ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำจาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำจาก*, -ทำจาก-

ทำจาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำจาก (v.) make of
English-Thai: HOPE Dictionary
acetate(แอส' ซิเทท) n. เกลือหรือ ester ของ acetic acid, เส้นใยสังเคราะห์ที่ทำจากสารประกอบ acetic ester ของเซลลูโลส
agar(อา' การ์, แอก' การ์) n. ผลิตผลคล้ายวุ้นทำจากสาหร่ายทะเล, อาหารเลี้ยงเพาะเชื้อ ที่ผสมด้วย agar., Syn. agar-aga
ale(เอล) n. เครื่องดื่มที่ทำจากข้าว, มีแอลกอฮอล์ 6% โดยปริมาตร -alehouse n.
amadou(แอม' มะ ดู) n. สารคล้ายฟองน้ำที่ทำจากเชื้อราจำพวก Polyporus (Fomes) fomentarius (a spongy substance)
amandine(อา' มันดีน, แอม' มะดีน) adj. ซึ่งเตรียมหรือทำจากผล almond
amberoid(แอม' เบอรอยดฺ) n. อำพันสังเคราะห์ ที่ทำจากการอัดเรซิน (resins) ณ ที่อุณหภูมิสูง., Syn. ambroid
angora(แองโก' ระ) n. ขนแพะของชนกระค่ายพันธุ์ Angora, สิ่งทอที่ทำจากขนดังกล่าว. =Ankara., Syn. Angora wool
brewage(บรู'เอจ) n. เหล้าที่ทำจากข้าวมอลท์
cassis(แคส'ซีส) n. เหล้าที่ทำจากลูกเกดดำ
ccd memoryหน่วยความจำแบบซีซีดีย่อมาจาก charge coupled device memory (หน่วยความจำแบบอุปกรณ์ถ่ายเทประจุ) หมาย ถึงหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ที่ทำจากซิลิคอนชิป (silicon chip) ซึ่งสามารถเปลี่ยนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าไปเป็นประจุไฟฟ้า และสามารถบันทึกข้อมูลลงในจานแม่เหล็ก (disk) ได้ เหมาะสำหรับงานที่เรียกใช้ข้อมูลในหน่วยความจำตามลำดับ (sequential) หน่วยความจำชนิดนี้ทำงานช้ากว่าแรม (RAM) แต่เร็วกว่าแบบแม่เหล็ก
fiber opticsวิทยาการเส้นใยนำแสงหมายถึง เรื่องราวเกี่ยวกับเส้นใยแก้วซึ่งใช้วัสดุที่ทำจากใยแก้วหรือพลาสติก ใช้เป็นพาหะนำสัญญาณแสง ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูล หรือการสื่อสารข้อมูล ปัจจุบันนิยมใช้กันมากในระบบเครือข่าย นับเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงอีก อย่างหนึ่ง ที่เข้ามาแทนสายเคเบิล เพราะสื่อสารได้เร็วกว่าและรับส่งข้อมูลได้ทีละมากกว่า
gallium arsenide(แกลเลียมอาร์เซไนด์) เป็นโลหะผสมชนิดหนึ่งที่ใช้ทำชิป (chip) ทำให้สามารถทำงานได้เร็วกว่าชิปที่ทำจากซิลิคอน (silicon)
ghee(จี) n. เนยเหลวชนิดหนึ่งที่ทำจากนมวัวและนมควาย
grogram(กรอก'แรม) n. สิ่งทอหยาบที่ทำจากใยไหม,ไยโมแฮร์หรือขนสัตว์
guano(กวา 'โน) n. ปุ๋ยธรรมชาติที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยมูลจาก นกทะเล,ปุ๋ยที่ทำจากปลา
iron(ไอ'เอิร์น) n. ธาตุเหล็ก ,สิ่งที่แข็งแกร่ง,วัตถุที่ทำจากเหล็ก, See also: irons n.,pl. โซ่ตรวน -Phr. (in irons ถูกล่ามโซ่ตรวน) adj. ทำด้วยเหล็ก,คล้ายเหล็ก,แข็งแกร่งคล้ายเหล็ก,โหดเหี้ยม,ทารุณ,แข็งแรง. vt. รีดด้วยเตารีด,ใส่เหล็ก,ใส่โซ่ตรวน. vi. รีดผ้
lambskin(แลม'สคิน) n. หนังลูกแกะ,แผ่นหนังเขียนหนังสือที่ทำจากหนังสือลูกแกะ
