ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตื้นๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตื้นๆ*, -ตื้นๆ-

ตื้นๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตื้นๆ (adj.) shallow
ตื้นๆ (adj.) superficial See also: shallow
English-Thai: Nontri Dictionary
superficial(adj) ตื้นๆ,เพียงผิวเผิน,ไม่ลึกซึ้ง,ไม่สำคัญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
skin-deep (adj.) ตื้นๆ
superficial (adj.) ตื้นๆ See also: อยู่ใกล้ผิวนอก Syn. external, surface
bank (n.) หาดตื้นๆ (ใต้น้ำทะเล) See also: ที่ตื้นเขิน
paddling pool (n.) สระน้ำตื้นๆ ขนาดเล็กสำหรับเด็กๆ Syn. wading pool
rillet (n.) หุบเหวตื้นๆ บนพื้นผิวดวงจันทร์
wading pool (n.) สระน้ำตื้นๆ ขนาดเล็กสำหรับเด็กๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A sushi present, c'mon, c'monซูชิ ๆ เร็วเข้าๆ ตื่นๆ ๆ
Come on, you two, wake up. Let's go. Come on.ไป ไป ลูก ตื่นๆ ไปนอนกันเร้ว
No. Please wake up. You have to wake up.ไม่ ไม่ ตื่นๆ แม่ต้องตื่น
What's wrong with him? Help him.ท่านประธาน ลืมตาขึ้น ตื่นๆ มีอะไรผิดปกติกับท่านประธาน
Oh, I'm not gonna fall for that old trick, Grace.โอ้ ผมไม่หลงกล ตื้นๆ นั้นหรอกเกรซ
Rise and shine.ตื่นๆ ทำตัวให้สดชื่น
Daddy's home. Welcome home, sir.ตื่นๆ ป๊ะป๋ากลับบ้านแล้ว/ ต้อนรับกลับบ้านครับท่าน
Wakey, wakey Mr. Alex! Wake up, Alex!ตื่นๆ อเล็กซื ตื่น ตื่น ตื่น อเล็กซ์
Wake up here. Come on. Wake up.ตื่นๆขึ้นมา เร็วๆเข้า ตื่นๆได้แล้ว
Do you have any fuckin' idea how easy this is? This is a fuckin' joke.คุณมีความคิดตื้นๆ แบบนี้ได้ยังไง ตลกเป็นบ้า
Hey, Freakazoid, wake up.เห้ย หลับอยู่เรอะ ตื่นๆ
Fortunately, I'm shallow so I'm impervious to that.โชคดีที่ผมเป็นพวกคิดอะไรตื้นๆ
I'm so zonked, I didn't you know what... it's actually a really nice day out, now that I see it.ผมยังมึนๆอยู่น่ะ ก็เลยหลับๆตื่นๆ ที่จริงข้างนอกมันอากาศดีมากเลยน่ะ
I'm kidding. Relax. You look so tense.ล้อเล่นน่ะ เธอดูตื่นๆไปนิดนะ
You really went out of your way.ลูกไม้ตื้นๆ ฉันไม่หลงกลหรอกย่ะ
Maybe you ought to stick to the shallow end till you learn how to swim, gorgeous.เธอน่าจะเรียนว่าน้ำอยู่ที่ตื้นๆก่อนน่ะ คนสวย
You seem nerus. I'm... Relax.- นายดูตื่นๆ นะ อย่าเกร็ง
Hang on. I can't believe your crew fell for that.เดี๋ยว ลูกไม้ตื้นๆ ลูกเรือท่านเชื่อด้วยเหรอ
You look nervous, Mr. Poole.คุณดูตื่นๆ ค่ะคุณพูล
You had a panic attack. That's nothing?ลูกทำท่าตื่นๆแล้วบอกว่าไม่มีอะไรงั้นเหรอ
You've fallen for my little trick, Count. It's nothing but rocks.ท่านตกหลุมตื้นๆ ของข้าซะแล้ว เคาท์ มันก็แค่ก้อนหิน
Well, that's really sketchy behavior.นั่นมันเป็นพฤติกรรมตื้นๆทั่วไป
A little professional courtesy would make this a lot less awkward.มารยานักแสดงตื้นๆ แบบนี้ ไม่ได้ช่วยอะไรเลย
No, you hate yourself for being so shallow.ไม่ คุณเกลียดตัวเอง ที่ทำอะไรตื้นๆ
Nancy Hale--death was caused by a series of jagged,รอยแผลลักษณะไม่เรียบ เป็นรอยแผลตื้นๆ
She's been in and out of consciousness, but her vitals are stable.เธอหลับๆตื่นๆ แต่ร่างกายไม่มีปัญหา
You cannot be this short-sighted.ลูกคิดอะไรตื้นๆแบบนี้ไม่ได้
Frank nusbaum, 42, multiple, mostly superficial stab wounds.แฟรงก์ นุสบอม อายุ 42 มีแผลถูกแทงตื้นๆหลายตำแหน่ง
You shame yourself, with thoughts of imaginary slights.เจ้าต้องละอายตัวเองกับความคิดตื้นๆ
These shallow cuts and deep gouges, in conjunction with location of recovery, are likely indications of COD.รอยกัดตื้นๆนี้ และขูดลึก รวมกับในสถานที่ที่พบ เพื่อแสดงค่าความต้องการออกซิเจนของน้ำได้อย่างเหมาะสม
I don't know what that call's supposed to be, but it's dumb even by your standards, so call me when you get this.ฉันไม่รู้ว่านี่มันโทรศัพท์ โทรมาเรื่องอะไร แต่มุขตื้นๆโง่ๆแบบนี้ ต้องเป็นฝีมือนายแน่ โทรกลับหาฉันด้วยเมื่อนายได้รับข้อความนี้
♪ Don't be so shallow ♪#ไม่ได้คิดอะไรตื้นๆ#
You've been in and out of consciousness for 48 hoursนายหลับๆตื่นๆมา 48 ชั่วโมง
Did you think that I was just gonna go along with your little plan?คิดว่าฉันจะเห็นด้วยกับแผนตื้นๆของคุณเหรอ
His wounds were superficial in comparison, so it was easy for the prosecution to claim that Sanderson's wounds were self-inflicted.เมื่อเทียบกันแล้ว แผลของเขาแค่ตื้นๆ มันจึงง่ายต่อการที่อัยการจะอ้างว่า บาดแผลของแซนเดอร์สัน เกิดจากตัวเขาเอง
He's a bit shaken up. But he's fine.เขาดูตื่นๆนิดหน่อย \ แต่ก็สบายดี
Perhaps someone who will be at the reunion tonight. Take us closer to the edge, they like shallow water.บางทีคนๆนั้นอาจจะอยู่ ที่งานเลี้ยงรุ่นคืนนี้ พายไปใกล้ๆตลิ่งหน่อย พวกมันชอบน้ำตื้นๆ
Yeah. He's in and out, but yeah.ใช่ แต่ก็ยังหลับๆตื่นๆอยู่นะ
I'm still shaken up. I'm sorry.ฉันยังตื่นๆน่ะ ขอโทษที
Come on, Alex. Wake up.ไม่เอาน่า อเล็กซ์ ตื่นๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตื้นๆ
Back to top