ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สาก*, -สาก-

สาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สาก (adj.) coarse See also: rough, uneven, unrefined, bristly Ops. เรียบ, ละเอียด
สาก (v.) be coarse See also: be rough
สาก (n.) pestle
สากกะเบือ (n.) pestle Syn. สาก, ไม้ตีพริก
สากลนิยม (n.) internationalism See also: internationality
English-Thai: HOPE Dictionary
aloft(อะลอฟทฺ') adv. สูงขึ้นไป, เบื้องบน, ขึ้นไปในอากาศ, บนเสากระโดงเรือ, บนสวรรค์
apophyge(อะพอฟ'ไฟจี) n. ส่วนโค้งเล็ก ๆ ที่เชื่อมลำเสากับฐาน, Syn. apophysis.
brigantinen. เรือใบสองเสากระโดง
cobol(โคบอล) ย่อมาจาก Common Business Oriented Language เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง แรกเริ่มเดิมที นิยมใช้ในการเขียนโปรแกรมสำหรับงานด้านธุรกิจ ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) แต่ปัจจุบัน ได้รับการดัดแปลงให้ใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ภาษาโคบอลนี้ออกจะละม้ายคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษธรรมดาอยู่ค่อนข้างมาก ภาษานี้เป็นภาษาสากล ที่ยังมีคนนิยมใช้กันแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน
column(คอล'ลัมน์) เสา,เสากลม,เสาหิน,ส่วนที่เป็นลำ,สิ่งที่เป็นลำ,แถวหรือรายการที่เป็นแนวตรง,กองทหารที่ตั้งแถวแนวตรง,แนวขบวนเรือรบเป็นแนวตรง,คอลัมน์หนังสือพิมพ์, See also: columned,columnated adj.
cosmopolitan(คอซมะพอล'ลิเทิน) adj. เกี่ยวกับโลกทั้งหมด,เกี่ยวกับสากลนิยม,ซึ่งมีอยู่ทั่วโลกหรือทุกหนทุกแห่ง,ซึ่งประกอบด้วยหลายชาติหลายภาษา,ซึ่งไม่มีชาติหรือภาษาเป็นเครื่องผูกมัด,เกี่ยวกับพลเมืองโลก n. ผู้ที่ไม่มีชาติหรือภาษาเป็นเครื่องผูกมัด, See also: cosmopo
creation(ครีเอ'เชิน) n. การสร้าง,การสร้างสรรค์,การประดิษฐ์,-Phr. (the Creation การสร้างโลกโดยพระเจ้า) ,สิ่งที่ถูกสร้างขึ้น,บรรดาสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น,สรรพสิ่งทั้งหลายในสากลโลก,เสื้อผ้าอาภรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างหรูหรา, Syn. birth,formati
crop marksเครื่องหมายสำหรับเจียน โปรแกรมบางโปรแกรม โดยเฉพาะโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร (desktop publishing) จะทำเครื่องหมายไว้ให้สำหรับตัดหรือเจียนกระดาษให้ได้ขนาดที่ต้องการ การสั่งพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์นั้น มักต้องใช้กระดาษตามขนาดที่เครื่องพิมพ์กำหนดไว้ เช่น A4 B5 ฯ ในขณะที่เราต้องการให้หน้ากระดาษของเรามีขนาดพิเศษ โปรแกรมก็จะช่วยให้เราสามารถพิมพ์งานของเราออกมาบนกระดาษขนาดมาตรฐานนั้น แต่มีเครื่องหมายบอกตำแหน่งที่จะต้องเจียนออกไว้ให้ด้วย เครื่องหมายนี้ออกจะเป็นสากลสำหรับบุคคลในวงการพิมพ์
fore(ฟอร์) adj. ข้างหน้า,อยู่ข้างหน้า,หัวเรือหน้าสุด,ที่หนึ่ง,แรกเริ่ม,ก่อน,ไปข้างหน้า. adv. ที่หัวเรือ,ไปทางหัวเรือ,ก่อน,ไปข้างหน้า -Phr. (fore and aft หัวและท้ายเรือ) . n. หัวเรือ,ส่วนหน้า,เสากระโดงหน้า -prep.,conj. ก่อน
foremast(ฟอร์'มาสทฺ) n. เสากระโดงหน้า
foresail(ฟอร์'เซล) n. ใบเรือล่างสุดของเสากระโดงหน้า
gaff(แกฟ) n. ตะขอเหล็กสำหรับเกี่ยวปลาขนาดใหญ่,ฉมวกแทงปลา,คานเอียงลาดบนเสากระโดงเรือ. vt. เกี่ยวปลาด้วยตะขอ
harsh(ฮาร์ช) adj. หยาบ,สาก,ฝาด,บาด (ตา) ,แสบ (แก้วหู) ,ห้าว,ไม่น่าดู, See also: harshness n., Syn. rigorous,rough
harshen(ฮาร์'เชิน) vt.,vi ทำให้ (กลายเป็น) หยาบ,ทำให้ (กลายเป็น) สาก,ทำให้ (กลายเป็น) เสียงห้าว
headsheetn. ใบเรือของเสากระโดงหน้า
interpol(อิน'เทอโพล) n. องค์การตำรวจ,สากล,องค์การตำรวจระหว่างประเทศ
mainmast(เมน'แมสทฺ,-มาสทฺ') n. เสากระโดงเรือหน้าที่ใหญ่ที่สุด,เสากระโดงเรือเดี่ยวของเรือ
pecksniffianadj. จอมปลอม,มือถือสากปากถือศีล -Pecksniffery n.
