ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สบายตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สบายตัว*, -สบายตัว-

สบายตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สบายตัว (v.) be relaxed See also: relieve, feel relieved Syn. เบาเนื้อเบาตัว
สบายตัว (v.) feel relaxed See also: feel relieved Syn. เบาตัว
สบายตัว (v.) feel relieved See also: feel light-hearted, feel relaxed Syn. เบาเนื้อเบาตัว
สบายตัว (v.) feel relieved See also: feel light-hearted, feel relaxed Syn. เบาตัว
สบายตัว (v.) feel comfortable See also: feel relaxed, feel untroubled, feel soothed, feel satisfied physically
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, wouldn't you feel more comfortable being fully relieved of excess fluidsnow?แต่นายจะรู้สึกสบายตัว ถ้าได้ปลดปล่อยของเหลวส่วนเกิน 'ตอนนี้'
I'm going to take a shower... and I'm going to sleep for a month.อาบน้ำร้อนให้สบายตัว แล้วนอนหลับ ซักเดือนนึง
Too cold and clean. Uncomfortable.แบบว่าเย็นไป สะอาดเกินไป ไม่สบายเนื้อสบายตัว
All right, you're gonna feel some slight discomfort.คุณจะรู้สึกไม่สบายตัวนิดหน่อย
Nothing like a massage to send you off for the finest and deepest night's sleep.ได้นวดสบายตัวจนเคลิ้มหลับนี่สุขสุดยอดเลย
Why don't you take a nice hot shower,ทำไมไม่ไปอาบน้ำอุ่นๆให้สบายตัว
I've tried to make her feel comfortable.ข้าจะทำให้นางรู้สึกสบายตัว
I'm going to take a nice bath and try your perfume.ฉันจะไปอาบน้ำให้สบายตัวหน่อย และลองใช้น้ำหอมของคุณค่ะ
Maybe now you'll feel more comfortableนายน่าจะรู้สึกสบายตัวมากขึ้น
Yes, it's so beautiful but I just don't think you're gonna be comfortable in it.ใช่,มันสวยมากจ๊ะ แต่ แม่แค่คิดว่าหนูจะรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวน่ะ
The decent thing to do is catch the killer, not to provide conflict to the cause.เราควรตามหาตัวฆาตกร ไม่ใช่ทำให้ศพสบายตัว
It totally relaxes the knots.มันทำให้สบายตัวมากเลย
Ah! Good shower time.อ้า อาบน้ำแล้วสบายตัวจัง
Sleek, comfortable, thermally bonded non-interwoven Kevlar fiber.นุ่ม สวมใส่สบายตัว เก็บกักความร้อนของร่างกายมนุษย์ ผลิตด้วยเส้นใยเคฟลาร์
And it's a dickey. Hmm... I'm still not comfortable.และนี่เรียกว่สไตล์ดิ๊กกี้ต่างหาก ฉันยังไม่สบายตัว
Everything is illusory plausibilityจากนั้นกลับออกไปแบบสบายตัว
Excuciating discomfort, cranberry-coloured pustules.มีอาการไม่สบายตัว มีตุ่มหนอง
We say, "you'll experience some discomfort."เราจะบอกว่า "คุณจะรู้สึกไม่สบายตัวบ้าง"
Places there should be no sand. Stop laughing, it's really irritating.ในที่ที่ไม่ควรมีทราย หยุดหัวเราะนะ มันไม่สบายตัวเลย
Well, I am finally comfortable.ฉันสบายตัวที่สุดแล้ว
That's right, and tomorrow when the new fall line comes in, we're gonna get you real comfortable.ถูกแล้วคะ, พรุ่งนี้ สินค้าฤดูใบไม้ร่วงจะเข้ามาใหม่ พวกเราจะทำให้คุณสบายตัวจริงๆ
And Yeast-I-Stat's Seven Easy-Step Application makes feeling fresh a breeze.และด้วยยีสต์-อิ-แสตท ด้วยเจ็ดวิธีง่ายๆ ที่ทำให้คุณสดชื่น และสบายตัว
And I've prescribed propofol to help with any discomfort.และผมให้ยาโพรโพฟอล เพื่อช่วยให้คุณสบายตัวขึ้น
More importantly, his girlfriend's wearing new uncomfortable underwear and hasn't bothered to pick this thread off his jacket, or point out the grease smudge on his neck.ที่สำคัญกว่านั้น แฟนสาวของเขา ใส่ชั้นในชุดใหม่ ไม่สบายตัวมา แฟนเขาไม่สนใจจะปัดด้ายออกจากเสื้อ หรือเช็ดรอยเปื้อนออกจากคอเขาเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สบายตัว
Back to top