ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตลอดกาล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตลอดกาล*, -ตลอดกาล-

ตลอดกาล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตลอดกาล (adv.) forever See also: everlasting, eternity, perpetually, endlessly, eternally Syn. ตลอดไป, นิรันดร, ชั่วนิจนิรันดร์, ชั่วกับชั่วกัลป์, ชั่วกัลปวสาน
English-Thai: HOPE Dictionary
evergreen(เอฟ'เวอกรีน) adj.,n. (ต้นไม้) เขียวตลอดปี,ตลอดปี,ชั่วนิรันดร,สดใสตลอดกาล.
immortal(อิมอร์'เทิล) adj. อมตะ,ไม่รู้จักตาย,ไม่ตาย,ตลอดกาล,ชั่วนิรันดร n. สิ่งที่ไม่ตาย,ผู้ที่มีชื่อเสียงอมตะ,เทพเจ้า,เซียน.
perennial(พะเรน'เนียล) adj. ตลอดปี,ตลอดกาล,ซึ่งมีทั้ง4ฤดู,ซึ่งมีวัฎชีวิตนานกว่า2ปี. n. พืชยืนต้น,แม่น้ำที่มีน้ำตลอดปี,สิ่งที่อยู่ประจำ, See also: perenniality n., Syn. enduring,durable,persistent
perpetual(เพอเพช'ชวล) adj. ตลอดไป,ถาวร,ตลอดกาล,ต่อเนื่อง,ตลอดฤดู,ตลอดปี., Syn. unceasing,continual
English-Thai: Nontri Dictionary
abiding(adj) ถาวร,สืบไป,ตลอดกาล,มั่นคง
ever(adv) เสมอ,เคย,แต่เดิม,ตลอดไป,ตลอดกาล,เรื่อยไป,นิรันดร,ไม่สิ้นสุด
forever(adv) เป็นนิตย์,ตลอดกาล,ตลอดไป,ถาวร,นิรันดร,ไม่สิ้นสุด
perennial(adj) ตลอดกาล
perpetual(adj) ตลอดไป,อยู่เสมอ,เป็นนิจ,ตลอดกาล
undying(adj) อมตะ,ไม่รู้จักตาย,ตลอดกาล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
perpetualตลอดกาล, ตลอดชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perpetuityการดำรงอยู่ตลอดชีวิต, การดำรงอยู่ตลอดกาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quitrentค่าเช่าที่ดินรายปีตลอดกาล, ส่วยรายปี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Autocratic Attitudeผู้นำตลอดกาล [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
everlasting (adj.) ตลอดกาล See also: ชั่วกัลปาวสาน, อมตะ, ชั่วนิรันดร์, อย่างไม่รู้จบสิ้น Syn. eternal, perpetual, unending
for good (idm.) ตลอดกาล See also: ชั่วนิรันดร์
for keeps (idm.) ตลอดกาล See also: ชั่วนิรันดร์
sempiternal (adj.) ตลอดกาล See also: ชั่วกาลปวาสาน Syn. unchanging, everlasting
till hell freezes over (sl.) ตลอดกาล See also: ชั่วนิรันดร์, ชั่วกัลปวสาน
till kingdom come (sl.) ตลอดกาล See also: ชั่วนิรันดร์, ชั่วกัลปวสาน
constantly (adv.) อย่างตลอดกาล See also: อย่างนิรันดร, อย่างชั่วกัลปวสาน, อย่างตลอดไป Ops. inconstantly
perpetually (adv.) อย่างตลอดกาล See also: อย่างนิรันดร, อย่างชั่วกัลปวสาน, อย่างตลอดไป Syn. constantly Ops. inconstantly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It would be lost forever!มันอาจจะหายไปตลอดกาล
This will scar him foreverสิ่งนี้จะทิ้งรอยแผลเป็นให้เขาตลอดกาล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But my papa says we have to do what the Trainman says or else he will leave us here forever and ever.แต่พ่อหนูบอกว่าพวกเราต้องทำ ตามที่เทรนแมนบอก... ไม่อย่างนั้น เขาจะทิ้งเราไว้ที่นี่ ตลอดกาล และ ตลอดไป
Yes, well, sometimes when grownups say "forever," they mean "a very long time."บางครั้งที่ผู้ใหญ่ว่า ตลอดกาล ก็หมายถึงช่วงเวลาที่ยาวๆ
If we cannot escape these doldrums before night,ตายเป็นผีเร่ร่อนอยู่ระหว่างภพ ตลอดกาล ไม่มีน้ำตลอดกาล ก็ดูเหมือนจะมาถึงเร็วกว่าที่คิด
Prayer for you Forever, forever you'll stay in my heart# ตลอดไป, ตลอดกาล เธออยู่ในใจฉัน #
And I will love you Forever and ever# และฉันจะรักเธอ ตลอดไป ตลอดกาล #
And then you'll be rid of me for good, I promise.แล้วผมจะไป ตลอดกาล ขอสัญญา
We're stuck here forever, you and me!เราติดอยู่ที่นี่ ตลอดกาล นายกับฉัน
I will haunt his crusty ass forever until the day he sticks a gun up his mouth and pulls the trigger just to get me out of his head.ผมจะตามหลอกหลอนเขาไปทุกหนทุกแห่ง ตลอดกาล จนกว่าจะถึงวัน
You cast a "forever 21" spell on yourself, like your little friend at the library?นายท่องคาถาให้ตัวเองอายุ 21 ตลอดกาล เหมือนเพื่อนของนายที่ห้องสมุด ใช่มั้ย
Goodbye forever, Kelly.ลาก่อน ตลอดกาล /เคลลี่
Yeah, but how do we find it?และปิดมันซะ ตลอดกาล โอเค แล้วเราจะหามันยังไง ?
