ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สุดแต่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สุดแต่*, -สุดแต่-

สุดแต่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุดแต่ (adv.) up to Syn. แล้วแต่, สุดแล้วแต่
English-Thai: Nontri Dictionary
circumstantial(adj) สุดแต่โอกาส,ตามสถานการณ์,ตามสภาพแวดล้อม,กล่าวโดยละเอียด
contingent(adj) สุดแล้วแต่,สุดแต่,ซึ่งไม่แน่นอน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cash up (phrv.) รวมเงิน (โดยเฉพาะเมื่อสิ้นสุดแต่ละวันในร้านค้าหรือร้านขายของ)
last but not least (idm.) ท้ายสุดแต่ไม่ใช่สุดท้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What, this is the will of God? No.สุดแต่พระเจ้าจะบัญชารึ,ไม่
We really miss him. But...พวกเราคิดถึงเขามากอย่างที่สุดแต่...
Hi, I'm Jacob Ben Israel with Glee's Big Gay Summer, with all the Glee Club dish you're dying to know.หวัดดี ผมเจคอบ เบน อีสเรี่ยล กับช่วงหน้าร้อนสุดแต๋วของชมรมกลี กับเหล่าสมาชิกกลี! ทั้งหมดนี่ที่คุณอยากรู้แทบตาย
He wasn't the strongest, but he knew how to win.พ่อไม่ได้แข็งแรงที่สุดแต่... เค้ารู้วิธีที่จะชนะ
Yes, I understand, I will try my best but...ค่ะ ฉันเข้าใจแล้วค่ะ ฉันจะพยายามให้ดีที่สุดแต่ว่า
The latest but probably not the last.ล่าสุดแต่อาจไม่ใช่คนสุดท้าย
And I finally meet a quality guy and he leaves before I can get his number.และในที่สุดฉันก็ได้พบกับผู้ชายที่วิเศษที่สุดแต่เขา กลับไปก่อนที่ฉันจะได้เบอร์ของเขา.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สุดแต่
Back to top