ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถึงตาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถึงตาย*, -ถึงตาย-

ถึงตาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถึงตาย (v.) meet one´s death See also: meet one´s end Syn. จนตาย
English-Thai: HOPE Dictionary
capital(แคพ'พิเทิล) n. เมืองหลวง,ตัวเขียนใหญ่,ทุน,พวกนายทุน,หัวเสา,ยอดเสา adj. เกี่ยวกับทุน,สำคัญมาก,พื้นฐาน,เกี่ยวกับเมืองหลวง,เกี่ยวกับการสูญเสียชีวิต,มีโทษถึงตาย -Conf. capitol
deadly(เดด'ลี) adj. เป็นอันตรายถึงตายได้,เหมือนตาย,เดินพอ,แม่นยำที่สุด,น่าเบื่อที่สุด -adv. คล้ายตาย,เหลือเกิน,อย่างยิ่ง, See also: deadliness n. ดูdeadly, Syn. mortal,fatal,-A.safe
deathly(เดธ'ลี) adj. ทำให้ตาย,อันตรายถึงตาย,เกี่ยวกับการตาย. -adv. ในลักษณะของการตาย,อย่างยิ่ง,สุดเหวี่ยง, See also: deathliness n., Syn. deadly
fatal(เฟ'เทิล) adj. ซึ่งทำให้ตายได้,ถึงตาย,ร้ายกาจ,เป็นอันตราย,เคราะห์ร้าย,สำคัญมาก,เป็นเรื่องโชคชะตา, See also: fatalness n., Syn. deadly,lethal
fatality(ฟะแทล'ลิที) n. คนตายโดยอุบัติเหตุ,ความหายนะถึงตาย,อุบัติเหตุถึงตาย,โชคชะตา,พรหมลิขิต,ดวงจู๋, Syn. death,mortality
fateful(เฟท'ฟูล) adj. เป็นเรื่องความเป็นความตาย,ซึ่งพรหมลิขิตได้กำหนดไว้,ถึงตายได้,เป็นเวรกรรม,เป็นลางร้าย, See also: fatefulness n.
killing(คิล'ลิง) n. การฆ่า,การทำลาย,เหยื่อทั้งหมดที่ได้จากการล่า adj. ซึ่งถูกฆ่า,ถึงตาย,เหนื่อยอ่อน,ดึงดูดความสนใจ,ขบขันมาก,อดที่จะหัวเราะไม่ได้., See also: killingly adv.
lethal(ลี'เธิล) adj. เกี่ยวกับความตาย,ทำให้ตาย,เป็นอันตรายถึงตาย,ถึงตาย,ร้ายแรง., See also: lethality n. ดูlethal, Syn. fatal
leukemia(ลูคี'เมีย) n. โรคโลหิตชนิดหนึ่งที่มีเม็ดโลหิตขาวผิดปกติและมาก อาการอาจเฉียบพลันหรือเรื้อรังและถึงตายเสมอ., See also: leukemic adj. ดูleukemia leukaemic adj. ดูleukemia, Syn. leukaemia,leucemia
malignant(มะลิก'เนินทฺ) adj. ร้าย,มีภัย,มีเจตนาร้าย,อันตรายมาก,ถึงตาย,มักทำให้ตายได้., See also: malignantly adv., Syn. spiteful,vile
mortal(มอร์'เทิล) adj.ต้องตาย,เกี่ยวกับมนุษย์ที่ต้องตาย,เกี่ยวกับโลกนี้,ซึ่งทำให้ตาย,แก่ผู้ตาย,ปางตาย,อุกฤษฏ์,ร้ายกาจ,มหันต์,ถึงตาย., Syn. fatal ###A. immortal
pernicious(เพอนิซ'เชิส) adj. เป็นอันตราย,เป็นภัย,ถึงตาย,ร้ายแรง,ร้ายกาจ, See also: perniciousness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
capital(adj) มหันต์,อุกฉกรรจ์,สำคัญ,มีโทษถึงตาย,โต,มาก
deadly(adj) ร้ายแรง,มหันต์,ร้ายกาจ,ปางตาย,เต็มที่,ถึงตายได้
fatal(adj) เกี่ยวกับเคราะห์กรรม,ร้ายแรง,ถึงตาย,เป็นอันตราย,ร้ายกาจ
lethal(adj) ร้ายแรง,ถึงตาย,เกี่ยวกับความตาย
malignant(adj) ร้าย,ร้ายแรง,ถึงตาย
mortal(adj) เกี่ยวกับมนุษย์,ที่ต้องตาย,ถึงตาย,ร้ายแรง,มหันต์
mortally(adj) ร้ายแรง,ถึงตาย,มหันต์
pernicious(adj) ร้ายแรง,เป็นอันตราย,เสียหาย,ถึงตาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
