ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นานมาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นานมาก*, -นานมาก-

นานมาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นานมาก (adv.) quite long (time) See also: so long (time), very long (time)
นานมาก (adv.) for a long time See also: age-old, for ages, everlastingly Syn. นมนาน Ops. เร็ว, ไว
นานมาก (adv.) for a long time See also: agelong, lastingly Syn. นมนาน, นาน
นานมาก (v.) be agelong See also: be a long time Syn. นมนาน Ops. ไว
นานมาก (adv.) for a long time Ops. ไว, เร็ว
นานมาก (adv.) long time See also: lengthy period of time Ops. ชั่วครู่, แป๊บเดียว
English-Thai: HOPE Dictionary
royal timen. ช่วงเวลาที่สนุกสนานมาก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Autochthonous คนดั้งเดิม ใช้เรียกคนที่เกิดในดินแดนที่คนอาศัยอยู่ และมีบรรพบุรุษเป็นผู้ที่เกิดและอาศัยอยู่เดิมในอาณาเขตนั้นมานาน และถ้าเป็นพวกกลุ่มคนที่อยู่ในเขตนั้นมาแต่โบราณนานมาก จะเรียกว่า คนพื้นเมืองดั้งเดิม (aboriginal) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
from the year dot (idm.) นานมาก See also: ยาวนานมาก
time out of mind (idm.) นานมาก See also: ยาวนานมาก, นานจนจำไม่ได้
till the cows come home (idm.) นานมาก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ยาวนานมาก
the year dot (idm.) นานมากๆ (คำไม่เป็นทางการ) See also: นานโข, ยาวนานมาก
the year one (idm.) นานมากๆ (คำไม่เป็นทางการ) See also: นานโข, ยาวนานมาก
endlessness (n.) เวลาที่ยาวนานมาก See also: ราวกับว่าเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมาก Syn. forever
eon (n.) ระยะเวลาที่ยาวนานมากเกินกว่าจะวัดได้ Syn. aeon, age
eternity (n.) เวลาที่ยาวนานมาก See also: ราวกับว่าเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมาก Syn. endlessness, forever
in a month of Sundays (idm.) ยาวนานมาก
kill oneself with laughter (idm.) สนุกสนานมาก See also: รื่นเริงมาก
kill oneself with mirth (idm.) สนุกสนานมาก See also: รื่นเริงมาก
revel in (phrv.) สนุกสนานมากกับ See also: สำราญกับ Syn. riot in
since the year dot (idm.) ยาวนานมาก See also: นานมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It has been a long time since I last came hereมันนานมากแล้วนับแต่ที่ฉันมาที่นี่ครั้งล่าสุด
I'm not sure I'll be studying it much longer!ฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะเรียนรู้มันนานมากไปกว่านี้ได้อีก
I haven't cared about anyone for so longฉันไม่ได้สนใจใครมานานมากแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Taking the long way home, you know.ใช้เวลากลับบ้าน นานมาก คุณก็รู้
You know I will. So long, motherfucker.คุณรู้ว่าฉันจะ นานมาก ไอสารเลว
I've been here so, so long, Benny, seen all the outcomes, all the patterns a trillion times.ช้ันอยู่มานาน นานมาก เบนน่ี เห็นมาหมดทุกอย่าง มันเป็นรูปแบบ เป็นล้านๆครั้ง
And I mean, way too soon.ซึ่งก่อนแบบ นานมาก
Way back... before you.นานมาก ๆ ... ก่อนเจอนาย
So long ago, you probably thought he was your friend-- which is not sad-- that's just stupid.นานมาก คุณอาจจะคิดว่า เขาเป็นเพื่อนของคุณ ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าเศร้า แต่เป็นเรื่องที่โง่เง่า
