ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คุณ-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น คุณ, *คุณ*, -คุณ-

คุณ- ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
boilerplateต้นแบบหมายถึง เอกสารประเภทหนึ่งที่ทำเอาไว้เป็นแบบ เรียกว่า boilerplate document นิยมนำมาใช้ในเวลาที่รีบร้อน ไม่มีเวลาคิดหาถ้อยคำเพราะ ๆ เช่น บัตรเชิญ จดหมายขอบคุณ จดหมายแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ หรือ สัญญาต่าง ๆ เมื่อนำมาใช้ ก็เพียงแต่เปลี่ยนข้อความให้เหมาะกับสถานการณ์เท่านั้นมีความหมายเหมือน template
recreant(เรค'ริเอินทฺ) adj. ขี้ขลาด,ตาขาว,ทรยศ,หักหลัง,ไม่ซื่อสัตย์,เนรคุณ n. คนขี้ขลาด,คนทรยศ,คนหักหลัง, See also: recreance n. recreancy n.
thank(แธงคฺ) vt. ขอบคุณ,ขอบใจ,แสดงความขอบคุณ,แสดงการเห็นคุณค่า n. ความรู้สึกขอบคุณ,การแสดงความขอบคุณ,, See also: thanks n. ฉันขอขอบคุณ (ย่อจากI thank you) ,-Phr. (thanks to เนื่องจาก) . thanker n.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
citation๑. หมายเรียกบุคคล (ของศาลหรือเจ้าพนักงาน) (ป. วิ. อาญา)๒. คำประกาศกิตติคุณ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
honorariumเงินสมนาคุณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ingratitudeการเนรคุณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unfavourable witnessพยานที่เบิกความไม่เป็นคุณ (แก่ผู้อ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Honorเกียรติคุณ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
U (pron.) คุณ ( ตัวย่อมาจาก you) See also: เธอ, ท่าน, มึง, เอ็ง Syn. you, thou, thee
you (pron.) คุณ ( ตัวย่อมาจาก you) See also: เธอ, ท่าน, มึง, เอ็ง Syn. thou, thee
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Here's what I wanted to ask youนี่แหล่ะคือสิ่งที่ฉันต้องการถามคุณ
She has a message for youเธอมีข้อความสำหรับคุณ
Don't worry about my opinion of youอย่ากังวลกับความเห็นของฉันที่มีต่อคุณ
I understand your concernsฉันเข้าใจความเป็นห่วงของคุณ
I tried to phone youฉันพยายามโทรหาคุณ
I have an urgent message for youฉันมีข้อความด่วนสำหรับคุณ
He wasn't trying to frame youเขาไม่ได้พยายามที่จะใส่ร้ายคุณ
I didn't get a chance to tell youฉันไม่มีโอกาสที่จะบอกคุณ
There's much I have to tell youมีเรื่องมายมายที่ฉันต้องบอกกับคุณ
I got your messageฉันได้รับข้อความของคุณ มีอะไรเหรอ
He is impressed with your workเขาประทับใจกับงานของคุณ
I am on your sideฉันอยู่ข้างคุณ
I agree with your opinionฉันเห็นด้วยกับความคิดของคุณ
Thanks for your encouragementขอบคุณสำหรับกำลังใจของคุณ
It's none of your businessมันไม่ใช่ธุระกงการอะไรของคุณ
Who will accompany you to the airport?ใครจะไปสนามบินเป็นเพื่อนคุณ
It's on your right sideมันอยู่ทางขวามือของคุณ
I want to hear your opinionฉันอยากได้ยินความเห็นของคุณ
Here's your changeนี่เงินทอนของคุณ
I tried to call you, but the line was busyฉันพยายามโทรหาคุณ แต่สายไม่ว่างเลย
We'll call you if we need youเราจะเรียกคุณถ้าเราต้องการคุณ
It's not your faultมันไม่ใช่ความผิดของคุณ
I thought it would be impolite to correct youฉันคิดว่ามันไม่สุภาพที่จะแก้ไขคำพูดของคุณ
I know I didn't wake youฉันรู้ว่าฉันไม่ได้ปลุกคุณ
Nice working with youดีที่ได้ทำงานกับคุณ
It was so good to read your letterดีมากเหลือเกินที่ได้อ่านจดหมายของคุณ
That's the future in your handsนั่นคืออนาคตที่อยู่ในมือคุณ
Move your feet to the beat of your heartเคลื่อนเท้าไปตามจังหวะเต้นของหัวใจคุณ
From now on, he'll take care of youจากนี้เป็นต้นไป เขาจะดูแลคุณ
So nice to meet youดีเหลือเกินที่ได้พบคุณ
I'm very please to meet youฉันดีใจที่ได้พบกับคุณ
Thank you, that's very kindขอบคุณ คุณช่างใจดีมากๆ
I love sharing this with youฉันชอบแบ่งปันสิ่งนี้กับคุณ
He has something he wants to tell youเขามีบางสิ่งที่อยากจะบอกคุณ
I am going to call your bossฉันกำลังจะโทรหาเจ้านายคุณ
