ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตอนหลัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตอนหลัง*, -ตอนหลัง-

ตอนหลัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอนหลัง (adv.) afterwards See also: later, later on Syn. ภายหลัง, ต่อมา, หลังจากนั้น
ตอนหลัง (n.) (the) rear See also: back part Syn. ข้างหลัง, ด้านหลัง, ตอนปลาย, ท้าย, หาง, ปลาย
English-Thai: HOPE Dictionary
late(เลท) adj. สาย,ช้า,ล่า,ล่วงเลยมานาน,ดึก,ค่ำ,มืด,เร็ว ๆ นี้,อันก่อน,ไม่นานมานี้,เพิ่งตาย,อดีต,ภายหลัง,ตอนหลัง. -Phr. (of late เร็ว ๆ นี้), See also: lateness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
latterly(adv) ในตอนท้าย,ในตอนหลัง,เมื่อเร็วๆนี้,ในสมัยหลังๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
baby-boomer (n.) ผู้เกิดตอนหลังสงครามโลกครั้งที่2 Syn. boomer
boomer (n.) ผู้เกิดตอนหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
pit (n.) ที่นั่งตอนหลังๆ ชั้นล่างในโรงภาพยนตร์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There will be time enough for that laterจะมีเวลามากพอสำหรับเรื่องนั้นในตอนหลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Was it last summer when I couldn't travel because of my back accident?ตอนหลังฉันเจ็บไปเที่ยวด้วยไม่ได้ฤดูร้อนที่แล้ว
Later, I realized that it came from youตอนหลังถึงได้รู้ว่าน้าซื้อให้
I later found out that there was a certain type of parasitic bee that lays its egg inside butterfly pupa.ตอนหลังผมถึงรู้ว่ามีผึ้งบางชนิดที่วางไข่ไว้ในดักแด้ผีเสื้อ
After I caught the dog....ตอนหลังพอฉันจับมันได้
He came up later, asked me where I was from, what I used to do.ตอนหลังเขามาอีกที ถามว่าผมมาจากไหน เคยทำอะไร
The next thing i know, he's offering to pay my way through school.ตอนหลังเขาเสนอจะจ่ายค่าเทอมให้
This one for now, and this other one for later.ลูกนี้สำหรับตอนนี้ ลูกนี้สำหรับตอนหลัง
I know she likes you.อย่าลืมโทรหาฉันตอนหลังอาหารนะ
This guy in the back of the plane's like, "Hey, hon, don't forget the coffee."ผู้ชายที่นั่งตอนหลังของเครื่องบินตะโกนว่า ที่รัก อย่าลืมกาแฟล่ะ
At least it would be easier to clean up afterwards.อย่างน้อยตอนหลังมันก็ ทำความสะอาดได้ง่ายกว่า.
It's too hot. Turn on the air conditioner.แต่มันคงไม่ดี ถ้าคุณจะเสียใจตอนหลัง
I will merely be used then thrown away.ชั้นไม่อยากถูกหลอกใช้แล้วก็โดนฆ่าตอนหลังหรอก
I'm not sure i'm ready for the j. l. a. just yet... unless you promise to stop blowing things up.ผมยังไม่พร้อมสำหรับ JLA ตอนนี้ (JLA ตอนหลังใช้เป็นชื่อย่อของ Justice league of Amarica : กลุ่มยอดมนุษย์ที่รวมตัวกันปกป้องโลก) นอกจากจะสัญญาว่าจะไม่วางระเบิดอีก
I'll tell you later on.ผมจะบอกครูตอนหลังนะครับ
I will come back to collect the cup some other time.ชั้นจะกลับมาเก็บถ้วยตอนหลังนะคะ
They got LJ in the back of the van.พวกมันให้แอลเจอยู่ตอนหลังรถ
And I think she felt pretty guilty about it afterwards.ผมว่าเธอรู้สึกผิดมากตอนหลัง
YOU KNOW,I'VE BEEN HITTING YOU A LOT LESS LATELY,ฉันตีคุณบ่อยตอนหลังๆ นี่
Uh, i-i guess I'll see you after the break. yeah. bye.ผมว่า เดี๋ยวเจอกันตอนหลังพักนะ - อืม บาย
Not after they get caught. the only way to protect them isไม่ใช่มาบอกตอนหลัง ทางเดียวที่จะปกป้องพวกเขาได้
You were giving it from the back of your Rolls-Royce.คุณให้สัมภาษณ์จากตอนหลัง ของรถโรลส์ลอยซ์ของคุณ
Bob Zelnick was quite as euphoric as he was after the interviews,บ๊อบ เซลนิคถึงได้ปลาบปลื้มมากขนาดนั้น ตอนหลังการสัมภาษณ์จบลง,
I did learn that eventually,yes.ผมเพิ่งมารู้ในตอนหลัง
First Bennett, now your guy, huh?ตอนแรกก็ เบ็นเน็ต ตอนหลังก็พวกนาย, งั้นเรอะ
If I find out this is because you don't have the formula and you think maybe I do, I'm gonna be seriously disappointed.ถ้ารู้ตอนหลังว่าเพราะอยากได้ส่วนผสมนั่น เลยแกล้งทำผมเคลิ้ม รับรองผมฉีกอกคุณแน่
Call after midnight. Just ask for frank.โทรตอนหลังเที่ยงคืน,ขอพูดกับแฟรงค์
I'll try to repay you later.ฉันจะตอบแทนคุณตอนหลัง
OK. I'll figure it out later.โอเค ค่อยมาดูมันตอนหลัง
The ride back was invigorating.การนั่งมาในตอนหลัง ทำให้รู้สึกกระปี้กระเปร่า
Agent Salinger and his department have been assisting us.ซาลิงเจอร์กับหน่วยงานของเขา เข้ามาเสริมตอนหลัง
Did you hear what happened after you left?ได้ยินเรื่องตอนหลังเธอไปมั้ย
I thought I recognized you when we met at the station, but it hit me later on.ผมคิดว่าจำคุณได้ ตอนเราพบกันที่สถานี แต่มานึกได้จริงๆ ตอนหลัง
If we did that you might say something else later so tell me correctly now.ถ้าพวกเราทำอย่างนั้นคุณอาจจะขออย่างอื่นในตอนหลัง ฉะนั้นบอกผมมาตรงๆตอนนี้เลยว่าคุณอยากทำอะไร
Although I found that out after I joined the company.ถึงแม้ว่าฉันจะรู้ตอนหลังจากเข้ามาทำงานที่นี่ก็เถอะ
I'm busy right now and I don't have any time to talk to you, so come later if you need to.ตอนนี้ฉันกำลังยุ่งและฉันก็ไม่มีเวลาที่จะมาคุยกับคุณ ถ้าคุณต้องการอะไรให้มาตอนหลัง
Oh, Milton, I will kill that pretty little woman in the backseat to get to you.ฉันจะฆ่าที่ ผู้หญิงสวยน้อยในที่นั่งตอนหลังที่จะได้รับถึงมือคุณ
Why would attack all the nations, Only to unite them?ทำไมต้องทำลายทุกชาติและมาเข้าร่วมตอนหลังล่ะ
Little musty on the afterburn.กลิ่นเหม็นนิดหนึ่งนะตอนหลังเผาใหม่ๆ
Well, he died just after I was born.เอ่อ เขาตายตอนหลังฉันเกิด
Cool. Okay, I'll come over after school, and we'll work on your campaign posters.โอเค งั้นฉันจะมาหาตอนหลังเลิกเรียน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตอนหลัง
Back to top