ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มักได้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มักได้*, -มักได้-

มักได้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มักได้ (v.) be greedy See also: be selfish, be avaricious Syn. มักมาก, อยากได้, เอาแต่ได้, เห็นแก่ได้
มักได้ (adj.) greedy See also: selfish, avaricious Syn. มักมาก, เอาแต่ได้, เห็นแก่ได้
English-Thai: HOPE Dictionary
aniline dyen. สีย้อมจำพวกหนึ่ง มักได้จาก coal tar
mission(มิช'เชิน) n. คณะผู้แทน,ภาระหน้าที่ของคณะผู้แทน,คณะทูต,สถานทูต,งานปฏิบัติงานทางทหาร (มักได้รับมอบหมายจากสำนักงานใหญ่) ,การเคลื่อนที่หรือการวิ่งสู่เป้าหมายของจรวดขีปนาวุธ,โบสถ์ที่ไม่มีพระอยู่ประจำ,งานมอบหมาย
English-Thai: Nontri Dictionary
avid(adj) งก,ละโมบ,โลภ,อยากได้,ต้องการ,มักได้,กระหาย,ปรารถนา
avidity(n) ความละโมบ,ความโลภ,ความอยาก,ความต้องการ,ความมักได้,ความปรารถนา,ความงก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And one hears a lot about the corporate agenda as though it is evil as though it is an agenda which is trying to take over the world.เรามักได้ยินเต็มสองหูเกี่ยวกับ "แผนการของบรรษัท" ราวกับมันชั่วร้าย ราวกับมันเป็นแผนร้าย
Tenth, Thou shalt not cover they neighbor's house.ข้อสิบ อย่ามักได้ในทรัพย์ของผู้อื่น
When has something like this ever come without a price tag?เวลาเกิดเรื่องอะไรแบบนี้ มันมักได้ไม่คุ้มเสีย
Best man always hooks up with the maid of honor.เพื่อนเจ้าบ่าวมักได้เพื่อนเจ้าสาว
/Does Skeetacus get /the girl he was after? /In these stories,วีรบุรุษมักได้หญิงงามเลิศในปฐพีเป็นคู่ครอง
But I think she needs to decide whether she wants to be considered a child... or an adult, because children get pity when not respected.หรือเป็นผู้ใหญ่ เพราะเด็กมักได้รับความเห็นใจ ไม่ใช่ความเคารพแบบที่คนเป็นผู้ใหญ่เขาได้กัน
Usually, he's met by cheers.ปกติเขามักได้เสียงเชียร์
And she wonders why she's constantly undertipped.และเธอสงสัยว่า ทำไมตัวเองมักได้ค่าทิปน้อย
Emma always gets the sympathy vote. I never get the sympathy vote, do I?เอ็มมามักได้คะแนนสงสาร แต่ฉันไม่เคยได้เลย
Who will have the advantage of surprise.คนที่มักได้เปรียบ ทางสังคม
Now I don't want to do this any more than you do, but frankly, you're getting a little ripe.คุณน่าจะเป็นคนอยากอาบมากว่าฉันเสียอีก คุณน่ะ หมักได้ที่แล้วนะ
I pulled another crab out of my hooch.ฉันเทเอาปูออกมาจากเหล้าหมักได้ว่ะ..
He always went on dope adventures.และเขามักได้ไปผจญภัยต่างๆนานา
Um, money? I mean, bail bondsmen often get paid in cash.เงินรึเปล่า ผู้ค้ำประกันมักได้รับเป็นเงินสด
And when you go to a Chinese restaurant, he always gets the same fortune in his fortune cookie.และพอไปร้านอาหารจีน เขามักได้คำทำนายโชคเดิมๆจากคุกกี้เสมอ
He's always heavily protected, minimum of 4 guards.เขามักได้รับการคุ้มกันแน่นหนา คนคุ้มกัน 4 คนเป็นอย่างน้อย
Pessimism is just a higher form of optimism.คนมองโลกในแง่ร้ายมักได้เปรียบกว่าคนมองโลกในแง่ดี
Catch the worm!เริ่มก่อนมักได้เปรียบ
(Chuckles) Robert tends to do what he wants.โรเบิร์ตมักได้ ในสิ่งที่เขาต้องการ
The rich-- they get away with everything.พวกคนรวยมักได้ทุกอย่างที่พวกเขาต้องการอยู่แล้วนี่
Do you think it will ferment if we let it stand long enough?คุณว่ามันจะหมักได้ที่ไหม ถ้าเรายืนรอมัน
Do you always get everything you want, Walter?คุณมักได้ทุกสิ่งที่ประสงค์เสมอเหรอคุณ วอลเทอร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มักได้
Back to top