pestle(เพส'เซิล) n. สาก,ลูกบด,สิ่งที่ใช้ตอกตำบดประทับตราหรืออื่น ๆ vt.vi. บด,ตำ
pharisee(แฟ'ริซี) n. ผู้ที่มีปากกับใจไม่ตรงกัน,เจ้าระเบียบ,พวกมือถือสากปากถือศีล,สมาชิกยิวโบราณที่เคร่งครัดในวินัยศาสนาแต่รูปแบบภายนอก,ผู้ที่หลอกลวง,สุภาพบุรุษจอมปลอม, See also: phariseeism n.
pier(เพียร์) n. ตอม่อ,เสาสะพาน,สะพานที่ยื่นออกไปในน้ำ,เขื่อนกันคลื่น,ท่าเรือชนิดยื่นออกไปในน้ำ,เสาค้ำ,ฝาค้ำ,ฝาหรือเสากลางหน้าต่าง.
portico(พอร์'ทิโค) n. ระเบียงทางเข้าที่มีหลังคาและเสากลม., See also: porticoed adj. pl. porticoes,porticos, Syn. porch
rough(รัฟ) adj.,n.,v. (ทำให้,กลายเป็น) (สิ่งที่) ขรุขระ,ไม่เรียบ,สาก,หยาบ,กระด้าง,ไม่สวย,มีขนรุงรัง,ไม่ได้ตกแต่ง,ไม่ได้เสริมแต่ง,คร่าว ๆ ,ตึงตัง,หยาบคาย,เกเร, (พายุ) รุนแรง,ไม่เป็นระเบียบ,จลาจล,ยากลำบาก, (ยา) ฤทธิ์แรง,คนเกเร,คนพาล,ความลำบาก,ต้นร่าง
rude(รูด) adj. หยาบคาย,ไม่สุภาพ,หยาบ,ไม่ประณีต,ไม่ละเอียด,ไม่ไพเราะ,ขรุขระ,สาก,รุนแรง,เจ้าอารมณ์,แข็งแรง,เจริญเติบโต,คร่าว ๆ, See also: rudely adv. rudeness n., Syn. impolite,robust,barbaric
ruffle(รัฟ'เฟิล) vt. ทำให้ไม่เรียบ,ทำให้ขรุขระ,ทำให้สาก,ทำให้หยาบ, (นกหรือไก่) พองขนรอบคอ,กระเพื่อม,พับเป็นจีบ,ทำให้ย่น vi. กระเพื่อม,ย่น,เป็นคลื่น,ฉงนสนเท่ห์,เคืองใจ n. การเป็นคลื่น,การกระเพื่อม,สิ่งที่คล้ายขนปุยรอบคอนก,ความยุ่งเหยิง,สิ่งรบกวนใจ,ความเคืองใจ
rugged(รัก'กิด) adj. มีผิวขรุขระ,มีก้อนหินมาก,ตะปุ่มตะป่ำ,สาก,มีรอยย่น,เข้มงวด,ห้าวหาญ,โผงผาง,รุนแรง,มีพายุ,ไม่ไพเราะ,แสบแก้วหู,ไม่สุภาพ,อดทน,ทนทาน,ยากแค้น, See also: ruggedness n., Syn. uneven,difficult,robust
shroud(ชเราดฺ) n.,vt. (คลุมด้วย) ผ้าห่อศพ,ผ้าตราสัง,สิ่งที่ใช้ปกคลุม,สิ่งที่ใช้ห่อหุ้ม,ฝาครอบ,ที่ครอบ,เชือกหรือลวดขึงค้ำเสากระโดงเรือ,ปลอกสวม vi. ซ่อนเร้น,เข้าที่หลบภัย., Syn. sheet,cover
spar(สพาร์) n. หินแร่ผลึก,เครื่องเสาหรือไม้กลมที่ใช้ค้ำยึด (เช่นเสากระโดงเรือ,ไม้ใบเรือ) ,โครงปีกเครื่องบิน vt. จัดให้มีเครื่องเสาหรือโครงดังกล่าว vi.,n. (การ) ต่อยมวย,ชกมวย,ซ้อมมวย,ตั้งหมัด,ต่อยหมัด, (ไก่) ต่อสู้กัน,ทะเลาะ,โต้เถียง.
