ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หนวด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หนวด*, -หนวด-

หนวด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หนวด (n.) mustache
หนวด (n.) whisker
หนวดเครา (n.) beard
English-Thai: HOPE Dictionary
actinal(แอค' ทินัล) adj. ซึ่งมีหนวดหรือส่วนยื่นหรือรังสี (having tentacles or rays)
anemone(อะเนม' โมนี) n. พืชจำพวก ดอกบัวเงิน สัตว์ทะเลใน phylum Coelenterata ซึ่งมีหนวดรอบปากของมัน (ranunculaceous plant)
antenna(แอนเทน' นะ) n., (pl. -nas,-nae) สายอากาศ, หนวดบนหัวแมลงที่เกี่ยวกับการรับของประสาทสัมผัส. -an- tennal adj.
arista(อะริส'ทะ) n., (pl. -tae) ส่วนยื่นของเมล็ดข้าว, หนวดแมลง (prominent bristle)
awn(ออน) n. หนาม,หนวดรวงข้าว,หนามพืช.
barber(บาร์'เบอร์) {barbered,barbering,barbers} n. ช่างตัดผม,ช่างโกนหนวดเครา,กัลบก,คนที่พูดมาก vt. ตัดหรือโกนหนวดเครา
beard(เบียร์ด) n. เครา,หนวด,หนวดสัตว์,ขนแหลมที่รวงข้าว,กลุ่มขนบนผลของพืช vt. ดึงหรือถอนเคราหรือหนวด
bristle(บริส'เซิล) {bristled,bristling,bristles} n. ขนแข็งของสัตว์,สิ่งที่คล้ายขน,ขนแปรง,หนวดเคราของคน vt. ตั้งชัน,ขนลุก,โกรธ vt. แข็งหรือตั้งชันเหมือนขนสัตว์,ประดับหรือปกคลุมด้วยขน,ทำให้ตั้งชัน, See also: bristleness n., Syn. r
brush(บรัช) {brushed,brushing,brushes} n. แปรง,พู่กัน,หนวดเครารุงรัง,หางหยาบใหญ่ ของสัตว์ (เช่นสุนัขจิ้งจอก) ,การเผชิญหน้ากับ,พุ่มไม้หนา,ส่วนที่เป็นพู่ -v. ปัด,ทา,กวาดด้วยแปรง,สัมผัสเบา -Phr. (brush aside ไม่สนใจ,กวาดล้าง) -Phr. (brush away ปัดออก,แปรงออก) -S.broo
capreolate(แคพ'ริอะเลท) adj. คล้ายหนวดปลาหมึก,เป็นเส้นหยิก
catfish(แคท'ฟิ?) n. ปลาประเภทมีหนวดรอบปากและไร้เกล็ด,ปลาดุก
cirrateadj. ซึ่งมีส่วนที่คล้ายหนวด,ซึ่งมีเส้นใย
cirroseadj. มีหนวดสัมผัส
cirrousadj. มีหนวดสัมผัส
cirrusn. หนวดสัมผัส,ขน,ชั้นเมฆบาง (ความสูงอยู่ระหว่าง 20,000-40,000 ฟุต) -pl. cirri
clean-shavenadj. ซึ่งโกนหนวด,โกนเคราเสียเกลี้ยง
close shaven. การโกนหนวดโกนเคราอย่างหมดจด,การหลบหนีได้อย่างหวุดหวิด
falsie(ฟอล' ซี) n. ที่หนุนรองใน,ผมปลอม,หนวดปลอม,เคราปลอม
feeler(ฟีล'เลอะ) n. แผ่นเหล็กวัดความห่าง,ผู้สัมผัส,หนวดสัมผัส (ของแมลง) ,ความคิดเห็นทัศนคติ,วิธีการหยั่งดู,ผู้สืบ,ผู้หยั่ง
herl(เฮิร์ล) n. เงี่ยง,หนวดขนนก
locust(โล'คัสทฺ) n. ตั้งแตนหนวดสั้นในตระกูล Acrididae มักอพยพกันเป็นเป็นฝูงใหญ่ ๆ
moustache(มัสทาช',มัส'ทาช,มัสแทช',มัส'แทช) adj. หนวด.
mustache(มัสทาช',มัส'ทาช,มัสแทช',มัส'แทช) adj. หนวด.
razor(เร'เซอะ) n.,vt. (โกนด้วย) มีดโกน,เครื่องโกนหนวดหรือขน
sea anemonen. สัตว์ทะเล (อยู่กับที่) มีส่วนยื่นคล้ายหนวดรอบปาก
silk(ซิลคฺ) n. เส้นไหม,ด้ายไหม,ผ้าไหม,ผ้าแพร,เสื้อแพร,หนวดข้าวโพด adj. ทำด้วยไหม,เกี่ยวกับไหม
smooth(สมูธ) adj.,adv.,vt.,n. (การ) (ทำให้) เรียบ,ลื่น,ราบ,ราบรื่น,ราบเรียบ,สงบ,เงียบสงบ,ระรื่นหู,อ่อนโยน,ไพเราะ,กลมกล่อม,ผสมกันดี, (ยางรถ) หัวโล้น,ไม่มีหนวดเครา,ไม่มีขน,ดึงดูดใจ,เพลิดเพลิน,สิ่งที่ราบ-รื่น,สิ่งที่ราบเรียบ, See also: smoothable adj. smoother n.
