ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถัดจากนั้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถัดจากนั้น*, -ถัดจากนั้น-

ถัดจากนั้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถัดจากนั้น (adv.) next See also: latter, later Syn. ถัดไป
ถัดจากนั้น (conj.) after that See also: then, later, next, afterwards Syn. ภายหลัง, ต่อมา, หลังจากนั้น
English-Thai: Nontri Dictionary
therewith(adv) กับสิ่งนั้น,ถัดจากนั้น,ครั้นแล้ว,ดังนั้น,นอกจากนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And don't you dare get on that subsequent escalator!อย่าได้ขึ้นอันถัดจากนั้นด้วย!
That's right. It was a different street. The next one up.ใช่แล้วค่ะ มันเป็นอีกถนนนึงถัดจากนั้นค่ะ
The third, a week after that. And now Monica five days later.เหยื่อรายที่ 3 ถัดจากนั้นอีก 1 อาทิตย์ และถัดมาอีก 5 วัน รายนี้ก็คือโมนิก้า
I... I woke up in a field a half an hour later.ฉันมาฟื้นขึ้นอีกครั้งในทุ่ง ถัดจากนั้นครึ่งชั่วโมง
It shames me to seek reward beyond it, yet heart's desire turns reason a fool.มัน shames ฉันจะแสวงหา รางวัลถัดจากนั้น ยังปรารถนาของหัวใจ เปลี่ยนเหตุผลโง่.
We say goodbye, and the next thing, you guys are back in my house and a 3,000-year-old vampire wants to suck my blood.พวกเราบอกลากัน, แล้วถัดจากนั้น พวกคุณก็กลับมา ที่บ้านของฉัน และยังจะมีแวมไพร์ที่อายุ 3000 ปี ต้องการจะดูดเลือดฉันอีก
The following days were consumed... with plotting ways in which I could talk to you... now that you had found a home in my small community.วันถัดจากนั้นมีเพียงเรื่องเดียวในหัวผม... จะทำยังไงดี ถึงจะได้พูดกับคุณ... ว่าตอนนี้คุณได้พบบ้าน ในชุมชนเล็กๆของผมแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถัดจากนั้น
Back to top