ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สุดจะทน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สุดจะทน*, -สุดจะทน-

สุดจะทน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุดจะทน (v.) be unbearable See also: be hard to swallow, be unacceptable Syn. เหลือทน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
get beyond (phrv.) สุดจะทนได้ Syn. be beyond, get past
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've had enough of this war.- ข้าสุดจะทนกับสงครามนี้แล้ว
Sit in a crater. I've had enough of you anyway.เชิญนั่งอยู่นั้ไปเหอะข้าสุดจะทนแล้ว
Planning,preparing -- Unbearable.วางแผน เตรียมการ มันสุดจะทน
You know,the stench in here must have been unbearable.คุณรู้ไหม.กลิ่นเหม็นสาบในนี้ต้องสุดจะทนแน่ๆ.
This is unbearable.โอ้ พระเจ้า นี่มันสุดจะทน
It's intolerable.มันเป็นเรื่องสุดจะทนจริงๆ
Now this was a fine enough way to spend an evening devoid of hope, but a woman I kind of like is out there caring about something stupid, and this is my chance to show her I care enough to act like I care too.ถึงแค่นี้ก็สุดจะทนแล้วสำหรับยามเย็นที่ดูไร้ซึ่งความหวัง ขณะที่ผู้หญิงที่ผมชอบอยู่ข้างนอกนั่น กำลังแคร์เรื่องโง่ๆอะไรซักอย่าง
Is revolting.แต่กลิ่นสาบนายมันสุดจะทน.
I am sure the disheartenment must be unbearable.กระหม่อมเชื่อว่าความท้อแท้คงสุดจะทนได้
That's intense. I can't breathe. That's too much.เหม็นบรรลัยเลย หายใจไม่ออก กลิ่นสุดจะทน
But with a little persuasion it can cause pain beyond all imagining.แต่ถ้าไปแหย่มันเข้า \ มีหวังได้เจ็บตัวจนสุดจะทนเลยเชียว
And I'm tired of it.และฉันก็สุดจะทนกับมันแล้ว
Because, uh, I've been roughing you up all the time, and you're sick of it.เพราะว่า ฉัน รุนเเรงกับเธออยู่ตลอดเวลา เเล้วเธอก็สุดจะทนเเล้ว
Well, Crohnsey and I are here to tell you, this will not stand.แม่สาวลำไส้เน่าคนนี้กับฉัน มานี่เพื่อบอกนายว่า "มันสุดจะทนแล้ว"
I'm trying to stop this from becoming an utter fiasco.ฉันพยายามจะหยุดเรื่องนี้ ด้วยอาการมึนเมาสุดจะทนแล้วจริงๆ
It's been a dreadful morning.เช้านี้เป็นวันที่สุดจะทนเหลือเกิน
I think my mother, she was kind of at her limits, telling me about how much gaming has been weighing me down.ผมคิดว่าแม่ของผมท่านคงสุดจะทนแล้ว เธอบอกกับผมว่า การเล่นเกมนั้นได้สร้างภาระให้ผมมากขนาดไหน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สุดจะทน
Back to top