She loves to hear your storiesเธอชอบฟังเรื่องของคุณ
I understand exactly how you feelฉันเข้าใจอย่างแท้จริงถึงความรู้สึกของคุณ
This is your first visit hereนี่เป็นการมาเยือนที่นี่ครั้งแรกของคุณ
It's none of your businessมันไม่ใช่ธุระกงการอะไรของคุณ
I'm tired of your lecturingฉันเบื่อหน่ายกับคำสั่งสอนของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You-you would want to take a few steps back,คุณ - - คุณ จะต้องถอยหลังออกไปซัก 2 ก้าวนะ
You're -- you're saying an octopus did this?คุณ - - คุณบอกว่า ปลาหมึกยักษ์ทำใช่ไหม
You... you said that... that he would die without the surgery.คุณ - คุณ... บอกว่า เขาจะตายถ้าไม่ผ่าตัด
YOU--YOU ARE SO NICE TO DO THIS,คุณ --คุณน่ารักมากเลยที่ช่วยผม
You, me and my mom.คุณ , ชั้น และแม่ของชั้น
Must... you do this?คุณ .. ต้องทำแบบนี้ด้วยเหรอ ?
Ahjusshi, you're the one!คุณ .. เป็นที่หนึ่ง!
You... cared for a dysfunctional parent.คุณ ... . ใส่ใจ กับผู้ปกครองที่ทำหน้าที่บกพร่อง
You... will take nothing... from me...คุณ ... ... จะเกิดอะไร ... จาก ...
You... who lack all... honor!คุณ ... ... ที่ขาดทั้งหมด ... เกียรติ ...
You... 20 minutes from now, the president's press secretary is going to make an announcement.คุณ ... 20 นาทีจากนี้ไป โฆษกประธานาธิบดี
You... in the hideous headband.คุณ ... คนที่ใส่ที่คาดผมน่าเกลียดน่ะ
Who...who are you?คุณ ... คุณเป็นใครกันแน่
If you... if you did, make sure and check his pulse.คุณ ... คุณไม่ตรวจสอบชีพจร เขาให้แน่ใจ
You... will do... as I... fucking... command!คุณ ... ทำ ... ที่ฉัน ...
You... don't believe me?คุณ ... ไม่เชื่อฉัน?
You're quite welcome... Mrs. Vaughan.คุณ 'อีกครั้งค่อนข้างยินดีต้อนรับ นางวอห์น
Mr. I know what I'm doing.คุณ "ผมรู้ว่าผมทำอะไรอยู่"
Mr. I can handle my brother,คุณ "ผมสามารถจัดการน้องชายไ้้ด้"
Brian Muldoon was the master of the upholstery shop and he was the one teaching me, and he played drums.คุณ "ไบรอัน มัลดูน" เป็นหัวหน้า ของร้านทำเบาะ เขาเป็นคนที่สอนผม และเขาเล่นกลอง
Do you know who I am?คุณ \ รู้ว่าฉันเป็นใคร
You met somebody today- a client, right?คุณ ๆ... ผมไม่เข้าใจ วันนี้คุณเจอคน ๆ หนึ่ง
Either of you recognize those tarot cards?คุณ 2 คน จำไพ่ทาโร่ท์นี้ได้ไหม
Now, have either of you seen Carol?คุณ 2 คน มีใครเห็นแครอลมั้ย
Oh, are you two like, gay together?คุณ 2 คน เป็น เกย์เหรอ?
Are you two good friends?คุณ 2 คน เป็นเพื่อนสนิทกันเหรอครับ
You two... bunglers... have come to harass the one person in this City of Angels who not only has nothing to do with this crime, but is singularly devastated by it.คุณ 2 คน... พวกมักง่าย... มาตามรังควาน
You two be careful down here.คุณ 2 คนก็ต้องระวังตัวนะ
You two are going to have the most amazing life.คุณ 2 คนกำลังมีชีวิตที่วิเศษ
The two of you were planning to turn me into the s.E.C.คุณ 2 คนกำลังวางแผน ส่งมอบตัวผมให้ ก.ล.ต.
How long had the two of you been seeing each other?คุณ 2 คนคบกันมานานแค่ไหนแล้วคะ
You two get eyes on every one of those numbers.คุณ 2 คนจับตาดูทุกคน ตามหมายเลขเหล่านั้น
Do either of you recognize this, uh, zombie?คุณ 2 คนจำนี่ได้ไหมคะ ซอมบี้ค่ะ
You two, just take this outside.คุณ 2 คนช่วยไปคุยกันข้างนอกค่ะ
And you two had worked together the night that she was abducted?คุณ 2 คนทำงานด้วยกัน ในคืนที่เธอโดนลักพาตัวรึเปล่า
You two have funคุณ 2 คนนี่มันตลกจริงๆ
Is there someplace the two of you can stay?คุณ 2 คนพอจะหาที่อยู่ได้มั๊ย
Either of you eat lunch yet?คุณ 2 คนมีใครทานกลางวันมาหรือยัง
You two know each other?คุณ 2 คนรู้จักกันเหรอ
You 2 know each other?คุณ 2 คนรู้จักกันเหรอ?

คุณ- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
あなた[あなた, anata] Thai: คุณ English: you
恐れ入る[おそれいる, osoreiru] Thai: ขอบคุณ English: Thank you

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คุณ-
Back to top