ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วิสามัญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วิสามัญ*, -วิสามัญ-

วิสามัญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิสามัญ (adj.) extraordinary See also: special, unusual, uncommon, specific, particular Syn. ไม่ใช่สามัญ, ไม่ใช่ธรรมดา, เฉพาะเรื่อง
วิสามัญฆาตกรรม (v.) murder legally See also: extrajudicially kill
English-Thai: HOPE Dictionary
extraordinary(อิคซฺทรอ'ดินะรี) adj. พิเศษ,ผิดธรรมดา,วิสามัญ., See also: extraordinarily adv. extraordinariness n., Syn. amazing
English-Thai: Nontri Dictionary
extraordinarily(adv) อย่างผิดปกติ,อย่างพิเศษ,อย่างผิดธรรมดา,วิสามัญ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ordinary meetingการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกฎหมายกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และกำหนดให้มีการจัดประชุมดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเรื่องที่จะนำเข้าในที่ประชุมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท การอนุมัติงบการเงินประจำปี เป็นต้น ส่วนการประชุมครั้งอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น [ตลาดทุน]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Quite extraordinary powers in a democracy.วิสามัญผู้มีอำนาจค่อนข้าง ในระบอบประชาธิปไตย
Lethal action?หน่วยวิสามัญงั้นเหรอ
Actually, Senator, my men have been given the go ahead- shoot to kill.ให้วิสามัญได้ ภายใต้คำสั่งของใครกัน แดนโก้?
The shooting that happened today wasn't your typical gangbanger, public service killing you're used to here in Miami.การยิงที่เกิดขึ้นวันนี้ ไม่ใช่พวกแก๊งตามปกติ การวิสามัญอย่างที่คุณคุ้นเคยในไมอามี่
They're saying he tried to commit suicide by cop.พวกเขาบอกว่า เขาพยายามทำให้ ตำรวจกระทำวิสามัญ ฆาตรกรรมเขา
She takes death off the table...เธอจะไม่วิสามัญคนร้าย...
In crimes like this, half the offenders end up shooting themselves in the face.ในการก่ออาชญากรรมเช่นนี้ ผู้ที่กระทำผิดครึ่งหนึ่ง จบลงด้วยการยิงศรีษะตัวเอง คนอื่นๆถูกตำรวจวิสามัญฆาตกรรม
Sugarman was armed, all right, you thought my life was in imminent danger and you took appropriate action.ชูการ์แมนใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้ขัดขืน ตกลงนะ คุณคิดว่าชีวิตของผมกำลังตกอยู่ในอันตราย และคุณก็เลยต้องวิสามัญฆาตกรรมคนร้าย
You won't hesitate to give the kill order?คุณจะไม่ลังเล ที่จะสั่งให้วิสามัญฆาตกรรมเหรอ
And if circumstances warrant, you won't hesitate to give the kill order?และถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยล่ะ คุณจะไม่ลังเลที่จะสั่งให้วิสามัญฆาตกรรมเหรอ
Two agents ended up putting him down in a shootout.เอเยนต์ของเรา 2 คน เลยจำเป็นต้องวิสามัญเขา
But yesterday, the federales were at his hacienda, and in the confusion, Juan was shot dead.แต่เมื่อวาน รัฐบาลกลาง บุกเข้าไปปิดล้อมบ้านของเขา และเกิดเหตุปะทะกันยิงกันขึ้น ฮวลถูกวิสามัญฆาตกรรม
If possible, can you attend it too?อาซาโกะซัง เสาร์หน้าจะมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่โรงเรียนของฉัน
This is causing her to go on a spree, which usually ends in a very high body count and suicide by cop.นั่นทำให้เธอเริ่มฆ่าไปเรื่อยๆ ซึ่งมักจะจบด้วยจำนวนศพที่มากมาย และถูกตำรวจวิสามัญ
Smith was a sexual sadist who murdered 8 prostitutes before being killed in a police shootout.ฆ่าโสเภณี 8 นางก่อนถูกวิสามัญ
That led to a police chase that ended in Texas, where authorities killed the suspect, who was a white supremacist, in a shootout.ทำให้ตำรวจไล่ล่าจนไปจบลงที่เท็กซัส โดยเจ้าหน้าที่วิสามัญผู้ต้องสงสัย คนที่เป็นพวกผิวขาวเป็นใหญ่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วิสามัญ
Back to top