tentacle(เทน'ทะเคิล) n. หนวด,งวง,งวงปลาหมึก,ขนสัมผัส,หนวดสัมผัส., See also: tentacula adj.
tuft(ทัฟทฺ) n.,vi. (กลายเป็น) (ใช้) ปอย,ปุย,กระจุก,กลุ่ม,พู,หนวดใต้คาง, Syn. bunch,clump,cluster,ruff
whisker(วิส'เคอะ) n. หนวดเครา,หนวด,หนวดแมวหนวดเสือ,ไม้ขนไก่,ผู้ปัด,ผู้กวาด,ผู้ที่เดินอย่างรวดเร็ว,คาง,แก้ม,ผู้อาวุโสรัฐบาลสหรัฐอเมริกา, See also: whiskery adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
barber(vt) ตัดผม,โกนหนวด
beard(n) หนวดเครา
moustache(n) หนวด
mustache(n) หนวด
tentacle(n) สิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึก,หนวดสัตว์,กิ่งก้านสาขา
tuft(n) ช่อ,พู่,ปอย,ปุย,พุ่ม,หนวดใต้คาง,กระจุก
whisker(n) เครา,หนวดแมวหรือหนู,ผู้ปัดกวาด,ไม้ขนไก่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tentacleหนวด (จับ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antennaหนวด [การแพทย์]
Aristateหนวดรูปขนอาร์รีสต้า [การแพทย์]
Filiformหนวดรูปเส้นด้าย [การแพทย์]
Moniliformหนวดรูปสร้อยลูกปัด [การแพทย์]
tendrilมือเกาะ, อวัยวะที่เปลี่ยนแปลงมาจากใบ หูใบ หรือกิ่งของพืชจำพวกไม้เลี้อยเพื่อเกาะเกี่ยวกับวัตถุใด ๆ ทำให้ลำต้นขึ้นไปในที่สูงได้ เช่น หนวดตำลึง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
moustache (n.) หนวด Syn. mustache
mustache (n.) หนวด Syn. moustache
mustachio (n.) หนวด
stash (sl.) หนวด
whisker (n.) หนวดของสัตว์
antenna (n.) หนวดของสัตว์ที่ใช้สัมผัสอากาศ Syn. feeler
facial hair (n.) หนวดเคราข้างใบหู Syn. side-whiskers
side-whiskers (n.) หนวดเคราข้างใบหู Syn. facial hair
sideburns (n.) หนวดเคราข้างใบหู Syn. side-whiskers, facial hair
actinia (n.) สัตว์ทะเลชนิดหนึ่งมีหนวดรอบปาก Syn. actinian
actinian (n.) สัตว์ทะเลชนิดหนึ่งมีหนวดรอบปาก Syn. actinia
beardless (adj.) ที่โกนหนวดเกลี้ยงเกรา Syn. hairless
clean-shaven (adj.) ที่โกนหนวดเกลี้ยงเกรา Syn. beardless, hairless
electric razor (n.) เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า
face-fungus (sl.) ขนที่อยู่บนใบหน้า เช่น หนวด
foam (n.) สารที่ทำให้เกิดฟองนุ่มๆ ใช้สำหรับล้างหน้า โกนหนวดและดับเพลิง Syn. cream
foo-foo water (sl.) น้ำหอมทาหลังโกนหนวด
fungus-face (sl.) คนมีหนวด
fuzz-face (sl.) คนมีหนวด
locust (n.) ตั๊กแตนขนิดหนึ่งมีหนวดสั้น Syn. short-horned grasshopper
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Now he wants to grow a beardตอนนี้เขาอยากไว้หนวด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tentacles, claws, and sometimes wings are all common to Lovecraft creatures.หนวด กรงเล็บ และปีก ทั้งหมดนั่นเป็นสัตว์ในนิทานของเลิฟคราฟท์
Tentacles. They're sticky.หนวด พวกเขากำลังเหนียว
My tentacle fell asleep.หนวดของฉันผล็อยหลับไป
/Nottingham, Nottingham /Barry had a Nottinghamหนวดของเขาขาวเหมือนหิมะ
Tentacles. Yeah.หนวดครึ่งหนึ่งน่ะ ใช่
According to beardguru. com, I'm showing above average hair growth for my age.หนวดผมจะโตขึ้น ในช่วงเวลานี้
Six huge tendrils moved toward him, weaving their bloated heads through the silent cabin like a giant octopus.หนวดยักษ์เลื้อยเข้าหาเขา หัวของมันโบกสะบัด มันดูเหมือนหมึกยักษ์
It's hair. All the guys on the football team are growing beards for the playoffs.หนวดหน่ะ ทุกคนใน ทีมฟุตบอลก็มีเครากันหมด
Hair length, glasses, beard, that kind of thing?หนวดเครา อะไรทำนองนั้นน่ะ
By my beard, is that the time? !หนวดเคราของฉันคือว่าเวลาหรือไม่!
