ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สืบมา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สืบมา*, -สืบมา-

สืบมา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สืบมา (adv.) continuously See also: continually
English-Thai: Nontri Dictionary
derive(vt) ได้รับ,สืบมา,ได้มา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Find out why they lied.สืบมา ทำไมพวกเขาโกหก
Find out why this happened.สืบมาว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้
"detectives spent last thursday indulging the pursuitsสืบมาว่าวันพฤหัสบดีได้ยอมให้นักสืบที่ปลดประจำการ
Find out where she's got Moretti stashed.สืบมาว่าหล่อนพา มอเร็ตติ ไปซ่อนที่ไหน
Find out if she's running something on the side.สืบมาว่าเธอกำลังทำอะไร
Search them all, Sarah, see what you find.สืบมาให้หมด ซาร่า แล้วดูว่าคุณจะได้อะไรมาบ้าง
Find out where she's got Moretti.สืบมาให้ได้ว่า หล่อนพา เมอเร็ตติ ไปไว้ที่ไหน
You hired the detectives.คุณจ้างนักสืบมาเองนะ
After years of searching,จากที่ตามสืบมาไม่กี่ปีมานี้
He's always wanted to be a detective.เขาฝันอยากเป็นนักสืบมาโดยตลอด
She got spooked, she took off before I could get anything out of her.หล่อนสืบมา หล่อนจากไปก่อนที่ฉันจะรู้อะไรมากกว่านี้
Find out who they are.ไปสืบมาว่าพวกมันเป็นใคร
It's Detective Martinez, ma'am. Stay in the room.ฉันนักสืบมาร์ติเนส คุณอยู่ในห้องคุณไว้นะคะ
They're gonna trace it back to the haitian, Which leads to my family.พวกมันจะสืบมาถึงชาวเฮติ ซึ่งนำไปถึงครอบครัวฉัน
It'll start with hair pulling and end with detectives taking our statements.เริ่มด้วยดึงผมก่อน แลล้วจบด้วยนักสืบมาสอบปากคำเราน่ะ
Christ,vet this. oh,yeah,vet this.ไปสืบมาให้ได้ ใช่แล้ว ไปสืบมา
I found out mrs. Bowman is home with the flu. Score!ฉันสืบมาแล้ว คุณนายบาวแมนส์ป่วยเป็นหวัดอยู่บ้าน
I'm sorry to bother you, but, uh, after my talk with Detective Mara, I was thinking about Mr. Blauner and some of the conversations we had.ขอโทษที่รบกวนนะครับ แต่ว่า... ตอนผมคุยกับนักสืบมาร่า ผมนึกขึ้นได้ว่า... เรื่องที่ผมเคยคุยกับบลาวเนอร์
I suggest you go tell Mr. Mara that you found some irregularities in Blauner's expenses.ผมแนะนำ ให้บอกนักสืบมาร่า ว่าคุณพบสิ่งผิดปกติ ในค่าใช้จ่ายของบลาวเนอร์
Who's $60,000 in debt to a TV shopping network.ผมสืบมาได้ว่ารองประธานฝ่ายการตลาด เพิ่งประเคนเงิน ให้อีหนูที่เป็นเลขาฯ ส่วนตัว 60,000 เหรียญ
Sun was ready To exact the revenge She long sought For jin's death.ซันพร้อมแล้วที่จะแก้แค้น เธอสืบมานานเรื่องการตายของจิน
Everything we have so far from the first disappearance, which is not a hell of a lot.เป็นทุกๆอย่างที่เราสืบมาตั้งแต่คนหายรายแรก ซึ่งก็ไม่ค่อยจะมากมายอะไรนักหรอก
I put my ear on the ground and come up with some details.ฉันจะไปสืบมาอีก แล้วเดี๋ยวจะมาบอกรายละเอียดเพิ่ม
So, she hired a private investigator to look into Akiyama-sensei's background.เธอก็เลยจ้างนักสืบมาคอยสืบประวัติของอาจารย์อากิยาม่าครับ
This person will go on killing until he's stopped.อย่าบอกผมเลย ก็นักสืบมาร์ก ฮอฟแมนนั่นแหละ
You find out where he's taking it!นายไปสืบมา ว่าเขาเอามันไปที่ไหน
Reid and Rossi, the bodies. Find out what you can there.รี้ด กับ รอสซี่ ไปดูศพ สืบมาให้ได้มากที่สุด
Find out what that lowborn wench did before she entered the Palace.ไปสืบมาซิว่านางคนชั้นต่ำคนนั้นทำอะไรมา ก่อนที่จะเข้าวัง
Who her parents are, how and where she grew up, investigate that in more detail.พ่อแม่ของเธอเป็นใคร เธอเติบโตมาจากที่ไหน และ แบบไหน สืบมาให้ละเอียดกว่านี้
The deceased's boyfriend, find out what he was up to tonight, and check out the surveillance cameras inside.แฟนของผู้ตาย ไปสืบมาว่าเขาทำไรบ้างคืนนี้ และก็ตรวจดูกล้องวงจรปิดเพื่อหาผู้ต้องสงสัยด้วยนะ
Find out who's behind all this.ไปสืบมาว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้
But what are you detectives here for?แต่พวกคุณนักสืบมาที่นี่เพื่ออะไร
Find out who bought that land, hurry up and tell me.รีบไปสืบมาว่าใครซื้อที่ดินนั้นไป แล้วมารายงานฉัน
Have you found out about the Jeju land owner?คุณสืบมาได้หรือยังว่าตอนนี้ใครเป็นเจ้าของที่ดินที่เกาะเชจู
I need you to figure out what's going on - quickly.ฉันอยากให้เธอไปสืบมาว่า เกิดอะไรขึ้น อย่างเร็ว
If they find out what you are, they find out about me.ถ้าพวกนั้นรู้เข้าว่านายเป็นอะไร ก็ต้องสืบมาถึงฉัน
I'll go and see what I can find out.ผมจะไปด้วย แล้วสืบมาให้
Filthy rich and squeaky clean as far as I can tell.เท่าที่สืบมาก็รวยและสะอาดดีครับ
Then find out what, detective.ก็ไปสืบมาสิว่ามันคืออะไร คุณนักสืบ
Agent Machado, couldn't get the warrant.นักสืบมาชาโด ผมขอใบอนุญาติมาไม่ได้ครับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สืบมา
Back to top