ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลูกเรือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลูกเรือ*, -ลูกเรือ-

ลูกเรือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลูกเรือ (n.) crew See also: staff
English-Thai: HOPE Dictionary
aircrew(แอร์' ครู) n. ลูกเรือบนเครื่องบิน.
crew(ครู) n. กลุ่มคน,ลูกเรือ,พวกลูกเรือ,บรรดาเพื่อนร่วมงาน,หน่วยทหารติดอาวุธ vi. ทำหน้าที่เป็นลูกเรือ -v. อดีตกาลของcrow, Syn. squad,group,team
deck handn. ลูกเรือหรือกลาสีบนดาดฟ้า
merchant marinen. เรือพาณิชย์สมุทร,เจ้าหน้าที่และลูกเรือของเรือดังกล่าว
prize crewn. ลูกเรือที่นำส่งเรือเชลย (เรือข้าศึก)
seaman(ซี'เมิน) n. กลาสี,ลูกเรือ,ผู้เชี่ยวชาญการเดินเรือทะเล,พลทหารเรือ pl. seamen, Syn. sailor
ship(ชิพ) n. เรือ (โดยเฉพาะเรือทะเลขนาดใหญ่) ,เรือใบ,เรือกำปั่น,เรือรบ,เรือบิน,เครื่องบิน,ลูกเรือ vt. น้ำขึ้นเรือ,เอาใส่เรือ,ขนส่งทางเรือ,ขนส่งทางเรือรถไฟรถยนต์เครื่องบินหรืออื่น ๆ ,จ้างเป็นลูกเรือ,ขับไล่. vi. นำขึ้นเรือ,ทำงานบนเรือ,
shipman(ชิพ'เมิน) n. กลาสีเรือ,ลูกเรือ, Syn. sailor,master of a ship pl. shipmen
shipmaten. เพื่อนกลาสีเรือ,ลูกเรือด้วยกัน, Syn. sailor
yawl(ยอล) n. เรือใบหรือเรือบดที่มีลูกเรือ 4-6 คน,=yowl
English-Thai: Nontri Dictionary
crew(n) กะลาสีเรือ,ลูกเรือ,ฝูงชน,คณะ,ลูกมือ
seaman(n) ลูกเรือ,กะลาสี
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sailorsลูกเรือ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
crew (n.) ลูกเรือ
hand (n.) ลูกเรือ
sailor (n.) ลูกเรือ See also: กะลาสี Syn. seaman, seafarer, boatman
aircrew (n.) ลูกเรือบนเครื่องบิน Syn. flight crew
flight crew (n.) ลูกเรือบนเครื่องบิน
crew (vi.) เป็นลูกเรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm a tugboat man.ผมเป็น ลูกเรือ ลากจูง
And reflect at most credit to yourself, your crew and the Federation.และยังสะท้อนให้เห็นถึงเกียรติภูมิของท่าน ลูกเรือ และสหพันธรัฐ
Ohio class nuclear submarine, 150 men on board.เรือดำน้ำ นิวเคลียร์ ชั้น โอไฮโอ้ ลูกเรือ 150 คน
Crew, make fast the topping lift.ลูกเรือ จัดการใบเรือให้ไว
Ground crew this is Janek.ลูกเรือ นี่เจเน็คพูด
Flight crew, secure the deck.ลูกเรือ เตรียมพร้อมบนดาดฟ้า
Cabin crew, please prepare for arrival.ลูกเรือกรุณาเตรียมพร้อมลงจอด
My men aren't the ones doing the firing.ลูกเรือของข้าไม่ได้เป็นผู้ยิงปืนใหญ่
The crew of the Aral Sea are all dead. Shaw's been there.ลูกเรือของอารัล ซีตายหมดแล้ว ชอว์ ไปที่นั่น
Your crew know and trust me. It makes the most sense.ลูกเรือของเจ้ารู้และเชื่อใจข้า มันยิ่งทำให้สมเหตุสมผล
Our crew is less than a day removed from a mutiny.ลูกเรือของเรามีจำนวนเหลือน้อยกว่าเมื่อก่อน เนื่องจากถูกไล่่ออกเพราะฝ่าฝืนคำสั่ง
My crew would wait on deck for a year if I asked them to.ลูกเรือข้าจะยอมรอที่ท่า เป็นปี หากข้าร้องขอให้ทำ
And if Davy Jones were to learn of your survival?ลูกเรือข้าพอยู่แล้ว เรือบริษัท ลูกเรือบริษัท
A crew needs an idea man and ours was Nicky.ลูกเรือคนต้องคิด และของเราเป็นนิคกี้
My fourt' hand didn't show up.ลูกเรือคนที่สี่ของฉันไม่โผล่หัวมา
And only this one sailor survived.ลูกเรือคนหนึ่งรอดมาได้
How's the crew?ลูกเรือคืออย่างไร สิ่งที่พวกเขากล่าวว่า
Your cabin crew will be bringing aroundลูกเรือจะทำการบริการ
The crew needs you here--ลูกเรือต้องการท่านทีนี้...