deadly; fatal; lethal; mortal-ทำให้ตาย, -ถึงตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fatal dose; dose, lethalขนาดถึงตาย, ขนาดฆ่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mortalที่ทำให้ถึงตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sublethalเกือบถึงตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lethalผลเสียอย่างร้ายแรง, ทำให้ตาย, ถึงตาย [การแพทย์]
life spanช่วงอายุขัย, อายุขัย, ช่วงของชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงตาย เช่น สุนัขมีอายุขัยประมาณ 10 ปี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
killing (adj.) ถึงตาย Syn. fatal, mortal, lethal
curely (adj.) ซึ่งทำให้ถึงตาย See also: ซึ่งรักษาไม่ได้ Syn. deadly, incurable Ops. curable
deadly (adj.) เป็นอันตรายถึงตายได้ See also: เหมือนตาย Syn. destrucitve, mortal
destrucitve (adj.) เป็นอันตรายถึงตายได้ See also: เหมือนตาย Syn. mortal
fatal (adj.) ซึ่งทำให้ถึงตาย See also: ซึ่งรักษาไม่ได้ Syn. curely, deadly, incurable Ops. curable
mortal (adj.) ซึ่งทำให้ถึงตาย See also: ปางตาย Syn. deadly, fatal Ops. superficial
mortally (adv.) ขนาดถึงตาย See also: ขนาดหนัก, อย่างหนัก, อย่างรุนแรง Syn. very, deeply, seriously
vital (adj.) ที่ทำให้ถึงตายได้ Syn. fatal, lethal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm the one who ha to investigate it when your husband finally beats you to death.ฉันเป็นคนที่จะต้องสืบสวน ถ้าหากคุณถูกสามีทำร้าย ถึงตาย ในที่สุด
And shall die as Zilong's ghostsถึงตายก็ขอเป็นผีของจูล่ง
Anything, Brother Sum!ถึงตายก้อไม่เกี่ยงหรอก พี่!
There will be an afterlife for me. Will there be for you?ถึงตายไปข้าก็ได้ขึ้นสวรรค์ แล้วแกล่ะ จะได้ขึ้นมั๊ย
"To death" was the most frequent sentence."ถึงตาย" เป็นประโยคที่ใช้บ่อยที่สุด
I swear, you got to kill me before I fly.ฉันสาบาน ถึงตายก็ไม่ยอม
Three devices of such lethal cunning.อุปกรณ์ 3 ชิ้น ซึ่งตั้งเป็นกลอุบายถึงตายได้
Still in there. Why did you get killed?ยังตานายอยู่ ทำไมแกถึงตายได้
But to brave those icy waters would mean certain death.- ไม่ต้องสงสัย แต่การกล้าหาญในน้ำแข็งนี้ หมายถึงตายอย่างแน่นอน
If they hate someone, it's to the death.ถ้าพวกเขาเกลียดใครนั่นหมายถึงตาย
Pikul I'm bleeding to death.พิกัล ฉันเลือดออกถึงตาย
But no one's died in years. Someone vanishes occasionally.โหดมาก แต่ไม่มีใครถึงตาย บางคนอาจหายหน้าไปรักษาตัว
And that can be a fatal flaw.และนั่นก็เป็นข้อเสียถึงตายได้
It's also quite dangerous. The Mandrake's cry is fatal to anyone who hears it.แต่เสียงร้องของแมนเดรก ทำให้คนที่ได้ยินถึงตายได้
What else can we do? It's deadly businessไม่อะไร ถึงตายเชียวนะ
This was my idea. Now I'm really gonna fuck your shit up.คราวนี้ฉันจะจัดการแกให้ถึงตายเลย
Continued exposure to the approaching storm is deadly.การผจญพายุกลางแจ้งอาจถึงตายได้
The eighth, who was adopted away. You know why the bitchy queen died so miserably?แล้วรู้มั้ยว่าทำไมราชินีชั่วร้าย ถึงตายอย่างประหลาด?
