ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นับว่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นับว่า*, -นับว่า-

นับว่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นับว่า (v.) regard as See also: count as, reckon as Syn. ถือว่า
นับว่าเป็น (v.) regard
English-Thai: HOPE Dictionary
count(เคาทฺ) {counted,counting,counts} v.,n. (การ) นับ,นับจำนวน,นับค่า,คิด,คิดว่า,นับว่า,ถือ,เข้าใจว่า,หวังว่า.มขุนนางยุโรปที่มี่ตำแหน่งฐานะเท่าท่านเอิร์ลของอังกฤษ -Phr. (count beyond นับไม่หมด นับไม่ไหว) -Phr. (count down นับย้อนกลับ นับถอยหลัง (ไปยังศูนย์)) -
electronic mailไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ตัวย่อว่า e-mail หมายถึงการสื่อสารหรือการส่งข้อความ โน้ต หรือบันทึกออกจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ผ่านไปเข้าเครื่องปลายทาง (terminal) หรือเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยส่งผ่านทางระบบเครือข่าย (network) ผู้ส่งจะต้องมีเลขที่อยู่ (e-mail address) ของผู้รับ และผู้รับก็สามารถเปิดคอมพิวเตอร์เรียกข่าวสารนั้นออกมาดูเมื่อใดก็ได้ โดยปกติ จะไม่มีการพิมพ์ข้อความหรือข่าวสารนั้นลงแผ่นกระดาษ นับว่าเป็นการประหยัดกระดาษไปได้ส่วนหนึ่ง โดยทั่วไป ถือกันว่าเป็นงานส่วนหนึ่งของสำนักงานอัตโนมัติ (office automation) ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอันมาก
laser diskจานเลเซอร์เป็นจานบันทึกชนิดหนึ่งที่ใช้แสงเลเซอร์ช่วยในการบันทึกและล้างข้อมูล มีความจุมากกว่าจานบันทึกธรรมดามาก (ประมาณ 600 เมกะไบต์ ถึง 1.3 กิกะไบต์) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว ข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือ ทนทานต่อการขูดขีด ในการใช้ ต้องมีหน่วยบันทึกหรือหน่วยขับ (drive) พิเศษ ต่างไปจากหน่วยจานบันทึกธรรมดา ปัจจุบัน นิยมนำมาใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์มากขึ้น มักใช้บรรจุโปรแกรมหรือข้อมูลที่ต้องไม่มีการแก้ไข (เช่นพจนานุกรม) ราคาถูกลงมาก และนับว่าคุ้มค่า (มีลักษณะเหมือนจานบันทึกเพลงหรือภาพยนตร์) มีความหมายเหมือน compact disk
typeset qualityคุณภาพเยี่ยมหมายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ได้ด้วยความละเอียด (resolition) 1200 ถึง2540 จุดต่อนิ้ว ซึ่งนับว่าคมชัดมาก (เครื่องพิมพ์คุณภาพพอใช้ได้จะมีความละเอียดประมาณ 300 - 600 จุดต่อนิ้วเท่านั้น)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
count as (phrv.) นับว่าเป็น See also: ถือว่าเป็น, สมควรเป็น Syn. reckon as, regard as
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't change the subject! What was your dream again?นับว่า ข้าเหลืออายุอีกเท่าไหร่
Reckon I'm more scared of Dad.นับว่าฉันกลัวมากกว่าพ่ออีก
That is very courageous of you, Senator, but far too dangerous.นับว่าท่านกล้าหาญยิ่งนัก ท่านวุฒิฯ แต่ว่าเป็นอันตรายเกินไป
Low for a cop killer.นับว่าน้อยสำหรับมือฆ่าตำรวจ
You really don't get what I'm saying.นับว่านายยังโชคดีนะ จะไปไหนก็ไปเถอะ
Lucky me. What is it that I can help you with?นับว่าผมโชคดี แล้วจะให้ผมช่วยอะไรคุณได้บ้าง
That's off to a reasonably good start.นับว่าสมเหตุสมผล เริ่มได้ดี
It's a good number considering the fallout from...นับว่าสูงแล้ว หลังจากการเหตุ...