Crew made the decision on their own.ลูกเรือตัดสินใจด้วยตัวเอง
And your crew is being wiped out as we speak.ลูกเรือถูกฆ่าตายลงไปเรื่อยๆ
Ship's crew alerted need to move quickly.ลูกเรือถูกเตือนแล้ว ต้องรีบลงมือแล้ว
All crew! All crew!ลูกเรือทั้งหมดลูกเรือทั้งหมด
All crew to the engine room!ลูกเรือทั้งหมดไปที่ห้องเครื่องยนต์!
Eight loyal men, my wits, and an unshakable captain.ลูกเรือที่จงรักภักดี 8 คน สติปัญญาของข้า และกัปตันเรือที่อยู่ยงคงกระพัน
Where's the rest of the crew?ลูกเรือที่เหลืออยู่ไหน
Never say you're sorry.ลูกเรือทุกคน กรุณาคาดเข็มขัดนิรภัย เรากำลังลดระดับ เตรียมลงจอดสู่ Andrews
All personnel this is the captain.ลูกเรือทุกคน นี่กัปตันพูดนะ
All crews, fire on my mark.ลูกเรือทุกคน ยิงไปยังที่เป้าหมายที่ข้าชี้
Every crew, one minute, I will kill someone.ลูกเรือทุกคน หนึ่งนาทีผมจะฆ่าใครสักคน. หนึ่งนาที.
Everyone on the crew is content, that's what you're saying?ลูกเรือทุกคนมีความพึงพอใจ ในสิ่งที่เจ้าพูดมันงั้นหรือ
All the men, they can feel it.ลูกเรือทุกคนสัมผัสได้
Ladies and gentlemen, the maiden voyage of our newest flagship deserves more pompon circumstance that we can afford today.ลูกเรือทุกท่าน ภารกิจแรกของเรา ที่จริงสมควรจัดพิธีฉลองให้สมเกียรติมากกว่าที่จัดในวันนี้
All crew accounted for except two.ลูกเรือนับจำนว ขาดไปสอง
Crewmen said they were two days behind on another boat.ลูกเรือบอกว่า พวกเขาอยู่บนเรืออีกลำ อีกสองวันมาถึง
When I started training dolphins, there was no manual.ลูกเรือพวกนี้จะดูแลโลมา ด้วยความใส่ใจ
This crew's tearing itself apart.ลูกเรือพวกนี้ทำลายตัวเขาเอง
Another crew for you to captain?ลูกเรือลำอื่นที่มีเจ้าเป็นกัปตันเรือหรือ
Most ofthe crew vanished completely and 5 ofthem were actually fused to the various bulkheads and decks of the ship it self.ลูกเรือส่วนใหญ่หายไป มีลูกเรือ 5 คน... ที่หัวติดเข้าไปติดอยู่กับตัวเรือ
The Spaniards have got men in the rigging.ลูกเรือสเปนกำลังขึงสายระโยงใบเรือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลูกเรือ
Back to top