ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประจาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประจาน*, -ประจาน-

ประจาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประจาน (v.) defame See also: condemn publicly, publicize, propagate Syn. กระจายข่าว, แพร่ข่าว, ป่าวร้อง
English-Thai: HOPE Dictionary
pillory(พิล'ละรี) n. ขื่อคอและมือ,ขื่อคอ vt. ใส่ขื่อคอและมือ,ใส่ขื่อคอ,ประจาน
post(โพสทฺ) n. เสา,หลัก,ตำแหน่ง,หน้าที่,ที่มั่น,การไปรษณีย์,ไปรษณียภัณฑ์,เที่ยวเมล์,ที่ทำการไปรษณีย์,vt. ปิดประกาศ,ประกาศ,ประจาน,จัดกำลัง,แต่งตั้งให้ประจำตำแหน่ง vt. ใส่จดหมายลงในตู้ไปรษณีย์,ส่งจดหมาย,ย้าย,แจ้ง. vi. ขี่ม้าเร็ว,เดินทางอย่างรวดเร็ว. adv. รีบเร่ง,โดยทางไปรษณีย์,โพสต์ ย่อมาจาก power-on self-test เป็นแบตเตอรี่ตัวหนึ่งในพีซี ที่จะทำหน้าที่ทันทีที่เมื่อมีการเปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำการตรวจสอบขั้นต้นให้ว่า อุปกรณ์ ทุกชิ้นทำงานได้ตามปกติหรือไม่ หากมีส่วนใดไม่ปกติ ก็จะแสดงข้อความระบุความ ผิดพลาด (error message) ให้บนจอภาพ และจะรอจนกว่าจะมีการสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีการแก้ไข เสร็จแล้วจึงจะทำงานต่อ
revile(รีไวลฺ') vt.,vi. ต่อว่า,ด่า,ประจาน,พูดเสียดสี,ใช้ถ้อยคำหยาบคาย, See also: revilement n. reviler n. revilingly adv.
vilify(วิล'ละไฟ) vt. ทำให้เสียชื่อเสียง,ประฌาม,สบประมาท,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ประจาน,ทำให้เลว, See also: vilification n. vilifier n., Syn. defame
English-Thai: Nontri Dictionary
obloquy(n) การประจาน,การประณาม,การสาปแช่ง
revile(vt) ประจาน,ด่าว่า
vilify(vt) ประณาม,ประจาน,ด่าว่า,สบประมาท
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
denunciation๑. การประณาม, การประจาน๒. การบอกเลิก (สนธิสัญญาหรือข้อตกลง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pillory (vt.) ประจาน
impale on (phrv.) เสียบหัวประจาน See also: เสียบศีรษะประจาน, ปักหัวประจาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hold up, men, we'll head them off at the pass!จับมัน เราจะตัดหัวมันเสียบประจาน
Head them off at the pass? I hate that cliché!ตัดหัวเสียบประจานเรอะ ฉันเกลียดคำพูดเชยๆ นี่
I want those little paint-happy bastards caught and hung up by their Buster Browns.ผมอยากให้คุณตามจับ พวกที่ชอบมือบอนมาเเขวนประจาน
By now his head's on display in the capital!ตอนนี้หัวเจ้านั่นคงจะถูกประจาน อยู่ในเมืองหลวงแล้วล่ะ !
It is your fault. You exposed yourself to this kind of situation.นายผิดเต็มๆ ที่โดนถ่ายมาประจานแบบนี้
Cut off all his fingers, and you ministers shall see them at hand.ตัดนิ้วของมันให้หมด นำมันมาประจานให้ทุกคนได้เห็น
50, 000 women are captured, burned alive at the stake.ผู้หญิง 50,000 คนถูกจับกุมตัวและเผาประจานทั้งเป็น
I beg Your Majesty to record her wrongdoings in the book so the shame will pass down to generations yonderขอฝ่าบาทได้โปรดบันทึก ความผิดไว้ในประวัติของนาง และให้ประจานความผิดนี้ ตกทอดไปยังทายาทรุ่นต่อไปด้วย
He shall wear this Hat of Shame and leave the watering hole for a thousand years, or life!เขาจะต้องสวมหมวกประจาน... ...และออกไปจากหนองน้ำ เป็นเวลาพันปี หรือชั่วชีวิต!