margarin(มาร์'จะรีน) เนยเทียมที่ทำจากน้ำมันพืช (บางทีผสมกับน้ำมันสัตว์และน้ำนม) ,=oleomargarine (ดู)
margarine(มาร์'จะรีน) เนยเทียมที่ทำจากน้ำมันพืช (บางทีผสมกับน้ำมันสัตว์และน้ำนม) ,=oleomargarine (ดู)
mead(มีด) n. เหล้าชนิดหนึ่งที่ทำจากการหมักน้ำผึ้งและน้ำ
mohair(โม'แฮรฺ) n. ผ้าหรือสิ่งทอที่ทำจากขนแพะแองโกรา
rayon(เร'ออน) n.ไหมสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง,สิ่งทอที่ทำจากใยสังเคราะห์นี้
sake(เซค) n. ผลประโยชน์,ความเห็นแก่.....วัตถุประสงค์,จุดมุ่งหมาย,มูลเหตุ,เหตุ,เหล้าสาเกของญี่ปุ่นทำจากข้าว., Syn. motive,purpose,aim
scotch whiskyn. เหล้าวิสกี้ที่ทำจากสก๊อตแลนด์ (โดยเฉพาะจากข้าวบาร์เลย์)
shagreen(ชะกรีน') n. หนังที่มีลายเป็นจุด ๆ ที่ทำจากหนังม้า ฉลาม,แมวน้ำและสัตว์อื่น ๆ ,หนังหยาบจากปลาฉลามบางชนิดใช้ขัดวัสดุอื่น ๆ adj. หุ้มหรือทำด้วยหนังดังกล่าว, Syn. shagreened
optical fibreเส้นใยนำแสงหมายถึงวัสดุที่ทำจากใยแสง หรือพลาสติก ที่สามารถสะท้อนแสง หรือแสงผ่านทะลุได้ ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลหรือสื่อสารข้อมูลแบบหนึ่ง สามารถถ่ายเทข้อมูล ได้ทีละมาก ๆ และทำได้รวดเร็ว เช่น สามารถส่งเอกสาร 2700 หน้าได้ภายในเวลาเพียง 6 วินาที ในปัจจุบัน เชื่อกันว่า ราคาโดยรวมถูกกว่าการถ่ายโอนข้อมูลด้วยวิธีอื่น
remote batch processingการประมวลผลแบบกลุ่มระยะไกลหมายถึง การประมวลผลแบบเป็นกลุ่มที่เครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยรับข้อมูล และหน่วยแสดงผลไม่ได้อยู่ในบริเวณเดียวกัน การป้อนข้อมูลทุกอย่างทำจากเครื่องปลายทาง (terminal) ที่อยู่ห่างไปจากบริเวณที่ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลทำได้โดยผ่านสายโทรศัพท์ สายเคเบิล ไมโครเวฟ หรือดาวเทียม การแสดงผลอาจออกผลได้ทั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือที่เครื่องปลายทางดู batch processing ประกอบ
spruce(สพรูส) n. ต้นสนสกุลPiceaมีใบรูปเข็มสั้น,ไม้ของต้นดังกล่าว adj. ทำจากไม้ดังกล่าว,มีต้นสนดังกล่าวขึ้นมาก,เรียบร้อย,งดงาม,โก้ vt. ทำให้เรียบร้อย,ทำให้งดงาม,แต่งจนเรียบร้อย,แต่งจนงดงาม,แต่งจนโก้., Syn. trim,neat
tapioca(แทพพิโอ'คะ) n. มันสำ-ปะหลัง,สาคูที่ทำจากมันสำปะหลัง
tincture(ทิงคฺ'เชอะ) n. ทิงเจอร์,สารละลายแอลกอฮอล์ด้วยยาที่ทำจากสัตว์หรือพืชหรือสารเคมี,สีย้อม,สี,ลักษณะเฉพาะ,กลิ่น,รอย,แต้ม vt. ทาสี,ทำให้เกิดสี,แช่., Syn. tint
turkish toweln. ผ้าเช็ดตัวขนยาวที่ทำจากผ้าฝ้าย
wheaten(วีท'เทิน) adj. ทำจากแป้งหมี่,ทำจากแป้งข้าวสาลี,เกี่ยวกับข้าวสาล'
English-Thai: Nontri Dictionary
gold(adj) ทำด้วยทอง,ทำจากทอง,คล้ายทอง,มีสีทอง
graham(adj) ทำจากแป้งที่ยังไม่ได้ร่อน
wheaten(adj) ทำจากข้าวสาลี,ทำด้วยแป้งสาลี
