ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จัดจ้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จัดจ้า*, -จัดจ้า-

จัดจ้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัดจ้า (v.) be bright See also: be shining, be radiant Ops. มืดครึ้ม
จัดจ้า (v.) employ See also: hire Syn. จ้าง
จัดจ้า (v.) be bold See also: be sarcastic Syn. ปากกล้า, ปากจัด, เจ้าคารม Ops. ปากหวาน
English-Thai: HOPE Dictionary
minx(มิงคฺซฺ) n. หญิงแพศยา,หญิงกล้า,หญิงทะเล้น,หญิงจัดจ้าน., See also: minxish adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
minx(n) หญิงกล้า,หญิงจัดจ้าน,หญิงแพศยา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Outsourcingการจัดจ้างคนภายนอกการจัดจ้างคนภายนอก (Outsourcing) เป็นการว่าจ้างให้บริษัทหรือหน่วยงานภายนอกห้องสมุดเข้ามารับผิดชอบหรือดำเนินงานเพื่อช่วยงานในบางส่วนชั่วคราวหรืองานพื้นฐานระยะยาว เพื่อแก้ปัญหาด้านงบประมาณและเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน ความจำเป็นในการจัดจ้างคนภายนอกมีเหตุผลและความจำเป็นหลายประการ คือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
outsource (vt.) จัดจ้างคนภายนอก
nippy (adj.) จัดจ้าน (รสชาติ) Syn. acute, sharp
outsourcing (n.) การจัดจ้างคนภายนอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She burned too bright for this world.ให้สีสันจัดจ้าน แก่โลกมากเกินไป
He's really improved his form lately. Great quick feet again.เขาเรียกฟอร์มกลับมาได้แล้ว ฝีเท้ากลับมาจัดจ้านอีกครั้ง
Even in the sunniest plains,แม้แต่ในที่ราบ ที่มีแสงแดด ส่องจัดจ้านที่สุด
We've secured the contract to supply coal to the canal landings.เรา่ผ่านสัญญาจัดซื้อจัดจ้างถ่านหินสำหรับวางขายในคลอง
It sounds like a cliche, but indeed, it's just like my mother used to make it.ฟังดูแล้วรสชาติเผ็ดจัดจ้าน แต่อันที่จริงแล้ว มันเป็นสูตรขอแม่ผม
It's like outsourcing.มันเหมือนกับการจัดจ้างคนภายนอก
I outsource on things that I'm relatively weak at.ผมจัดจ้างหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมมีจุดอ่อน
You're never gonna regret going home with that guy from the bar that one time... that was a total tomcat in the sack.ว่าคุณจะไม่เสียใจทีหลัง ถ้ากลับบ้าน ไปกับคนที่อยู่ที่บาร์ ที่ครั้งนึง... เคยมีลีลารักที่จัดจ้า
Here we go, guys.เอานี่ไปเลย ฉันขอใช้สิทธิเพิ่มความจัดจ้า
Not too well done, served on a hot plate, and the onions should be tender, the taste should be mild and the steak tender, the cabbage must be fresh, with double cheese, salad has to be made with natural fruit sauce.มันต้องไม่ย่างจนเกรียมไป เสิร์ฟในจานร้อนๆ และหัวหอมใหญ่ต้องนุ่มด้วย รสชาดต้องไม่จัดจ้านและสเต๊กต้องไม่เหนียวเกินไป กะหล่ำปลีต้องสด เพิ่มชีสด้วยนะ
In just one year, culinary star Hassan Kadam has transformed the restaurant with his introduction of bold spices, explosive taste, and unusual combinations.เพียงีปเดียว ดาวรุ่งฮัสซัน คาดัม ได้เปลี่ยนร้านอาหาร... ด้วยการแนะนำเครื่องเทศเข้มข้น รสชาติจัดจ้าน และการผสมผสานที่ไม่ธรรมดา
It lingers for just a moment, and then seamlessly transitions into a peculiar finish of lemon, with a hint of cranberries.รสนี้จะคงอยู่แค่ครู่เดียว... แล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเป็น... รสชาติอันจัดจ้านของมะนาว ที่มีกลิ่นอายของแครนเบอรี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จัดจ้า
Back to top