ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นำหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นำหน้า*, -นำหน้า-

น้ำหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำหน้า (n.) someone like you Syn. หน้า
น้ำหน้า (n.) face See also: cheek Syn. หน้า, ใบหน้า
English-Thai: HOPE Dictionary
fucking(ฟัค'คิง) adj. ระยำ,ซึ่งที่ถูกสาปแช่ง,น่ารำคาญ,น่าเบื่อหน่าย,เลว,ชั่ว,ยาก,สมน้ำหน้า, Syn. damned
English-Thai: Nontri Dictionary
deservedly(adv) อย่างเหมาะสม,สมควรแล้ว,สมน้ำหน้า,โดยยุติธรรมแล้ว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
serve right (phrv.) สมน้ำหน้า See also: สมควรแล้ว
serve someone right (idm.) สมน้ำหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I seen your kicks, Sucre.น้ำหน้าอย่างแกเนี่ยนะ
That's what she gets for eating my roast beef sandwich.สมน้ำหน้า อยากมาขโมยกินแซนวิชเนื้อย่างของชั้น
You were showing off big time and now look what happens.ก็อยากโชว์เท่นักทำไม สมน้ำหน้า.
If they're dead, hell, go piss on their graves,ถ้าเขาตาย ก็สมน้ำหน้าแล้ว
Glad. Smashed it in pretty good, didn't it? Fantastic.มันพังยับเยินน่ะดีแล้ว สมน้ำหน้าคุณ
That's right. Peace~!ใช่แล้วล่ะ สมน้ำหน้า
Mother fucker, he got what he deserved.อ้าไอ้เหี้ย สมน้ำหน้า
Yeah, that was good. Here, let me talk to him.สมน้ำหน้า มานี่ ฉันบอกเขาเอง
Oh, you're not letting me?โอ้โห น้ำหน้าอย่างเจ้าน่ะเรอะ มีปัญญา?
With a classic "neener-neener"?หรือคลาสิคแบบ สมน้ำหน้ากระลาหัวเจาะ
Sucker. But that guard would totally remember me.สมน้ำหน้า แต่ยามคนนั้นต้องจำผมได้แน่
Suck on that, Sheldon Cooper."สมน้ำหน้า เชลด้อน คูเปอร์
Did you pack that hideous bath mat that your mom made for you?เธอเอาได้พรมอาบน้ำหน้าตาประหลาดนั่นมาด้วยหรือเปล่า นั่นแม่คุณทำให้คุณหรือเปล่า
Then laugh at your very well-deserved misfortune?แล้วจากนั้นผมก็จะได้หัวเราะสมน้ำหน้าคุณ
Start cliff diving in Acapulco at the age of 38.เริ่มดำน้ำหน้าผาใน Acapulco ที่อายุ 38
When I first met Stu, I was not quite sold.เห็นสตูครั้งแรกผมก็ไม่เชื่อน้ำหน้าแล้ว
Serves me right for not changing the locks.สมน้ำหน้าตัวเองจริงๆ ที่ดันไม่เปลี่ยนกุญแจ
Nope. Embarrassed enough.ไม่ สมน้ำหน้าเป็นบ้าเลย
At the end of the day, you deserve each other.แล้ววันนี้คุณจะต้องสมน้ำหน้าตัวเอง
No, no, no. No one's buying that, honey. No one's buying that, Vera.ไม่ๆๆ ไม่มีใครเชื่อน้ำหน้าเธอแล้ว ไม่มีใครเชื่อเธอแล้ว เวร่า
You're here to gloat.คุณมาที่นี่เพื่อมองอย่างสมน้ำหน้า
But also means it's gonna be cloudy, so, chew on that.แต่ฟ้าก็จะอึมครึมไม่มีแดด ฉะนั้น... สมน้ำหน้าแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นำหน้า
Back to top