ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หมดสติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หมดสติ*, -หมดสติ-

หมดสติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมดสติ (v.) lose consciousness See also: be unconscious Syn. สิ้นสติ, สลบ
English-Thai: HOPE Dictionary
blackoutn. ความมืดมน,การปิดไฟทั้งหมด,ไฟดับ,ภาวะหมดสติ,การปิดข่าว
collapse(คะแลพซฺ') {collapsed,collapsing,collapses} vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ล้มลง,ยุบลง,พังลง,ทรุดลง,พับเก็บได้,ล้มหมดสติ,สูญเสียการควบคุมตัวเอง,ตกฮวบฮาบ (ราคา), See also: collapsible adj. ดูcollapse collapsable adj. ดูcollapse collapsibility n. ดูcoll
coma(โค'มะ) โคม่า,อาการหมดสติ,อาการ
comatose(คอม'มะโทส) adj. หมดสติ,สลบ,ไม่รู้สึกตัว,โคม่า,เฉื่อยชา,ไร้พลัง,ขาดความว่องไว, Syn. unconscious
grand malโรคลมบ้าหมูที่มีการหมดสติกล้ามเนื้อเกร็งและน้ำลายฟูมปาก
out(เอาทฺ) adv.,adj. ออกไป,ออก,ข้างนอก,ออกหมด,หมด,หมดสิ้น,ห่างไกลกัน,พ้น,พ้นสมัย,ขาด,ผิด,ขาด,ตก,สลบไป,หมดสติ -Phr. (all out เต็มที่,พยายามเต็มที่) -Phr. (out from under ออกจากสภาวะที่ลำบาก) n. ภายนอก,ส่วนไม่ดี prep. ไปข้างนอก,...ไปตาม. interj. ไปให้พ้น!,ออกไป
petit mal(พะที'แมล') n. โรคลมบ้าหมูชนิดเบามีลักษณะอาการหมดสติในเวลาสั้นเป็นครั้งคราว
English-Thai: Nontri Dictionary
coma(n) ความไม่รู้สึกตัว,อาการสลบ,อาการหมดสติ,อาการโคม่า
senseless(adj) หมดสติ,หมดความรู้สึก,โง่
swoon(n) การสลบ,การเป็นลม,การหมดสติ
unconsciousness(n) การหมดสติ,การสลบ,ความไม่รู้สึกตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
swoon; syncopeหมดสติชั่วคราว [มีความหมายเหมือนกับ faint; fainting ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absenceการหมดสติชั่วขณะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stunตีให้หมดสติ, ทำให้งัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comatoseหมดสติ,ไม่รู้สติ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
coo-coo (sl.) หมดสติ See also: ไม่รู้สึกตัว
cuckoo (sl.) หมดสติ See also: ไม่รู้สึกตัว
faint away (phrv.) หมดสติ
go out (phrv.) หมดสติ See also: ไม่รู้สึกตัว Syn. knock out
go under (phrv.) หมดสติ See also: ไม่รู้สึกตัว
gone (sl.) หมดสติ See also: ไม่รู้สึกตัว
gone under (sl.) หมดสติ See also: ไม่รู้สึกตัว
pass out (phrv.) หมดสติ See also: ไม่รู้สึกตัว Syn. black out
zonk (vi.) หมดสติ
peg out (phrv.) หมดสติ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ตาย, ไม่ทำงาน (เครื่องจักร) Syn. pass away
go to the block (idm.) หมดสติ (จากยาหรือก๊าซ) Syn. go under
put off (phrv.) หมดสติ (เช่น หลับ) See also: ไม่รู้สึกตัว Syn. doze off
faint from (phrv.) หมดสติเพราะ See also: เป็นลมเพราะ
faint with (phrv.) หมดสติเพราะ See also: เป็นลมเพราะ
swoon with (phrv.) หมดสติเพราะ See also: เป็นลมเพราะ
grand mal (n.) โรคลมบ้าหมูที่มีการหมดสติ กล้ามเนื้อเกร็ง น้ำลายฟูมปาก
have a stroke (idm.) เป็นอัมพาตหรือหมดสติทันที (ใช้กล่าวเกินจริง)
insensible (adj.) ซึ่งหมดสติ See also: ซึ่งไม่รับรู้ Syn. unaware, unconscious Ops. conscious
lay out (phrv.) ทำให้หมดสติ See also: ทำให้ตาย Syn. knock out
put out (phrv.) ทำให้หมดสติ Syn. knock out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Jodie Crowley... 60-year-old driver who lost consciousness and hit a parked car.โจดี้ ครอว์ลี่... คนขับ อายุ 60 หมดสติ และ ขับชนรถที่จอดอยู่
Now after the blackout, do you remember what--เอาล่ะหลังจากเหตุการณ์ หมดสติ คุณจำอะไรได้--
Yeah, we caught you doing business on the day of the blackout.ใช่เราจับคุณเพราะว่า คุณกำลังทำธุรกิจ ในวันที่เกิดเหตุการณ์ หมดสติ จำได้มั้ย?