As to that, most unfortunate. No one regrets more than I.นับว่าเคราะห์ร้ายมาก ไม่มีใครเสียใจเท่าฉัน
It is a mistake to underestimate them.นับว่าเป็นข้อผิดพลาด ที่ประเมินพวกเขาต่ำไป
That's gotta count for something.นับว่าเป็นสิ่งที่ต้อง
It'd be a privilege.นับว่าเป็นสิทธิพิเศษ
I would regard it a great honor, sire, to defend thy kingdom and our homeland.นับว่าเป็นเกียรติกับข้ามากเลย ฝ่าบาท เพื่อปกป้องอาณาจักร และบ้านเกิดของเรา
It was a pleasure doing business with y'all.นับว่าเป็นเกียรติที่ได้ทำธุรกิจกับคุณ
It's a good job you don't have anything of any actual importance to keep secret, isn't it?นับว่าเป็นเรื่องดีนะ ที่เจ้าไม่มีเรื่องสำคัญอะไร ที่ต้องเก็บเป็นความลับ ใช่มะ
Early, compared with other kids in Ukraine.นับว่าเราได้มีคอมพิวเตอร์ใช้ก่อนเด็กคนอื่นๆ ในยูเครน
This is strange.นับว่าแปลกมาก\เค้าน่าจะอยู่
I just want to know one simple thing. When do I get to become an Islander?เเค่อยากรู้อย่างนึง ฉันจะนับว่าเป็นชาวเกาะเมื่อไหร่
But in an Olympic year, the qualifiers count as an international race.แต่ในโอลิมปิก ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกได้ นับว่าผ่านคุณสมบัติแล้ว
I suppose so, considering it's Wales.ก็คงอย่างนั้น ถ้าไม่นับว่านี่คือเวลส์
That's great that there are offers, but I don't really think he's ready for that.เข้าใจ ก็นับว่าเป็นข้อเสนอที่ดี แต่ชั้นคิดว่าเขายังไม่พร้อม
Watching that bitch violate my car doesn't count as a date.ให้ยัยนั่นมาทำรถฉันเละ ไม่นับว่าไปออกเดท
Knowing you has been a blessing.การที่ผมได้รู้จักคุณ นับว่าเป็นโชคอันยิ่งใหญ่สำหรับผมแล้วล่ะ...
I've had very good feedback on your work.การตอบรับจากงานของคุณนั้น นับว่าดีทีเดียว
I wonder if she's all right lf she can fix cars at her age... she must be brightสงสัยว่าเด็กนั่นจะเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าอายุขนาดนี้ซ่อมรถเป็น ก็นับว่าฉลาดมาก
You're still alive. That's something.แกยังรอดมาได้ นั่นนับว่ายอดแล้ว
Oh, actually, apart from internships and part-time jobs to pay for school, this is my first real job.จริงๆ แล้วเคยฝึกงานแล้วทำ part-time หาเงินเรียน งานนี้นับว่าเป็นงานแรกของฉัน
By far, the largest downpour that any city in India has ever received.ถึงตอนนี้ นับว่าเป็นฝนที่ตกหนักที่สุด เท่าที่เมืองใดๆในอินเดียเคยมี
Babinkian knew about that shellfish allergy- that's intent,right?บาบินเคียนรู้เรื่องอาการแพ้อาหารทะเลนั่น นั่นนับว่าเจตนาใช่ไหม?
Whoever did this got in a lucky shot or... is really good at handling a blade.ใครก็ตามที่ำทำมัน นับว่าโชคดี หรือไม่ก็... . เก่งในการใช้มีดใช่ย่อย
I know nothing of this trouble.้ กระัหม่อมไม่นับว่านี่เป็นปัญหาแต่อย่างใด
But I've had two children. Doesn't that count in my favour?แต่ฉันมีลูกสองคน ไม่นับว่าในความโปรดปรานของฉันได้อย่างไร
To me, sir, that's nothing short of a miracle.สำหรับผมนี่นับว่าปาฏิหาริย์แล้ว
You count what's in here, and put it in here. Have fun.เธอนับว่ามีอะไรอยู่ในนี้, และเอามันไปวางตรงนี้ ทำให้ดีนะ
Pretty good results, no?ก็นับว่าได้ผลดีแฮะ ว่าไหม ?
Are all the patients accounted for?คนไข้ทุกราย ได้นับว่าอยู่ครบมั้ย?
I am sure that counts as an alibi?ฉันแน่ใจว่านั้นคงนับว่า ฉันให้การปฏิเสธรึเปล่า?
That wasn't part of the plan. Okay?นั่นไม่นับว่าเป็นส่วนหนึ่ง ของแผนน่ะ โอเค?
Better to serve a good man than to rule with an evil one.เป็นเพียงทาสรับใช้คนดี ก็นับว่าดีกว่าเป็นผู้ปกครองที่ชั่วร้ายอย่างเจ้า!
If you two wanna kiss it won't count as cheating.ถ้าเธอสองคนอยากจะจูบกันละก็ ฉันจะไม่นับว่าเป็นการโกงหรอกนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นับว่า
Back to top