A long lunch... at Tipton's reef.นานมากๆ ที่ทิปตันส์ รีฟ
I've been living like this long before you even got locked in the painting.นานมากกว่าที่เธออยู่ในรูปภาพนั่นอีก
Took them forever.นานมากกว่าพวกเค้าจะมา
That is a long time to be inside.นานมากจริงๆ ที่อยู่แต่ข้างใน
So much for homecoming.นานมากสำหรับงานโฮมคัมมิง
It's been a long time since we met one of us that actually wanted to hang out with.นานมากเลย ที่เราพบกับพวกเดียวกัน แล้วอยากให้เราไปเที่ยวด้วย
It's been a long time since we all met as kids.นานมากเลยนะ ตั้งแต่เรายังเด็ก
It's been a long time since I've been able to tolerate him like this.นานมากเลยนะ ที่ฉันจะทนอยุ่กับมันได้นานแบบนี้
Right, our village haven't got this many trees in a long timeนานมากเเล้วที่หมู่บ้านเราไม่มีต้นไม้มากมายอย่างงั้
For a long time, actually. A long time.นานมากแล้ว จริงๆ ก็นานมาก
So long I can't remember.นานมากแล้ว ฉันจำไม่ได้
It's been a while since I had one suitor, let alone two.นานมากแล้ว ที่ฉันมีแฟนคนเดียว ไม่ต้องพูดถึง 2 คนหรอก
For the longest time, I was so mad at you for going off on that population control officer back in Chicago.นานมากแล้ว ที่ผม โกรธที่พ่อไม่ควบคุมอารมณ์ กับจนท.หน่วยควบคุมประชากร ที่ชิคาโก้
For so long, my heart has been emptyนานมากแล้ว ที่หัวใจข้ามันว่างเปล่า
A long time. Let's not put a number on it.นานมากแล้ว อย่าพูดถึงเรื่องพวกนั้นเลย
A long time ago, you took something from me.นานมากแล้ว เธอเอาของบางอย่างจากฉันไป สิ่งเดียวที่ฉันต้องการมากที่สุด
Since long before you came along.นานมากแล้ว.. ตั้งแต่ก่อนคุณมาอีกค่ะ
Long time since I've been in shop class.นานมากแล้วตั้งแต่ผมอยู่ในชั้นเรียนฝึกอาชีพ
It's been so long since you last came out of your house.นานมากแล้วที่คุณไม่ได้ออกจากบ้านเลย
It's been a long time since I've dated.นานมากแล้วที่ผม ไม่เคยออกเดท
It's been a long time since I touched a piano.นานมากแล้วที่ผมไม่ได้แตะเปียโนเลย
It's long past time she came home.นานมากแล้วที่เธอไม่ได้กลับบ้าน--
It's been a long time since anybody asked me that.นานมากแล้วที่ไม่มีใครถามฉันแบบนี้
Long time particularly for Bratva captain.นานมากแล้วนะ ที่ไม่เจอกันในนามของกัปตันบราทวา
It's been a long time, Joanna.นานมากแล้วนะ โจแอนนา
It's been a long time, brother.นานมากแล้วนะ, พี่น้อง
It's been awhile since the four of us have been together. So let's PARTY!นานมากแล้วนี่ ที่พวกเราไม่ได้ฉลองกันเลย งั้นไปฉลองกัน
It's been a long time. You haven't changed.นานมากแล้วสินะ คุณไม่เปลี่ยนไปเลย
Keeping out of trouble?นานมากแล้วสินะ หลบปัญหางั้นเหรอ?
Long time no seeนานมากแล้วสินะที่ไมได้เห็นท่าน
A pity it should be idle all these years.เสียดาย มันถูกทิ้งไว้เปล่าประโยชน์ ทั้งหมดนานมาก
It was just that I looked at him for a very long time.มันเป็นเพียงแค่ว่าผมมองที่เขามาเป็นเวลานานมาก
Then suddenly, he saw a dark shadow... ... that took so long to pass the boat that he couldn't believe its length.ทันใดนั้นเขาเห็นเงาดำ ที่ใช้เวลานานมากที่จะผ่านเรือ ว่าเขาไม่สามารถเชื่อว่าความ ยาวของมัน
Away we will go And every day we will growเราจะไปด้วยกัน สนุกสนานมากขึ้นทุกวัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นานมาก
Back to top