He's unconscious, but he's alive.เขามีชีวิตอยู่ หมดสติ แต่มีชีวิตอยู่
Lopez collapsed while on duty today.โลเปซ หมดสติ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่วันนี้
Hong Tae Seong has passed out in front of the Cheongdamdong Apartment.ฮง แทซอง หมดสติ อยู่ตรงหน้าอพร์าทเม้นต์ ชุง-ดัม
According to the coroner, they can cause seizures, blackouts, or delusional episodes.ตามความเห็นของหมอชันสูตร มันทำให้เกิดอาการชัก หมดสติ และประสาทหลอน
You shut off the consciousness of the entire human race for two minutes.หมดสติกันไป ทั้งมนุษยชาติ สำหรับสองนาที
Black out from time to time.หมดสติวูบไป เป็นครั้งคราว
Passed out again. It's no fun when they pass out!หมดสติอีกแล้ว ไม่สนุกเลยนะที่เขาหมดสติแบบนี้
How many blackouts?หมดสติไปกี่ครั้งแล้ว
Passed out in their own vomit,หมดสติไปบนกองอ้วกของตัวเอง
Speed boat accident. 19-year-old female.หมดสติไปสองครั้ง แต่ความดันเลือดคงตัว ในระดับ 80 ต่ำๆ
Captain Oveur's passed out. We've lost the co-pilot and navigator, too.กัปตันโอเวอร์หมดสติไปแล้วค่ะ นักบินผู้ช่วยกับเจ้าหน้าที่นำเส้นทางด้วย
Linda, your husband and the others are alive but unconscious.ลินดา สามีคุณกับคนอื่นๆ รอดชีวิตแต่กำลังหมดสติ
When I was unconscious, you downloaded my thoughts, my memories.เมื่อตอนที่ฉันหมดสติคุณ ดาวน์โหลดความคิดของ ฉันความทรงจำของฉัน
Cut him some slack until he can overcome... these historical injustices.เชือดมันอย่างเบามือ / จนกว่ามันจะหมดสติ... นี่มันเป็นเรื่องของความอยุติธรรม
I'll cut you to pieces!ถ้าคนที่แข็งแกร่ง ในช่วงที่หมดสติ ก็จะถูกโยนลงทะเลเลยครับ
My name is Jung Yun. When you find me faint, call 011-9354-7179ฉันชื่อ จองยุน เมื่อคุณพบว่าฉันหมดสติโปรดติดต่อตามเบอร์นี้
You told me about the first time you fainted.คุณบอกผมเกี่ยวกับครั้งแรกที่คุณหมดสติ
But... visiting your comatose brother in the ICU, that's... also an excellent way to relax and blow off steam, so I'll drive.แต่... การไปเยี่ยมพี่ชายหมดสติของนาย ในห้องไอซียู
We thought maybe you were having a fit or something.ก่อนเธอจะหมดสติไป หรืออะไรประมาณนั้น
Are you all right?เป็นอะไรมากรึเปล่าจ๊ะ เธอหมดสติไปแล้ว
The rim of the tyre slammed into his face broke his nose and jaw and knocked him unconscious on his back.ขอบล้อรถกระแทกใส่หน้า ให้ทำจมูกและกรามแตก แล้วก็นอนหมดสติอยู่บนถนน
You were unconscious and I had to make a decision.คุณหมดสติไป แล้วผมก็ต้องตัดสินใจเดี๋ยวนั้น.
No. I remember passing out in front of the elevator.ไม่เห็น เพียงจำได้ว่า หมดสติอยู่หน้าลิฟ
I don't know. I had spasms.ฉันไม่รู้ ฉันหมดสติไป
It's the third such shooting in 2 weeks.จู่โจมอย่างรวดเร็วและทำให้หมดสติ ด้วยคลอโรฟอร์ม แล้วฆ่าแขวนคอ
She must have escaped while you were unconscious.เธอต้องหนีออกมาตอนที่คุณหมดสติแน่ๆ
There's only time for one charge before he passes out.เป็นโอกาสเดียวก่อนเขาหมดสติ
You're going to pass out in a few seconds.คุณจะหมดสติภายในไม่กี่วิ
I must have been out for a while....ตอนจักรยานล้ม ฉันคงหมดสติไปนาน
But I'm so nervous I may pass out.แต่ชั้นรู้สึกประหม่า ชั้นอาจจะเป็นหมดสติได้
She saw a ghost and passed out,หล่อนเห็นผี แล้วหมดสติไป
That's impossible. No, it isn't, trust me. I've been awake for every hour of it.ผมคงดื่มมากไปหน่อยเลยหมดสติไปที่บาร์
I just walked out of Matuda Asuka's room she is here indeed.ฉันเพิ่งเดินออกมาจากห้องของมัสซึดะ อาซูกะ เธอยังนอนหมดสติอยู่ที่นี่
He's suffered both a mild concussion and hypothermia, either of which could result in memory loss.เขาทั้งหมดสติและร่างกายเย็นเฉียบ อย่างใดอย่างหนึ่งนี้อาจจะเป็นสาเหตุของการสูญเสียความทรงจำได้
33-year-old male discovered unconscious but stable having survived a 12,000-foot free fall.ชาย อายุ 33 ปี พบหมดสติ แต่ ยังหายใจดีอยู่ ตกจาก 12000 ฟุต
You said something before you passed out about my father.นายพูดบางอย่างก่อนจะหมดสติ เรื่องพ่อฉัน
Binge, crash.กินมากเกินไป, หมดสติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หมดสติ
Back to top