just hang there and hover without making a sound.ผมชอบมัน (เสียงหอน) แล้วมันก็ค้างอยู่ตรงนั้น อีกทั้งร่อนไปมา โดยไม่มีเสียง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อีกทั้ง
Back to top