sprit(สพริท) n. เสากระโดงเรือขวาง
spritsail(สพริท'เซล) n. ใบเรือที่ขึงอยู่บนเสากระโดงเรือขวาง
stud(สทัด) n. ตะปูหัวใหญ่,กระดุมคอเสื้อ,กระดุมหน้าอกเสื้อเชิ้ต,ปุ่ม,สลักเกลียว,แกน,สลัก,เสากลาง,โครงผนัง vt. ใส่ตะปูหัวใหญ่,ใส่ปุ่ม,กระจัดกระจาย,ทำเป็นปุ่ม
topmastn. เสากระโดงสูงสุดของเรือ,เสากระโดงกลาง
universal(ยูนิเวอ'เซิล) adj. สากล,เกี่ยวกับจักรวาล,ทั้งหมด,ทั่วไป,มีผลทั่วไป,ทุกหนทุกแห่ง,ทั้งมวล,n. (ปรัชญา) ข้อเสนอสำหรับทุกชนชั้น,มโนธรรมทั่วไป,ลักษณะเฉพาะทั่วไป,ข้อต่ออเนกประสงค์ (หรือuniversal joint) ., See also: universalness n.
universe(ยู'นิเวอส) n. จักรวาล,สิ่งทั้งมวล,สากล,เอกภาพ,มนุษย์ชาติทั้งหลาย,โลกทั้งหมด,ปรากฎการณ์ทั้งหลาย,สัตว์ทั้งหลาย., Syn. macrocosm,creation,cosmos,infinity
world(เวิร์ลดฺ) n. โลก,เขตโลก,พิภพ,มนุษย์โลก,สากล,โลกมนุษย์,มวลมนุษย์,มนุษยชาติ,สาธารณชน,ชนชั้นเฉพาะของมนุษย์,วงการ,อาณาจักร,วงสังคม,จุกรวาล,ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่,สรรพสิ่ง,จำนวนมหาศาล,ชีวิตโลก,ทางโลกีย์, -Phr. (for all the world โดยสิ้นเชิง)
xebec(ซี'เบค) n. เรือใบ 3 เสากระโดง เรือชนิดหนึ่งในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สมัยก่อน, Syn. zebec,zebeck
English-Thai: Nontri Dictionary
cosmopolitan(adj) เกี่ยวกับสากลนิยม,ทั่วโลก,ซึ่งมีอยู่ทั่วโลก
flail(n) สาก,ครกตำข้าว,ไม้ตีพริก,ดิ้ว,เครื่องกวาดทุ่นระเบิด
foremast(n) เสากระโดงตอนหัวเรือ
foresail(n) ใบเรือบนเสากระโดงหน้า
harsh(adj) ดุร้าย,เกรี้ยวกราด,รุนแรง,หยาบ,ห้าว,ปร่า,สาก
international(adj) เกี่ยวกับนานาชาติ,สากล,ระหว่างประเทศ,ทั่วโลก
mainmast(n) เสากระโดงใหญ่ในเรือ
mainstay(n) หัวเรี่ยวหัวแรง,หลักสำคัญ,เชือกทอดจากเสากระโดงใหญ่
mast(n) เสากระโดงเรือ,เสาอากาศ
millstone(n) สากตำข้าว,หินโม่,เรื่องหนักอก
mizzenmast(n) เสากระโดงท้ายเรือ
pestle(n) สาก,ลูกบด,ไม้ตีพริก
rugged(adj) แข็งแรง,หยาบ,สาก,ขรุขระ,ห้าวหาญ,รุนแรง
spar(n) หินแร่ผลึก,เสากระโดงเรือ
standard(adj) ตามกำหนด,ตามมาตรฐาน,ตามเกณฑ์,เป็นสาก
universal(adj) สากล,ทั่วไป,ดกดื่น,กว้างขวาง
universality(n) ความมีอยู่ทั่วไป,ความแพร่หลาย,ความเป็นสาก
universe(n) จักรวาล,สากล,ท้องฟ้า,มวลมนุษย์
whole(adj) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งกอง,ทั้งเพ,ทั่วไป,เต็ม,สาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
internationalization; internationalisationสากลวิวัตน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hispid-ขนสาก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Interpol (International Police)ตำรวจสากล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
IU (unit, international)ไอยู (หน่วยสากล) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pestleลูกโกร่ง, สาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scabrousมีขนสาก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sensationalism; sensationismผัสสาการนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
universalสิ่งสากล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
universalityความเป็นสากล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
