ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จัดว่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จัดว่า*, -จัดว่า-

จัดว่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัดว่า (v.) be regarded as See also: regard as Syn. นัยว่า, ยอมรับว่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
set above (phrv.) จัดว่าสำคัญกว่า See also: ให้อยู่เหนือ
ascribe (vt.) จัดว่าเขียนโดย See also: ถือว่าประพันธ์โดย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In my opinion one of the best up-and-coming directors in The Capitol.จัดว่าเธอเป็นหนึ่งในหัวหน้า ที่มาแรงที่สุดในแคปปิตอล
'If you want to get to 5, listen close. Bourne is armed and extremely dangerous.ถ้าคุณอยากมีปีที่ 5 คุณต้องตั้งใจฟังฉันให้ดี บอร์นมีอาวุธ และจัดว่าเป็นตัวอันตรายอย่างยิ่ง
'Last week in Berlin he assassinated two men.อาทิตย์ก่อนในเบอร์ลิน เขาเพิ่งเก็บคนไป 2 คน... หนึ่งในนั้นเป็น เจ้าหน้าที่ที่จัดว่ามีประสบการณ์สูง
'Bourne is armed and extremely dangerous.(เจสัน บอร์นมีอาวุธ และจัดว่าเป็นตัวอันตรายอย่างยิ่ง)
'Last week in Berlin he assassinated two men... '(อาทิตย์ก่อนในเบอร์ลิน เขาเพิ่งเก็บคนไป 2 คน... หนึ่งในนั้นเป็น เจ้าหน้าที่ที่จัดว่ามีประสบการณ์สูง)
Berlin he assassinated two men.เก็บคนไป 2 คน... หนึ่งในนั้นเป็น เจ้าหน้าที่ที่จัดว่ามีประสบการณ์สูง)
Really. It's one of our things.จริงเหรอ ก็จัดว่าแนวของเรา
Actually, this is the flattering one.ที่จริงแล้วมันเป็นแบบจัดว่าดูดีทีเดียว
Well, hanging out around here certainly classifies as weird.มาตึกร้างแบบนี้ จัดว่ามีพิรุธอย่างแรงเลยล่ะ
Just to fall within that range,ระยะทางนั้นจัดว่าเหมาสม
I just kind of figured that, uh... [register dings]เป็นคนบางประเภท ที่ถูกจัดว่า เออ... [เสียงบันทึก]
Of the random deceit is apparently of great importance.ซึ่งจัดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก
I'm pretty sure six seconds is too soon.ฉันค่อนข้างแน่ใจเลยนะ ว่าหกวินาทีจัดว่าเร็วไป
You certainly fit the bill.คุณเองก็จัดว่าเข้ากลุ่ม
As a guy, he was kind of a jerk.แต่ในฐานะผู้ชาย จัดว่างี่เง่า
Loosely comprised of early 20th-century modern artists who used wild brush strokes and bold colors while their subject matter exhibited a high degree of simplification and abstraction.เป็นการรวมตัวกันอย่างอิสระของ ศิลปินแนวใหม่ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งใช้ฝีแปรงที่ดุเดือดเพื่อ ลากเส้นและเน้นสี ขณะที่งานของพวกเขา ถูกจัดว่าอยู่ระดับสูงสำหรับ
This kind of skinning was considered an art.เหมือนปอกเปลือกกุ้ง รูปแบบของการถลกหนังนี้ ถูกจัดว่าเป็นศิลปะ
She says you're quite the star.เธอบอกว่าคุณ จัดว่าเป็นดาว
Obviously, we're not talking William and Kate territory, but you are considered American royalty.เห็นได้ชัดว่าเราไม่ได้พูดถึง แนวคิดแบบวิลเลียมและเคท แต่พวกเธอถูกจัดว่า เป็นราชวงศ์ของอเมริกา
Where do you fall on the spectrum?ในกรณีของคุณนี่ จัดว่าเป็นอาการแบบไหน?
And as a man wrongly accused of a crime yourself, this benefit is the perfect venue for you to begin rehabilitating your image.และคนที่ถุกกล่าวหา ในคดีฆาตกรรม ซึ่งงานนี้ จัดว่าเป็นงานที่เหมาะที่สุด ที่คุณจะเริ่มต้น กู้ชื่อเสียงขึ้นมาได้อีกครั้ง
The state official I spoke to said that technically, you are classified as property.จนท. รัฐที่ฉันคุยด้วยบอกว่า ทางเทคนิคแล้ว คุณถูกจัดว่าเป็นทรัพย์สิน
No, I would not characterize this as normal host behavior.ไม่ ฉันจะไม่จัดว่านั่นเป็น พฤติกรรมปกติของหุ่น
This party is the bomb!ปาร์ตี้คืนนี้จัดว่าเด็ด!

จัดว่า ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
割合[わりあい, wariai] Thai: จัดว่าอยู่ในข่ายที่เรียกว่าเป็น English: comparatively

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จัดว่า
Back to top