wire(adj) ทำด้วยลวด,ทำจากลวด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bulletin boardกระดานข่าว, กระดานข่าว, บอร์ดประกาศBulletin board หมายถึง กระดานข่าว กระดานข่าวมีไว้สำหรับติดประกาศข้อความต่าง ๆ เช่น เพื่อโฆษณารายการที่ต้องการหรือเพื่อประกาศหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ กระดานข่าวมักจะทำจากวัสดุเช่นไม้ก๊อกเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดประกาศข้อความเพิ่มเติมหรือเอาข้อความออกได้ง่าย ในปัจจุบันใช้กระดานข่าวแม่เหล็กแทนกระดานไม้ก๊อกกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากไม่ต้องมีปัญหาเสื่อมสภาพจากการปักหมุดและการถอนหมุดตลอดเวลา
Calenderเครื่องอัดรีดคือเครื่องที่ประกอบด้วยชุดของลูกกลิ้งจำนวน 2 ถึง 4 ลูก เรียงตัวกันในแบบต่างๆ โดยทั่วไป ลูกกลิ้งแต่ละลูกจะทำจากเหล็กหล่ออย่างดี ผิวหน้าขัดเรียบ ด้านในลูกกลิ้งจะมีการเจาะรูให้เป็นโพรงเพื่อติดตั้งระบบทำความร้อนและทำ ความเย็น เช่นเดียวกับลูกกลิ้งที่ใช้ในการผสมยางและระยะห่างระหว่าลูกกลิ้งสามารถปรับ ให้กว้างหรือแคบได้ตามความต้องการ โดยทั่วไปเครื่องอัดรีดนิยมใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นแผ่นเรียบ มีความหนาและความกว้างสม่ำเสมอ หรือเพื่อการฉาบยางบางๆ ลงบนผ้าหรือแผ่นใยลวด (coating) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ สายพานลำเลียง ยางแผ่นเรียบใช้ในงานปูพื้นต่างๆ เช่น ยางแผ่นปูอ่างน้ำ ยางบุถัง เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
chemical fertilizerปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยที่ทำจากสารเคมีซึ่งมีธาตุที่พืชต้องการ นิยมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
coaxial cableสายโคแอกซ์, สายนำสัญญาณที่ต่อจากเสาอากาศเครื่องรับโทรทัศน์หรือสายเคเบิลทีวี ตัวสายประกอบด้วยลวดทองแดงที่เป็นแกนหลักหนึ่งเส้นหุ้มด้วยฉนวนเพื่อป้องกันกระแสไฟรั่ว จากนั้นจะหุ้มด้วยตัวนำซึ่งทำจากลวดทองแดงถักเป็นร่างแหเพื่อป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสัญญาณรบกว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Diodeไดโอดอุปกรณ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ p-n สามารถควบคุมให้กระแสไฟฟ้าจากภายนอกไหลผ่านตัวมันได้ทิศทางเดียว ไดโอดประกอบด้วยขั้ว 2 ขั้ว คือ แอโนด (Anode ; A) ซึ่งต่ออยู่กับสารกึ่งตัวนำชนิด p และ แคโธด (Cathode ; K) ซึ่งต่ออยู่กับสารกึ่งตัวนำชนิด n [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Joint รอยแยก รอยแยกของเนื้อหินเปลือกโลกที่เกิดจาก ความเค้นและความเครียด จึงทำให้เปลือกโลกพยายามแยกตัวออก เพื่อให้หมดภาวะความกดดัน ดังนั้น จึงพบเห็นเสมอว่าหินเกือบทุกแห่ง มีรอยแยก รอยร้าวอยู่ ถ้าหินสองฟากรอยแตกไม่เหลื่อมตัวกัน เรียกรอยแตกนั้นว่า รอยแยก ถ้าเหลื่อมตัวกันไป ก็เรียกว่า รอยเลื่อน (fault) โดยที่รอยแยกนั้นเกิดจากความกดดันดังกล่าวแล้ว แนวและความเอียงเทของรอยแยกจึงมักสม่ำเสมอทั่วผืนหินแถบนั้น และแสดงทิศทางการกระทำจากแรงเค้นด้วย แนวรอยแยกในผืนหินแถบหนึ่ง ๆ อาจมีมากกว่าทิศทางเดียวก็ได้ เพราะเกิดต่างกรรมต่างวาระกัน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