I knew that was a lot of stubble, even for an Amazon.หนวดเยอะไปนะ ถึงจะเป็น พวกอเมซอนก็เถอะ
Great whiskers, it's a cat!หนวดใหญ่นี่นา นั่นมันแมว !
Look see that one with the white beard sitting in the wagon?แน่ะ เห็นคนหนวดเคราขาว ที่นั่งในรถม้านั่นไหม
You know what's good for that? Shaving.รู้มั้ยว่าอะไรดี โกนหนวด
I don't mean with the shaving with the questions that are popping into your head.ผมไม่ได้หมายถึงโกนหนวด ผมหมายถึงคำถามในสมองคุณ
We don't shave, sell the ambulance, sell our clothes, and go native. how far do we have to go on this bus?ไม่ต้องโกนหนวด เอารถพยาบาลไปขาย ขายเสื้อผ้านี้ ใส่ชุดพื้นเมือง
Tall, thin, jolly, with a nice moustache like me.สูง, ผอม, ร่าเริง, แล้วก็หนวดงามเหมือนฉันเลยเนี่ย.
Without the beard. It's him.ถ้าไม่มีหนวด เขาเลยแหล่ะ
The closest tendril was now only a few feet from his face, and it could surely stretch no further.ตอนนี้หนวดของมันอยู่ประชิดตัวเขา และยื่นได้ไม่ถึงเขา
Of course, we agreed early on not to include personal stuff like my tampons and feminine hygiene spray and his shaving lotion and foot powder.แน่นอนว่าเราตกลงกันล่วงหน้า ว่าไม่รวมพวกของใช้ส่วนตัว... อย่างผ้าอนามัยกับ สเปรย์ทำความสะอาดของผู้หญิง... กับโลชั่นโกนหนวดกับแป้งทาเท้าของเขา
Shit, Heywood, you've had worse from shaving.อึ, เฮย์วู้ดคุณได้แย่ลงจากการโกนหนวด
One day, when I've got a long, white beard and two or three marbles rolling around upstairs, they'll let me out.วันหนึ่งเมื่อฉันมีความยาวหนวดเคราสีขาว และสองหรือสามหินอ่อนกลิ้งไปกลิ้งมาบนพวกเขาจะปล่อยให้ฉันออก
I should shave again? Pick up some wine? What?โกนหนวดอีกรอบ หรือซื้อไวน์ไปฝาก ว่าไง
You shave with a piece of glass?เธอโกนหนวดด้วยเศษแก้วมาเหรอ?
What do you want? I've never shaved before.ฉันเคยโกนหนวดซะที่ไหน
Gee, I'd better shave.เจ๋ง ฉันต้องไปโกนหนวด
I crave the tasty tentacles of octopi for teaฉันต้องการหนวดปลาหมึก รสดีสำหรับน้ำชา
Maybe we'll throw in a shave as well.รวมโกนหนวดไปด้วยดีมั้ย
Okay, are you fond of that mustache?โอเค คุณชอบหนวดรึเปล่า
Where you hiding your stash these days?นายซ่อนไอ้หนวดเอาไว้ที่ไหน
Don't you think we'd be looking at them?...เครา, หนวดแพะ, หนวดบน? สิบปีนี่ยาวมาก
Now Waldek,you'd better shave. Use my razor on the shelf.แล้วก็วลาเดค โกนหนวดเคราซะ ใช้มีดโกนที่อยู่บนชั้น
I'm sorry. I forgot to shave.ฉันเสียใจ ฉันลืมโกนหนวด
It looked like a chemical to them.ถ้ามันมีหนวด มีตา มีปีกหรือมีขา
Never seen a man shave before?ไม่เคยเห็นคนโกนหนวดมาก่อนเหรอ?
I'm positive this afternoon he was clean-shaven. I know he was.ฉันแน่ใจว่าเมื่อตอนเย็นเขาโกนหนวดมาเรียบร้อย
He looks like he's got a two or three-day growth now.แต่ตอนนี้เขาดูเหมือนไม่ได้โกนหนวดมา 2-3 วัน
Yes, you were wearing traditional Korean clothes, and had a beard like you do today.ค่ะ ตอนนี้คุณปู่ใส่ชุดประจำชาติ แล้วก็มีหนวดเหมือนตอนนี้ด้วย
Yes, I did have a beard even then.ใช่ๆ ตอนนั้นฉันไว้หนวดแบบนี้
You remember him wearing the traditional clothes, and his beard?เธอจำคุณปู่ตอนใส่ชุดประจำชาติ และหนวดได้หรือ

หนวด ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
生やす[はやす, hayasu] Thai: ไว้หนวดเครา English: to wear beard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หนวด
Back to top