cyberไซเบอร์, ไซเบอร์ คำที่กร่อนมาจากคำว่าไซเบอร์เนติกส์ และมีความหมายว่าเกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายและสังคมเครือข่ายสากลทั่วโลก เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และยังมีการให้ความหมาย "สารสนเทศเสมือนจริงที่ถูกสร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นเอง"
Internationalismลัทธิสากลนิยม [TU Subject Heading]
lounge suitชุดสาก
national parkอุทยานแห่งชาติพื้นที่ซึ่งรัฐบาลเห็นว่ามีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจสมควรสงวนไว้เป็นพิเศษ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้คงเดิมถาวรตลอดไป เพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อนใจและเพื่อศึกษาค้นหาความรู้ อุทยานแห่งชาติที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากลจะต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 10 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,250 ไ ร่ที่บริหารโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลาง และมีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะคุ้มครองป้องกันพื้นที่อนุรักษ์ให้รอดพ้นจากการบุกรุกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
International Standard Book Numberเลขมาตรฐานหนังสือสากล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Radiopharmaceuticsสารเภสัชรังสี, เภสัชภัณฑ์รังสี, ผลิตภัณฑ์ยาที่อยู่ในรูปของสารประกอบหรือสารประกอบเชิงซ้อนที่มีสารกัมมันตรังสีเกาะอยู่ในโมเลกุล ซึ่งผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากลเภสัชรังสี ใช้ตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา
Rotterdam Conventionอนุสัญญารอตเตอร์ดัมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้ หรือจำกัดการใช้ในระบบการค้าโลก (Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade)เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งกำหนดข้อตกลงระหว่างประเทศในการควบคุมการนำเข้าและการส่งออกสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้หรือจำกัดการใช้อย่างเข้มงวด และสูตรผสมของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง ที่มีการซื้อขายระหว่างชาติ โดยประเทศผู้ผลิตหรือประเทศผู้ส่งออกสารเคมีอันตรายตามขอบเขตของอนุสัญญาดังกล่าว จะต้องแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าไปยังประเทศผู้นำเข้าเพื่อตอบรับก่อนจึงจะสามารถส่งออกสารเคมีอันตรายเหล่านั้นได้ จึงเป็นอนุสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกในอันที่จะประเมินความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีก่อนการนำสารเคมีเข้ามาใช้ภายในประเทศ และยังเป็นการป้องกันมิให้มีการลักลอบทิ้งสารเคมีอันตรายที่อยู่ในระบบการค้าระดับสากล ทั้งนี้มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมวิชาการเกษตร ในฐานะเป็น Designated National Authority (DNA) ด้านสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะเป็น DNA ของสารเคมีอื่นๆ นอกเหนือจากสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ และเป็นเครือข่ายของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP / IRPTC) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pestle (n.) สาก See also: ลูกบด, สิ่งที่ใช้บด Syn. anvil