make of (phrv.) ทำจาก See also: สร้างจาก, สร้างด้วย Syn. fashion from, form from, make from, make out of, produce from
concrete (vt.) ทำจากคอนกรีต Syn. cement, monolithic
eclectic (adj.) ทำจากสิ่งที่มาจากหลากหลายแหล่ง
concoct (vt.) ทำจากหลายส่วนประกอบ
string (adj.) ทำจากเชือก See also: ทำจากสายป่าน
wheaten (adj.) ทำจากแป้งสาลีหรือข้าวสาลี
rustic (adj.) ทำจากไม้หยาบไม่ประณีต
agar (n.) ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งคล้ายวุ้นทำจากสาหร่ายทะเล
ale (n.) เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่ทำจากข้าวมอลต์
almond (adj.) ที่ทำจากอัลมอนด์
amber (adj.) ที่ทำจากอำพัน
batter (n.) ส่วนผสมที่ทำจากแป้ง นมและไข่ See also: ส่วนผสมของแป้งเค้กที่ผสมเสร็จแล้ว
batter (vt.) เคลือบด้วยส่วนผสมที่ทำจากแป้ง นมและไข่ See also: คลุมหรือหุ้มด้วยแป้งเค้ก
breakfast cereal (n.) อาหารเช้าที่ทำจากธัญพืช (มักจะรับประทานโดยใส่นม)
buck (n.) สิ่งที่ทำจากหนังสัตว์ See also: จำพวกกวาง, กระต่าย, แกะ, แพะ
buckram (n.) ผ้าเนื้อหยาบทำจากฝ้ายหรือลินิน
buff (n.) หนังที่ไม่ได้ย้อม มีลักษณะหนานุ่ม มักจะทำจากหนังควาย
buff (adj.) ที่ทำจากหนังควาย
cambric (n.) ผ้าเนื้อบางสีขาวทำจากฝ้ายหรือลินิน
carpetbag (n.) กระเป๋าที่ทำจากพรมใช้ในการเดินทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You and I both know that since a fine, genuine pashmina requires the annual growth of at least three Changra goats you and everyone in this market blend the yarn to give it more body.ทำจากขนแพะชันกรา ที่ปล่อยยาวทั้งปีอย่างน้อย 3 ตัว ทั้งเธอและคนอื่นๆ ในตลาดนี้ จึงผสมเส้นใยอื่นเข้าไป เพื่อเพิ่มน้ำหนัก
Lead. My mother bought it in a Casbah in Morocco.ทำจากตะกั่ว แม่ฉันซื้อให้ตอนที่อยู่เมืองแคสบาในโมรอคโค
What is that, white gold or something?ทำจากทองคำขาวหรืออะไรค่ะ
Now, that's ice. I might cry.ทำจากน้ำแข็งทั้งหมดเลยเหรอ
Uh, so, the victim's clothing was made of cotton, and his belt, shoes and the interior of the vehicle, they were all synthetic.ทำจากผ้าฝ้าย และเข็มขัด รองเท้าของเขา และการตกแต่งภายในรถ ทั้งหมดเป็นสารสังเคราะห์
Made of plastic.ทำจากพลาสติก เธอคือ Vicki หุ่นยนต์ตัวเมีย
Was it made with dark magic?ทำจากมนตร์ดำหรือเปล่า?
It's made with coconut and pineapple and marshmallow fluff.ทำจากมะพร้าวและสัปปะรด และก็ ขนมมาร์ชเมลโลว์
Made from the roots of a tamboti tree.ทำจากรากของต้นแทมโบทิ
Different materials make different sounds.ทำจากวัสดุต่างกัน ก็จะทำให้เสียงต่างกันด้วย
What are they made of, some kind of elastic biopolymer adhesive?ทำจากอะไรอ้ะ ทำจากพลาสติกยืด.. แบบสองโมเลกุลรึปล่าว?
