ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถ้าเช่นนั้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถ้าเช่นนั้น*, -ถ้าเช่นนั้น-

ถ้าเช่นนั้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ้าเช่นนั้น (conj.) in case that See also: in that case Syn. ถ้าอย่างนั้น, ถ้างั้น
English-Thai: HOPE Dictionary
and(แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน, Syn. also, moreover, plus, in)
so(โซ) adv. ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นนี้,ฉันนั้น,อย่างนั้น,อย่างยิ่ง,จริง ๆ ,มากยิ่ง,โดยแน่แท้,เหตุฉะนั้น,เหตุฉะนี้,แล้วทำไม. conj. ดังนั้น,ถ้า,ถ้าเช่นนั้น,โดยมีเงื่อนไขว่า,เพียงแต่,ขอให้ pron. ดังนั้น,เช่นนั้น,จนกระทั่ง,จนถึงกับ,ในราว,ราว ๆ นั้น,ประมาณ interj. คำอุทาน,เมินเฉย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Well, you must need it backถ้าเช่นนั้น คุณคงต้องอยากได้มันคืนแน่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm, I'm here with, um...โดยการเพ้อฝันหรอกนะ ถ้าเช่นนั้น คุณมาทำอะไรที่นี่ แล้วฉันอยู่ที่นี่กับ อื่ม...
If laying down my life will spare the people of Camelot then that is what I must do.ถ้าต้องสละชีวิตของข้า เพื่อประชาชนแห่งคาร์เมล็อต ถ้าเช่นนั้น นั่นคือสิ่งที่ข้าต้องทำ
Raise, in favor of conviction.ถ้าเช่นนั้น ,กรุณาออกเสียงหากเห็นว่ากระทำผิด
Very well, then.ถ้าเช่นนั้น ก็... đ·a ce'nná·n kº...
If it pains you, put an end to it.ถ้าเช่นนั้น ก็ช่วยข้าสิ
I'll go for D. London.ถ้าเช่นนั้น ก็เป็นไปได้ว่าจะมีละครสัตว์เคมบริจด้วย ไม่ใช่เหรอ
Then God go with you... for none of us will.ถ้าเช่นนั้น ขอพระเจ้าคุ้มครอง เพราะท่านเจอกับพวกเราแน่
I think I've just had, hadn't I?ถ้าเช่นนั้น คุณก็มั่นใจที่ข้อ ซี ใช่หรือไม่
So, you can see my friend, and you can hear everything she says, too?ถ้าเช่นนั้น คุณมองเห็นเพื่อนผมใช่ไหม และคุณก็ได้ยินทุกอย่างที่เธอพูดด้วยใช่ไหม?
So you have 2 bodies with ligature marks-ถ้าเช่นนั้น คุณมี 2 ศพแล้วที่มีรอยรัด
In that case, how do you know her?ถ้าเช่นนั้น คุณรู้จักเธอได้อย่างไร
Then go and find out what is happening.ถ้าเช่นนั้น จงไปสืบหามาว่าเกิดอะไรขึ้น
All righty, then.ถ้าเช่นนั้น ทุกอย่างก็เรียบร้อยดี
Then maybe I don't want to be a princess anymore!ถ้าเช่นนั้น บางทีลูกก็ไม่อยากจะเป็นเจ้าหญิงหรอก!
Then, we shall follow you.ถ้าเช่นนั้น พวกเราจะไปกับท่าน
Then their tattoo is fakeถ้าเช่นนั้น รอยสักของเค้าก็เป็นของปลอม
Then I will wear it forever.ถ้าเช่นนั้น หม่อมฉันก็จะขอสวมมันไปตลอดชีวิต
You and your patch of felt will stay together, then.ถ้าเช่นนั้น เจ้ากับนางก็ไปอยู่ด้วยกัน
Very well. Have you considered my offer?ถ้าเช่นนั้น เจ้าได้พิจารณาข้อเสนอของข้าหรือยัง
If he does, we have to be ready.ถ้าเช่นนั้น เราก็ต้องเตรียมตัว
Then, there's nothing more we have to talk about.ถ้าเช่นนั้น เราคงไม่มีอะไรต้องคุย
Well, then we must stop him.ถ้าเช่นนั้น เราต้องหยุดเขา
So we talk to the families,ถ้าเช่นนั้น เราไปคุยกับครอบครัวผู้ตายกัน
Fuck you, then.ถ้าเช่นนั้น แม่งไปตายซะ
Well then, in that case, perhaps it's time we let someone else try.ถ้าเช่นนั้น ในกรณีนี้ บางทีอาจจะถึงเวลาท่เราควรให้ใครบางคนลองพูดดู
In that case, you can deliver the message for me.ถ้าเช่นนั้น, เจ้าช่วยส่งข้อความให้ข้าหน่อย
Then, is this because of this?ถ้าเช่นนั้น, เป็นเพราะเรื่องนี้ใช่ไหม?
Also, we had a debt collector here yesterday asking questions.ถ้าเช่นนั้น, เรามีคนทวงหนี้ ที่เมื่อวานกำลังถาม
Then, from here on in,ถ้าเช่นนั้น.. จากนี้ไป
So this rugby is just a political calculation?ถ้าเช่นนั้น.. เรื่องรักบี้นี่ก็เป็น.. หนึ่งในหมากทางการเมืองของท่านเหรอคะ?
Then... even the members do not know each other.ถ้าเช่นนั้น... แม้แต่คนที่เป็นสมาชิกก็ไม่รู้จักสมาชิกคนอื่น
Then "Zetrov" it is.ถ้าเช่นนั้นก็ "เซตรอฟ"
Then take it back.ถ้าเช่นนั้นก็ยึดคืนมาสิ
Or D, Jack Hobbs.ถ้าเช้นนั้นก็อาจจะเป็น ข้อ"บี ริคกี้ พอนติ้ง" ก็ได้ หรือ ดี แจ๊ค ฮอบส์
So then it's personal.ถ้าเช่นนั้นก็เรื่องส่วนตัว
Then use your cover to stay clean.ถ้าเช่นนั้นก็ใช้ฉากหน้าให้ใสสะอาดสิ
So, can I give you a friendly slap? You can certainly try.ถ้าเช่นนั้นข้าขอสัมผัสท่านฉันท์มิตรบ้างได้ไหม ก็เอาสิ
Then forgive me, because I must be really stupid!ถ้าเช่นนั้นข้าต้องขอโทษด้วย ที่ข้าคงจะโง่มาก!
Then I believe we're at an impasse.ถ้าเช่นนั้นข้าเชื่อว่าพวกเราจนตรอก
Then my prayers have been answered.ถ้าเช่นนั้นคำสวดของหม่อมชั้น ก็ได้รับตอบสนองแล้วเพคะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถ้าเช่นนั้น
Back to top