ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อันที่จริง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อันที่จริง*, -อันที่จริง-

อันที่จริง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อันที่จริง (adv.) in fact See also: as a matter of fact Syn. จริงๆ แล้ว, ความจริง, ที่จริง, ที่แท้
English-Thai: HOPE Dictionary
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym) 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป (icon) อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
buffer(บัฟ'เฟอะ) {buffered,buffering,buffers} n. ตัวกันชน,สารที่สามารถทำให้ทั้งกรดและด่างเป็นกลาง,เครื่องขัดเงา,คนงานขัดเงา vt. ใส่ตัวทำให้กรดหรือด่างเป็นกลาง,ผ่อนคลาย,ปกป้อง,กันชน, Syn. cushion ที่พัก (ข้อมูล) กันชนบัฟเฟอร์ในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ (พิมพ์ตามไม่ทัน) เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด คอมพิวเตอร์นั้นจะมีที่พักข้อมูลทั้งเมื่อรับข้อมูลเข้าและเมื่อส่งข้อมูลออก อันที่จริง บัฟเฟอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง
ebcdic(เอบซีดิก) ย่อมาจาก extended binary coded decimal interchange code (แปลว่า รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยาย) เป็นชื่อของรหัสคอมพิวเตอร์รหัสหนึ่ง ที่กำหนดไว้สำหรับเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองแบบขยาย บริษัทไอบีเอ็มเป็นผู้คิดและคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มก็ใช้รหัสนี้ทั้งหมด แต่ในปัจจุบัน คนทั่วไปนิยมใช้รหัสแอสกี (ASCll) มากกว่า อันที่จริงแล้ว ผู้ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของรหัสเหล่านี้เลยก็ได้
extended binary coded decextended binary coded decimal interchange code รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยายใช้ตัวย่อว่า EBCDIC (อ่านว่า เอ็บซีดิก) เป็นชื่อของรหัสคอมพิวเตอร์รหัสหนึ่ง ที่กำหนดไว้สำหรับเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองแบบขยาย บริษัทไอบีเอ็มเป็นผู้คิดและคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มก็ใช้รหัสนี้ทั้งหมด แต่ในปัจจุบัน คนทั่วไปนิยมใช้รหัสแอสกี (ASCll) มากกว่า อันที่จริงแล้ว ผู้ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของรหัสเหล่านี้เลยก็ได้
octalฐานแปดอัฐนิยมหมายถึง ระบบตัวเลขที่มีตัวเลขแปดตัว คือ 0 - 7 อันที่จริงมนุษย์เราคุ้นเคยและใช้ระบบเลขฐานสิบซึ่งมีเลข 10 ตัว คือ 0 - 9 ก็เพราะเรามีนิ้วไว้ให้นับ 10 นิ้วด้วยกัน ส่วนคอมพิวเตอร์นั้นใช้ระบบเลขฐานสองเป็นหลัก
multiprogrammingการทำงานแบบหลายโปรแกรมมัลติโปรแกรมมิงหมายถึง การที่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวสามารถทำโปรแกรมพร้อมกันได้มากกว่า 2 โปรแกรมขึ้นไป เช่น ในขณะที่อ่านโปรแกรมหนึ่งเข้าไปเก็บ หน่วยประมวลผลก็ประมลผลข้อมูลของอีกโปรแกรมหนึ่งไปพร้อม ๆ กัน และหน่วยแสดงผลก็อาจแสดงผลที่ได้รับจากการทำโปรแกรมก่อนหน้านั้น (อันที่จริง ไม่ใช่การประมวลผลโปรแกรมพร้อมกัน เพียงแต่หน่วยต่าง ๆ ทำงานพร้อม ๆ กัน เท่านั้น)
output bufferบัฟเฟอร์ส่งออกในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ (พิมพ์ตามไม่ทัน) เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด อันที่จริง บัฟเฟอร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง
postscript(โพสทฺ'สคริพทฺ) n. ปัจฉิมลิขิต,ภาคผนวก,ภาพเสริมท้าย,คำเสริม ท้าย,โพสต์สคริปต์ เป็นชื่อภาษาที่ใช้ในการจัดหน้าของระบบอะโดบี (Adobe system) ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) หรือหน่วยแสดงผลที่มีความละเอียดสูงมาก ๆ การที่จะใช้ภาษาโพสต์สคริปต์ได้ จำเป็นต้องมีชอฟต์แวร์ตัวนี้ (PostScript printer driver) ใน โปรแกรมที่ใช้ หรือในระบบปฏิบัติการ ข้อดีอย่างยิ่งก็คือ สามารถทำงานจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop publishing) ได้ อันที่จริง การสร้างหรือออกแบบงานพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นงานแผ่นพับ รายงานประจำสัปดาห์ ใบปลิว ใบโฆษณา ฯ เราสามารถ ใช้คอมพิวเตอร์ธรรมดาออกแบบก่อนได้ แล้วส่งไปพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ชั้นดี ซึ่งจะทำให้ผลงานออกมาสวย และมีความคมชัดเหมือนกับเครื่องพิมพ์ใหญ่ ๆ
winchester diskจานบันทึกวินเชสเตอร์หมายถึง จานบันทึกแบบหนึ่ง ที่บริษัทไอบีเอ็มสร้างขึ้นใช้เป็นครั้งแรก สามารถเก็บข้อมูลได้ถึง 30 เมกะไบต์ (30 ล้านตัวอักษร) ในแต่ละด้าน คล้ายฮาร์ดดิสก์ในปัจจุบัน กล่าวคือ ไม่สามารถถอดเข้าออกได้ คำ Winchester นั้นอันที่จริงเป็นชื่อถนน ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยของบริษัทที่ผลิตจานบันทึกชนิดนี้
xmodemเอ็กซ์โมเด็มหมายถึง เกณฑ์วิธี (protocol) ในการถ่ายโอนข้อมูลผ่านโมเด็มที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่จะผ่านทางสายโทรศัพท์ อันที่จริงแล้ว เอกซ์โมเด็มนั้น เป็นชื่อ โปรแกรมที่ใช้ในการส่งข้อมูล แต่ในปัจจุบัน คนทั่วไปมักจะเรียกแฟ้มข้อมูลที่ส่งด้วยวิธีนี้ว่า เอ็กซ์โมเด็ม ซึ่งสามารถรับ/ส่งข้อมูลได้ทั้งแฟ้มข้อมูลที่เป็นโปรแกรม และแฟ้ม เอกสารธรรมดา นอกจากนั้น ในระหว่างการส่งจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนด้วย การถ่ายโอนข้อมูลแบบที่เรียกว่า YMODEM และ ZMODEM ก็ได้รับการพัฒนามาจาก XMODEM นี้ แต่ทำได้เร็วกว่า และถ่ายโอนข้อมูลได้ทีละมากกว่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
as a matter of fact (idm.) อันที่จริง See also: จริงๆแล้ว, ตามความจริง Syn. actually
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You' re not Mr. Anything. In fact, do what you want.คุณไม่ใช่อะไรทั้งนั้น อันที่จริง อยากทำอะไรก็ทำเหอะ
That´s funny because, you know, actually, prom comes from ´"promenade, ´"ตลกดีนะ.. เพราะ อันที่จริง พรอม มาจากคำว่า อยู่รวมกัน
This is Scabbers. Pathetic, isn't he?นี่คือสแคบเบอร์ อันที่จริง มันน่าสมเพชว่ามั้ย
No, I feel good, actually, bizarrely good.เปล่าครับ รู้สึกดีครับ อันที่จริง ดีจนแปลกใจ
It's not gonna cut it. In fact, the figure that I'm reading is....ยังไม่เป็นไรหรอก อันที่จริง ตัวเลขมันขึ้นมาเป็น...
But I'm always willing to learn.แต่ผมใคร่อยากจะเรียนรู้มาตลอด อันที่จริง ผมจะยินดีมาก..
I am. In fact, I'm the only speaker.ผมเอง อันที่จริง ผมเป็นนักเทศน์คนเดียว
UM, ACTUALLY--YOU CAN GO NOW.-อืม อันที่จริง -ตอนนี้เธอไปได้แล้วล่ะ
Sergeant, I wanted you to know that if I do indeed now own the land belonging to... belonging to Leslie, that I intend to turn it into a memorial garden, in her honor.จ่าครับ,ผมอยากให้คุณรู้ว่า อันที่จริง ที่ดินที่เลสลี่อยู่ สมบัติของเลสลี่ ซึ่งผมตั้งใจว่าจะทำมันเป็นที่รำลึกถึงเธอ
In fact,there's only one thing about life we can be sure of... are you sure you're okay?โอเค อันที่จริง มีสิ่งหนึ่งในชีวิตที่แน่นอน แน่ใจนะว่าคุณโอเค
We can't ask him about his brother, 'cause frankly, if Donald Nixon was my brother,แต่รู้อะไรกันมั้ย เราไม่สามารถ\ ถามถึงพี่ชายของเขาได้ อันที่จริง ถ้าโดนัล นิกสัน เป็นพี่ชายผม
I can't, I mean, I believe it, and it's wonderful.ไม่อยากจะ อันที่จริง ก็น่าเชื่อแหละ ฟังแล้วดีใจจริง
No, we--we don't really do much reading.ไม่, เรา... อันที่จริง เราไม่เคยอ่านอะไรเท่าไหร่
Returning home, actually, and I have one murder to thank for it.กลับมาบ้าน อันที่จริง และผมมีการฆาตกรรมหนึ่ง ที่ต้องไปขอบคุณ
