ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้อยต่ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้อยต่ำ*, -ต้อยต่ำ-

ต้อยต่ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้อยต่ำ (adj.) humble See also: low, inferior Syn. ต่ำ, ต่ำต้อย Ops. สูงส่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bring someone down a peg or two (idm.) ทำให้ต้อยต่ำกว่าเดิม See also: ทำให้ต่ำต้อยลง Syn. take down
demigod (n.) ผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์ แต่ต้อยต่ำกว่าพระเจ้า See also: ผู้ที่ถูกเคารพบูชาเหมือนเป็นพระเจ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Humiliated, low, wretched.ถูกดูหมิ่น ต้อยต่ำ น่าสมเพช
You've poisoned me for the last time, you wretched girl.เธอวางยาฉันได้เป็นครั้งสุดท้าย สาวน้อยผู้ต้อยต่ำ
It was whispered that Katherine Watson a first-year teacher from Oakland State made up in brains what she lacked in pedigree.ซุบซิบกันว่าแคทเธอรีน วัตสัน อาจารย์หน้าใหม่จาก ม.โอ๊คแลนด์สเตท แม้เกิดมาต้อยต่ำ แต่มีสมองเป็นเลิศ
Dear visitors it is my great pleasure to welcome you to my humble factory.แขกที่รัก ยินดีต้อนรับสู่โรงงานอันต้อยต่ำของผม
I told virginia P.D.,They're lookg for a white male in his 20s who owns an american-made truck, works a menial job.ฉันบอกทางกรมตำรวจเวอร์จีเนีย/Nเรากำลังตามหา ชายผิวขาว อายุช่วง 20 ปี/Nเขามีรถสัญชาติอเมริกัน ทำงานต้อยต่ำ
In spite of my lowly, unroyal ways,แม้ฉันจะต้อยต่ำหรือขาดความซื่อสัตย์ไปบ้าง
A drab little hut in the dregs of Tahiti with the tax-evading granddaughter of a vanilla-pod picker doesn't strike me as situated.กระท่อมมืดโทรมบนเกาะตาฮิติเนี่ยนะยะ แล้วอยู่กับผู้ต้องหาหนีภาษี ลูกหลานชาวเกาะต้อยต่ำอีก ฉันฟังดูไม่เหมือนตั้งหลัก เฮเลน่า ตระกูลพีบอดี้เราน่ะ
Listen, "The rocky path from humble peasantฟังนี่"เส้นทางชาวนา จากความต้อยต่ำ"
They are afraid it's too late. Dear God, I'm your humble servant...พวกเขากำลังกังวลว่ามันจะสายไป, พระเจ้า ข้าเป็นทาสผู้ต่อยต่ำของท่าน...
You know what's demeaning?คุณรู้ไหมว่าอะไรคือการทำให้ตัวเองดูต้อยต่ำ
Me, I'm just a poor little Welshman.ข้าเป็นเพียงคนอาศัยผู้ต้อยต่ำ
Guan Yu is just a normal martial artist, not deserving like you saidข้าต้อยต่ำ ไร้ฝีมือ ท่านชมเกินไปแล้ว
Because... there's no advantage in doing this to me, right?การปกป้องคนที่ต้อยต่ำกว่า ไม่ใช่วิถีของสุภาพบุรุษ พวกเรา โอรัง โฮสท์ คลับ
Can't stop thinking about it,กลับมีกริยาต้อยต่ำ ข้าหยุดคิดเรื่องนั้นไม่ได้
What, being a valet is beneath you?อะไรนะ การเป็นเด็กรับรถมันต้อยต่ำงั้นหรอ
Yes, memoirs of a lame geisha, because I occupy a certain place in the McKinley hierarchy, and you all occupy a different, lesser place in that hierarchy, and before exploding said hierarchy by jumping up and down on Oprah's couch,ใช่ การน่าอับอาบของกิเอชา ก็เพราะชั้นมีตำแหน่ง ที่แน่นอนในการจัดลำดับในแมคคินลี แล้วพวกนายก็มีตำแหน่งต่างกันที่ต้อยต่ำกว่า
In some places the highborn frown upon those of low birth.บางที่ชนชั้นสูงเหยียดหยาดคนที่สายเลือดต้อยต่ำ
We're not less than you.เราไม่ได้ต้อยต่ำไปกว่าพวกคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้อยต่ำ
Back to top