It was silver with two initials carved on it.ทำจากเงิน มีตัวอักษรย่อสลักไว้ 2 ตัว CC โอเค ขอบคุณค่ะ มารี
Graham. Talk to me. - Mommy?ทำจากแป้งที่ยังไม่ได้ร่อน พูดคุยกับผม
It's made of batter.ทำจากแป้งสาลีที่บางกว่า
Industrial polycarbonate.ทำจากโพลี่คาร์บอเนตแข็งพิเศษ
Bangs out a solid tune. Guaranteed not to split and a very good price.ทำจากไม้จริง รับประกัน ไม่มีการแตกปริแถมราคาน่าสนใจด้วย
Pies made from apples like these.พายที่ทำจากแอปเปิ้ลเช่นนี้
A bulletproof uniform. The material is as light as silk.ชุดกันกระสุน ทำจากผ้าไหมครับ
Little puppet made of pine, wake.หุ่นเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ทำจากไม้ สน ปลุก
A little wooden boy.เด็กเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ทำจากไม้
But remember, a boy who won't be good might just as well be made of wood.เด็กชายคนหนึ่งที่จะไม่ดี อาจจะเพียงแค่รวมทั้งจะทำจาก ไม้
The medicines are make-believe. The dressings are mere paper.ยาทั้งหลายที่ดูเหมือนจริง กับผ้าผ่อนที่เหมือนทำจากกระดาษ
You can tell by the sweat and the mess on his uniform.และระเบียบที่เขาทำจาก เครื่องแบบของเขา ไม่เห็นสวยเป็นเขาครับ?
It would not be made out of gold.มันต้องไม่ได้ทำจากทองคำ
"And vot do you make of zis, Herr Doktor...!""แล้วเธอคิดว่าหล่อนทำจากอะไรล่ะ ด็อกเตอร์?"
..in the world that aren't made out of stone... that there's a... there's something... inside that they can't get to... that they can't touch...in โลกที่ไม่ได้ทำจากหิน ... ว่ามี ... มีอะไรบางอย่าง ...
Perhaps I could get you some fluffy new slippers made from the heads of innocent and defenseless baby seals!บางที่ผมอาจจะช่วยหารองเท้าขนสัตว์... ...ที่ทำจากหัวของลูกแมวน้ำไร้เดียงสาให้ได้
And there's only one area of the jungle with red fungus-bearing acallas.ใช่ ในสายตาของมือสมัครเล่น ลูกดอกของเผ่าวาชูตูทำจากไม้ของต้นมิโมซ่า...
Go back to the village....อีกอันทำจากไม้จากต้นอคาลล่า
Our whole ship is made of food.- เธอพูดถึงอะไร? เรือทั้งลำทำจากอาหาร
It's like a memory from a dream.เหมือนความทรงทำจากความฝัน
It'll be the corporations that name everything.เพื่อพิสูจน์ว่ามันทำจากมือ, เป็นของแท้ที่แสนจะเรียบง่าย
What is it with this chick? She have beer-flavored nipples?ไอ้ผู้หญิงคนนี้มีดีอะไร เต้าทำจากเบียร์หรอ?
Wait till you see the native stone fireplace!เรามาดูเตาผิงทำจากหินจริงๆดีกว่าค่ะ
I'm going to show that female Headmaster what mettle I am made ofฉันจะแสดงให้เห็นอาจารย์ใหญ่ผู้หญิงเห็น สิ่งที่ฉันกล้าหาญที่ทำจาก
Bilbo had a shirt of mithril rings that Thorin gave him.บิลโบมีเสื้อที่ทำจากมิธริล ซึ่งธอรินมอบให้เขา
And for you, Samwise Gamgee Elven rope made of hithlain.และสำหรับเจ้า แซมไวส์ แกมจี... . เชือกเอลฟ์ ทำจากฮิธไลน์
You'll need to get a sponsor, attend meetings, but there's no reason you can't do that from your home.คุณจะต้องหาคนสนับสนุน เข้าประชุม แต่ก็ไม่มีเหตุผลที่จะทำจากบ้านไม่ได้
The second you land, those guys are gonna start poking and prodding to see what you're made of.วินาทีแรกที่คุณไปถึง คนพวกนั้นจะเริ่มผลักดันเธอ / เพื่อที่จะดูว่าเธอทำจากอะไร.
And then for my Hanukkah, my parents got me this pair of really expensive white-gold hoops.แล้วตอนนั้นพ่อแม่ชั้นซื้อมาให้คู่หนึ่ง มันแพงมากๆ ทำจากทองคำขาวเลยนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำจาก
Back to top