And, no, it's actually a busy day analyzing satellite imagery.ไม่หรอก อันที่จริง มันเป็นวันยุ่งๆ ต้องนั่งวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม
Well, actually, the... police brought me the keys to his mother's house.ครับ อันที่จริง ทางตำรวจได้ให้กุญแจ บ้านแม่ของเขา กับผมแล้ว
I did, too, actually, i guess, 'cause in a weird way, we were kind of related.ฉันเหมือนกัน อันที่จริง ฉันเดาว่า ในทางพิสดาร เราก็เกี่ยวโยงกันนะ
So i'm just going to be up front. I'm not allowed to date students.คืองี้นะ อันที่จริง ผมเคยอยู่ในสถานการณ์นี้มาก่อนหลายครั้ง
Sound and smell actually work better.เสียงและกลิ่น อันที่จริง ใช้การได้ดีกว่า
Oh, I was actually talking about the Pomeranian.โอ้ อันที่จริง ฉันหมายถึง ขนเจ้าปอมตัวนั้นนะ
Oh, yeah, the guard there, he's a temp, actually.โอ้ รปภ. นั้น อันที่จริง แค่มาชั่วคราว
Actually, yeah. It was tasting kind of flat, so I put a pinch of cinnamon in it.ใช่แล้ว อันที่จริง รสชาติมันดูจืดๆ
Well, actually, it's because my girlfriend and I-เขาจะไม่มีทางบอกเราได้เลยว่า ทำไมเขาถึงดูเศร้านักในตอนนี้ อันที่จริง เป็นเพราะแฟนกับผม--
Great, actually.ก็ดี อันที่จริง ดีมากๆ
Hmm. Actually I don't want any news, Damon.อืม อันที่จริง ผมไม่อยากฟัง ข่าวอะไรเลย เดม่อน
That's... that's the actual name of what happened to us.นั่น... อันที่จริง เป็นเรื่องที่เกิดกับพวกเรา
In fact, your, uh, your new director, Gale Bertram-- he's one of his codefendants.มาแล้วไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง อันที่จริง ผู้อำนวยการใหม่ของคุณ เกล เบอร์แทรม เขาเป็นหนึ่งในจำเลยร่วมของเขา
I'm not well. I actually just have a few months to live.หาเรื่องสนุกทำก่อนตาย อันที่จริง ข้ามีชีวิต เหลืออีกแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้น
I mean, this isn't a good time because I'm in the middle of something, but, I mean, I'm glad you called because I was actually just gonna call you right now.ผมว่าตอนนี้มันไม่เหมาะนะ ผมกำลังอยู่ระหว่างการประมูล แต่ แบบว่าผมก็ดีใจนะที่คุณโทรมา อันที่จริง ผมก็ว่าจะโทรหาคุณแล้วตอนนี้นี่ลแหละ
No, actually, you should take them. Uh, thank you, though.ไม่ อันที่จริง คุณควรเอามันไป เอ่อ ยังไงก็ขอบคุณ
Actually, he can.ว่าฉันจะคบหรือไม่คบกับใคร อันที่จริง เขาสั่งได้นะ
Which, by the way, would've been a hell of a lot easier than getting her to take the fall for you, so don't point that gun at me!ซึ่ง อันที่จริง มันจะโคตร ง่ายกว่าการทำให้เธอ ตกหลุมพรางของคุณ เพราะงั้นอย่าชี้ปืนนั้นมาที่ผม!
Actually, we're on our way right now, so just go back to sleep.ครับ ครับ อันที่จริง เรากำลังไปตอนนี้ เพราะงั้นกลับไปนอน
Um, actually, we're with the police.เอ่อ อันที่จริง เรามากับตำรวจ
Oh, actually, I can't make it either.โอ้ อันที่จริง ฉันก็ไปไม่ได้เหมือนกัน
Actually, I was looking for you.ไม่ อันที่จริง ฉันมาหาคุณ
Actually, that's only 750.แล้วหวังว่าชั้นจะจ่ายเงินเป็นพันเหรียญเนี่ยนะ อันที่จริง แค่ 750 เหรียญ (22,500 บาท)
Uh, actually, I have been hitting the weights here and there.เอ่อ อันที่จริง ผมก็ ยกเวทมาบ้างนิดหน่อย
Well, in all fairness, Guardian, we didn't really do anything except lead you to Russell.โอ้ อันที่จริง ต้องขอบอกท่าน พวกเราไม่ได้ทำ อะไรมากมาย นอกจากพาท่าน ไปหารัสเซล
Uh, sir, actually, it's a part of an ongoing investigation.ท่านคะ อันที่จริง มันเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนค่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อันที่จริง
Back to top