ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้กำกับการ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้กำกับการ*, -ผู้กำกับการ-

ผู้กำกับการ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้กำกับการ (n.) superintendent See also: chief of police
ผู้กำกับการตำรวจ (n.) superintendent Syn. ผู้การ
ผู้กำกับการแสดง (n.) director
ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์ (n.) director Syn. ผู้กำกับหนัง, ผู้กำกับ, ผู้กำกับภาพยนตร์
English-Thai: HOPE Dictionary
director(ดิเรค'เทอะ,ไดเรค'เทอะ) n. ผู้อำนวยการ,ผู้ชี้ทาง,ผู้แนะนำ,ผู้บัญชา,ผู้ส่ง,ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์,หัวหน้าวงดนตรี
English-Thai: Nontri Dictionary
director(n) ผู้อำนวยการ,ผู้บัญชา,ผู้แนะนำ,ผู้กำกับการแสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Martial arts director, Lim Jong Soo.ผู้กำกับการเคลื่อนไหว
It takes a little finesse to tell the Chief of Police that his guys missed something big.ต้องใช้ลูกเล่นซักหน่อย ในการบอกผู้กำกับการ ว่าลูกน้องของเขาพลาดสิ่งสำคัญ
Means no more fuck-ups.แปลว่าอย่าทำพัง แค่ยืนยิ้มให้วีไอพี "บิลลี่ อีแวนส์ ผู้กำกับการตำรวจเมืองบอสตัน"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้กำกับการ
Back to top