No one will ever know. What?ตลอดกาล จะไม่มีใครรู้
I get it, sir, but I have my reasons.ตลอดกาล ผมเข้าใจครับ แต่ผมมีเหตุผลของผม
Forever, and not just my forever, your forever.ตลอดกาล และไม่ใช่แค่ตลอดกาลของผม แต่ของเธอ
Forever. No one's going in or out.ตลอดกาล ไม่มีใครเข้าหรือออกมาได้
Forever, if all goes well.ตลอดกาล.. ถ้าทั้งหมดจากไปด้วยดี
"She's the last one... ever."ตลอดกาล" เธอคือคนสุดท้าย... ตลอดกาล
Forever, just like you want.ตลอดกาลเช่นเดียวกับที่คุณต้องการ
Forever is a long time with an ex-wife like mine.ตลอดกาลเป็นเวลาที่ยาวนาน เมื่ออยู่กับภรรยาเก่าเหมือนผม
I slip aboard the Dutchman, find the heart, stab the beating thing, your father's free from his debt, you're free to be with your charming murderess.ตลอดกาลเหรอ? เปล่าเลย ข้าจะมีอิสระ อิสระที่จะล่องเรือนอกแผนที่ อิสระจากความตาย
Now Max and that dear little bride of his will be able to stay on at Manderley and live happily ever after.เเล้วตอนนี้เเม็กซ์กับเจ้าสาวน้อยๆ ของเขา ก็จะเสวยสุขที่เเมนเดอเลย์ไปตลอดกาล
We turn a blind eye to what surrounds us and a deaf ear to humanity's never-ending cry.แล้วเราก็ปิดตา ไม่รับรู้ถึงสิ่งรอบข้างต่อไป ปิดหู ไม่รับฟัง เสียงร่ำร้องหามนุษยธรรม อันไม่มีที่สิ้นสุด ตลอดกาล
There's no point staying here for ever. OK.มีจุดที่อยู่ที่นี่ไปตลอดกาลไม่ได้ ตกลง
Thing of beauty... destroy it for ever!เรื่องของความงาม ทำลายมันไป ตลอดกาล!
What about those who had lost theirs forever?สิ่งที่เกี่ยวกับผู้ที่ไ- ด้สูญเสียพวกเขาไปตลอดกาล?
But the girl knew that the king of the goblins... would keep the baby in his castle forever and ever and ever... and turn it into a goblin.แต่หญิงสาวรู้ว่าหากทำเช่นนั้น ราชาแห่งปิศาจ... จะกักขังเด็กทารกไว้ในปราสาทตลอดกาล... แล้วเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นปิศาจ
You step in this stuff and you'll stink forever.ถ้าไปเหยียบโดนไอ้สิ่งนั่น\ มันจะติดตัวเธอไปตลอดกาล
A love that will lastที่เป็นรักแท้ตลอดกาล
Arrest them. Send them up the river for life.- จับมันสิ ส่งไปไกล ๆ ตลอดกาลเลย
I mean, once word leaks out that a pirate has gone soft, people begin to disobey you, and then it's nothing but work, work, work all the time.แค่เพียงคำเดียวที่รั่วไหลออกไป ว่าโจรสลัดใจอ่อน ผู้คนก็จะไม่หวาดกลัวเราอีกต่อไป และจากนั้น ทำอะไรก็จะล้มเหลว ล้มเหลว ล้มเหลว ตลอดกาล
Ty Cobb called him the greatest left fielder of all time.ไท ค็อบบ์ ถูกยกย่องให้เป็น ตัวรับฝั่งซ้ายที่ดีที่สุดตลอดกาล
And here to free her forever with the kiss of life, the prince.และที่นี่ล่ะ ที่ที่จะปลดปล่อยเธอตลอดกาล ด้วยจุมพิศแห่งชีวิต เจ้าชายรูปงาม
He's like the... eternal rocks beneath.เขาเป็นดั่ง ก้อนหินที่เรียงตัวตลอดกาลใต้พื้นดิน
The Heathcliff of her childhood disappeared forever that night.ฮีธคลิฟฟ์เพื่อนวัยเด็กของหล่อน หายตัวไปตลอดกาลในคืนนั้น
All right... we put that time to sleep.ตกลง เราจะปล่อยช่วงเวลานั้นให้หลับใหลตลอดกาล
To allow it to drift on forever through space would create not only a collision hazard, but who knows what other monster's mutation might emerge from its putrefying carcass."ให้หายไปตลอดกาลด้วย" ไม่เพียงแต่ที่จะสร้างความเสียหาย แต่ใครจะรู้เล่าว่า สัตว์ประหลาดนั่นกลายพันธุ์ได้
You almost missed... my all-time, world record seventh derby in a row. Easy, Rasta.- การทำสถิติโลกตลอดกาลของฉัน 7 ครั้งติดต่อกัน
But to live forever with his guilt.แต่จะให้มันมีชีวิตตลอดกาล กับความผิดของมัน
Fortunately the potion I brewed the night we were hanged... will keep us alive and young forever.โชคดีที่คืนนี้ฉันจะปรุงยา พวกเราจะได้... มีชีวิต, และสาวตลอดกาล
Because, you great buffoon, we want to live forever, not just until tomorrow.ก็เพราะว่า, แกมันตัวตลกแท้ๆ, พวกเราจะต้องมีชีวิตตลอดกาล. ไม่ใช่แค่พรุ่งนี้.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตลอดกาล
Back to top