Inflict the maximum amount of pain, so a guy wishes he'd just die, you know, and get it over with, but just can't quite get there.ลงโทษแบบเจ็บปวดสุดๆ จนร้องขอความตาย และเกือบตาย แต่ก็ไม่ถึงตาย
You give it a pull back, poor sucker's guts are hanging right out of his stomach, and he'll get a real good look at 'em, 'cause the wound's not fatal.แล้วดึงมันกลับ ลำไส้ของผู้น่าสงสารก็จะห้อยต่องแต่ง และเขาก็จะได้เห็น เพราะบาดแผลไม่ทำให้ถึงตาย
This is an important matter of life and death.นี่เป็นเรื่องสำคัญ ถึงตายเลยทีเดียว
I need to know why he died.ผมต้องรู้ให้ได้ว่าทำไมท่านถึงตาย
Why did Takada Kiyomi die?ทำไมทาคาดะ ถึงตายล่ะ
30 sleeping pills can be lethal for others.ยานอนหลับ 30 เม็ดเนี่ย คนอื่นอาจจะถึงตายได้นะเนี่ย.
Well,yeah,since mayonnaise left out in the sun can kill ya.ใช่ แต่มายองเนสที่โดนแดด มันก็ทำคุณถึงตายได้
If he moves even a fraction of an inch,it could kill him.ถ้าเขาขยับแค่นิ้วเดียว,ก็อาจถึงตาย
I'm keeping watch. That's how the other guy died.ฉันกำลังดูอยู่ไง นี่แหละทำไมผู้ชายอีกคนถึงตาย
We are all in grave danger.เราทั้งหมดอยู่ในอันตรายถึงตาย
This must be his toxic-Waste dump.มันคงเป็นของงี่เง่าถึงตาย
If you mess up, it could cost you your lifeถ้าทำแบบนี้ อาจถึงตายได้เลยนะ
The patient's gonna suffer,Maybe die.คนไข้จะมารับเคราะห์ บางทีอาจถึงตาย
Everything went very ... He bled to death.ทุกอย่างก็เลย... เขาเลือดออกถึงตายเลย
Need it bad enough to die?อยากได้ ถึงตายก็ยอม ว่างั้น
Spectacular carnage today, thank you Reggie Bellafonteสู้กันถึงตายแน่วันนี้ ขอบคุณ เร็กกี้ เบลลาฟอนเต้
Dying is the day worth living for.วันนี้ถึงตายก็ไม่เสียดายชีวิต
I always knew you had to be willing to die to even do this job.ผมรู้ดีว่าการทำงานในหน้าที่นี้อาจทำให้ถึงตายได้
No, I mean was it right away or in the night or when was it?ไม่ใช่ ผมหมายถึงตายทันที หรือคืนนั้น หรือว่าเมื่อไหร่?
One mistake could mean death.พลาดครั้งเดียวก็ถึงตายได้
And you did nothing to stop it.เพราะคุณปล่อยผมไป เมียผมถึงตาย
So I could die if I ate that, okay? But thank you.ฉันถึงตายได้ถ้าฉันกินมัน แต่ก็ ขอบใจนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถึงตาย
Back to top