He must be killed for his crimes and his head put on a post.มันต้องตายเพราะความชั่ว แล้วตัดหัวเสียบประจาน
She's already exposed him at his most vulnerable. Now she wants to be noticed.เธอประจานเขาให้เป็นที่อับอายอย่างมาก ตอนนี้เธอต้องการเป็นที่รับรู้
We need to expose this two-timer for what he is.เราต้องประจานให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆเค้าเป็นยังไง
Jeff probably comes late not to sit through your tardiness.เจฟคงมาสายเพื่อที่จะไม่ต้องนั่งฟัง คุณประจานความโง่ของตัวเอง โทษทีนะ
In Afghanistan, she'd be dragged through the streets by goats with her hands cut off.ถ้าในอาฟกานิสถาน เธอคงถูกตัดมือเอาแพะลากประจานทั่วเมืองแน่
If you can't redeem the sample Heroin withing the period, I'll have you and your fucking brother delivered to the Human Body Revealed exhibition for display.ถ้าแกเอาเฮโรอีนนั่นกลับคืนมาไม่ได้ภายในกำหนด ทั้งแกและพี่ชายคงจะต้องถูกแล่เนื้อประจาน
Lysa's head would be on a spike right now if the wrong people had found that letter.ลีซ่าอาจจะถูก\ ตัดคอเสียบประจานแล้ว ถ้าจดหมายตก ไปอยู่กับมือคนผิด
And if you lay a hand on me, my father will have both your heads on spikes.และถ้าเจ้าแตะต้องข้าแม้แต่ปลายก้อย พ่อข้า จะตัดหัว เจ้าทั้งสองแล้วเสียบประจานเสีย
I'll have your head on a spike!ข้าจะเอา หัวเจ้ามาเสียบประจาน
If they hadn't spooked him, he was going to parade my affliction around for the whole world to see.ถ้าพวกเขาไม่ได้มาช่วยผม แพททริคจะเอาผมไปประจาน ให้คนรู้กันทั้งเมือง
Get some footage of him in that chair, send it out to the world.เอาภาพที่เขาอยู่บนรถเข็นนั่น ส่งไปประจานให้ทั่วโลกเลย
You know you'll both be skewered in the media.คุณรู้ว่าคุณก็จะเป็นคู่ ถูกเสียบประจานออกสื่อ
A symbol of victory and a warning, like putting a head on a spike.สัญลักษณ์ของชัยชนะและการเตือน เหมือนกับการเสียบหัวประจาน
Everyone here is worried this will end with ambushed American soldiers being dragged through the streets of Beirut.มันจะจบลงที่ทหารอเมริกันถูกลอบโจมตี และถูกประจานไปตามถนนในเบรุต
This book uses some... ancient alphabet.หบีงลิ้อ"'เล่มปื้บ๊นเขิยนตํวย"... ประจานใหฆัทนทุกขํ ฮิกขระโบราณ
Public execution.- งานนี้ฆ่าแบบประจาน /
Taking me to be pilloried by the town might gain you some points, but as long as Emma and her parents are here, he's not really yours.เอาแม่ไปประจานในเมืองแบบนั้น อาจจะช่วยกู้ชื่อเสียงลูกได้นิดหน่อย แต่ตราบใดที่ เอ็มม่า และพ่อแม่เธอยังอยู่ที่นี่
They was gonna drag all our names through the gutter if we went to trial.พวกเขาจะเอาชื่อของพวกเราออกไปประจาน ถ้าเราเอาเรื่องไปถึงศาล
Can you help me instead of announcing?ช่วยหน่อยได้มั้ย? แทนที่จะเอาไปประจาน
They were impaled on posts.พวกเขาถูกเสียบประจานบนเสา
I don't want to see your head already mounted.ข้าไม่อยากเห็นว่าหัวเจ้า โดนเสียบประจานอยู่ก่อนแล้ว
She won't rest until my head's on a spike.{\cHFFFFFF}นางจะไม่หยุด จนกระทั่งได้หัวข้าไปเสียบประจาน
If they catch you, they'll put your head on a spike just like my father's.{\cHFFFFFF}ถ้าพวกเขาจับได้ พวกเขาจะตัดหัวท่านเสียบประจาน {\cHFFFFFF}เหมือนที่ทำกับพ่อข้า
And if they can get those answers, my head will be on a pike.และเมื่อพวกเขารู้ หัวฉันจะถูกเสียบประจาน
Later that night, down in the valley, we heard them screaming and looked up to see them staked out on the ridge tops so we could watch.คืนนั้น ในหุบเขาเราได้ยินเสียงกรีดร้อง และเมื่อมองขึ้นไป ก็เห็นพวกเขาถูกเสียบประจาน อยูบนแนวเขา เพื่อให้เราดู

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประจาน
Back to top