bark (n.) เรือสำเภาที่มีเสากระโดงเรือ 3 เสา See also: เรือเล็ก
brig (n.) เรือที่มีเสากระโดง 2 เสา
forecourse (n.) ใบเรือล่างสุดบนเสากระโดงเรือ (ขึงเป็นสี่เหลี่ยม)
foremast (n.) เสากระโดงหน้าของเรือ
foresail (n.) ใบเรือที่ต่ำที่สุดของเสากระโดงหน้า
globally (adv.) อย่างเป็นสากSee also: ทั่วโลก Syn. internationally, terrestrially Ops. there, here, occasionally
internationalization (n.) การทำให้เป็นสากSyn. globalization
internationalize (vt.) ทำให้เป็นสากSyn. globalize
Interpol (n.) องค์การตำรวจสากSee also: องค์การตำรวจระหว่างประเทศ
loggerhead (n.) เสากลมที่อยู่ท้ายเรือล่าปลาวาฬ
mainmast (n.) เสากระโดงเรือใหญ่
moussaka (n.) มูสสากSee also: อาหารกรีก
sharpie (n.) เรือที่มีเสากระโดงเรือเดี่ยว
shroud (n.) เชือกหรือลวดที่โยงจากเสากระโดงเรือ
sloop (n.) เรือใบที่มีเสากระโดงเรือเสาเดียว
stud (n.) เสากลาง Syn. post, stick
terrestrially (adv.) อย่างเป็นสากSee also: ทั่วโลก Syn. internationally, globally Ops. there, here, occasionally
topmast (n.) เสากระโดงที่สูงที่สุดของเรือ
universal (adj.) เป็นสากSee also: ที่มีผลกับคนทั้งโลก Syn. worldly Ops. local
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They walked down the road, and all along the road in the dark... ... barefoot men were moving, carrying the masts of their boats.พวกเขาเดินลงถนนและตลอด ถนนคนเดินเท้าเปล่ามืดถูกย้าย แบกเสากระโดงเรือของพวก เขา
Oh, yes is a word with a glorious ring, A true, universal, euphonious thing.โอ้ใช่คือคำที่มีแหวนรุ่งโรจน์, จริงสากลสิ่งที่ไพเราะ
Johnny Fontane ruined one of Woltz International's most valuable protГ©gГ©s.จอห์นนี่ฟอนทำลายหนึ่งในprotégésที่มีค่าที่สุด Woltz สาก
Do you really believe you could use nonviolence against Hitler?แต่คุณเชื่อจริงๆหรือว่า จะใช้วิธีอหิงสากับคนอย่างฮิตเลอร์ได้
How can you say we aren't spending millions on spraying when the international wheat board reportedตามที่แถลงมา... ไม่มีการใช้งบหลายล้าน ในการพ่นยา แต่คณะกรรมการข้าวสากล รายงานว่า
"How sweet it is to hate one's native land, to desire its ruin, and in its ruin to discern the dawn of universal rebirth.""วิธีหวานก็คือการเกลียดแผ่นดินแม่ของคน ๆ หนึ่งจะต้องการทำลายมัน และในการทำลายของตนที่จะมองเห็นรุ่งอรุณของการเกิดใหม่สากล ".
Bombing of pillar-box, Kensington High Street.เหตุการณ์ลอบวางระเบิดของเสากล่อง, High Street Kensington
Bombing of pillar-box, Talbot Lodge.เหตุการณ์ลอบวางระเบิดของเสากล่อง, ลอดจ์ Talbot
Six wardens have been through here in my tenure, and I've learned one immutable, universal truth.ลูกชายของลูกชาย หกพิทักษ์ได้รับการผ่านที่นี่ในการดำรงตำแหน่งของฉัน และฉันได้เรียนรู้หนึ่งไม่เปลี่ยนรูปจริงสาก
Why, that old tree's never had so much as a blossom on it, let alone a--บนกิ่งไม้ ทำไม ต้นไม้แห้งๆที่ยังไม่เคยผลิดอก นับประสากับ...
Mathematics is the only truly universal language.คณิตศาสตร์เป็นภาษา สากลอย่างแท้จริงเท่านั้น
Interpol says that in the 80's she was involved with one Declan Joseph Mulqueen,ตำรวจสากลว่าในทศวรรษที่ 80 เธอเคยพัวพันกับเดย์แคน โจเซฟ มัลควีน นักแม่นปืน ไออาร์เอนะครับ
I'm so sick of these liberal hypocrites.ฉันเอียนพวกมือถือสากปากถือศืลเต็มทีแล้ว
We cleaned that scuttle from stem to sternเราไล่ลงตั้งแต่ท้องเรือยันเสากระโดง
When I was your age I was before the mast on a square rigged ship that ran to Africa.ตอนฉันอายุเท่าเธอ ฉันเคยอยู่หน้าเสากระดงเรือ บนเรือใบ ที่ไปยังแอฟริกา
If we got nothing for the Interpol by 5pm the counterfeit passport case is offถ้าเราไม่ได้ข่าวจากตำรวจสากลก่อน 5 โมง คดีปลอมพาสปอร์ตเป็นอันจบ
Well, if it's not too much of an inconvenience.ถ้าคุณไม่ถือสากับเรื่อง ไม่สะดวกนิดหน่อยนะ
An international city where people from all over the world lived and worked.เป็นเมืองสากล ที่ผู้คนจากทั่วโลก มาอยู่อาศัยและทำงาน
Tessa was your salvation, wasn't she, from all this?เทสสาก็เหมือนการไถ่บาปของนาย จากที่อ่านมานี่
What do you think happened? I've been set up.โอเค นายขึ้นบัญชีตำรวจสากล ว่าเป็นบุคคลที่ทางการต้องการตัว
Question all the taxi drivers. I'll put this on the wire.พอ เสร็จแล้วผมจะส่งเรื่องไปให้ตำรวจสากลเอง
Interpol just registered a new flight plan from Le Bourget.ตำรวจสากลพบว่ากำลังจะมีเครื่องบินออกจากสถานีเล บูเกร์ครับ
We will restore innocence.เราจะทำให้ความไร้เดียงสากลับคืนสภาพเดิม
Watch me... Sign Language is a formal language.ดูครูนะ ภาษามือเป็นภาษาที่เป็นสาก
A little wine, a friendly chat. Just us cooks.ดื่มไวน์หน่อย คุยกันตามประสากุ๊ก
ROSS: This one's three years ago. They had half of Interpol after him.เมื่อสามปีก่อน หมอนี่ถูกตำรวจสากลครึ่งกรมตามล่าตัว
As an oil man I hope that you forgive just good old fashioned plain speaking.ในฐานะคนทำน้ำมัน หวังว่าคุณคงไม่ถือสาการพูดตรงๆ
I know, he's a dish.รู้จักสิ, ทื่อเป็นสากเลย
The destruction of the infidel and hypocrite is your sacred duty.การบ่อนทำลายพวกทรยศ_BAR_ กับพวกมือถือสากปากถือศีล_BAR_ จึงเป็นภาระอันศักดิ์สิทธิ์
FBI and Interpol have nothing.เอฟบีไอกับองค์กรอาชญากรรมสากล_BAR_ ไม่มีประวัติเขาเลย
In this business here, to get things done... you gotta give, and you gotta take.นิรโทษกรรมสากลเถอะ ทำงานวงการนี้_BAR_ ถ้าจะอยู่ให้รอด
International waters far out?น่านน้ำสากลอยู่ไกลมั้ยครับ?
I tried, remember? i said, "dad and marisa are about to-"หนูพยายามแล้ว จำได้ไหม หนูพูดว่า "พ่อกับมาริสากำลังจะ
You Know, Marisa's Not Perfect.มาริสาก็ไม่สมบูรณ์แบบหรอก
(Speaks Hindi)ตอนนี้เราต้องทำแบบพวกนิรโทษกรรมสากลแล้ว
I got rabbits, handkerchiefs and ladies of the pole drinking Black Label.ฉันมีกระต่าย ผ้าเช็ดหน้า แล้วก็เด็กรูดเสากำลังดื่มแบล็กเลเบิ้ล
You sanctimonious, fanatical prick.ไอ้คลั่งมือถือสาก ปากถึือศีล
Lord, I can believe that, yes, ma'am.เราก็ได้รู้ว่าบางคน มือถือสากปากถือศีลขนาดไหน
And I got no jurisdiction because she goes missing in international waters.และผมไม่มีคดีเพราะเธอหายไป ในน่านน้ำสาก
And run his name through interpol.แล้วค้นประวัติเค้า ผ่านทางตำรวจสาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สาก
Back to top